(1) | H (5) | [ (2) | І (4) | А (1) | Б (1) | В (23) | З (1) | К (1) | Н (1027)
Заголовок Post dateсортувати за спаданням
НАКАЗ № 2-220 || .04 || Про забезпечення ефективного функціонування електронної пошти та впровадження першого етапу електронного документообігу в університеті 01.11.04
НАКАЗ № 3-145 || 03.11.04 || Про організацію семінару з електронних технологій на факультеті електроніки 03.11.04
НАКАЗ № 1-147 від 05.11.2004 Про зміну назви кафедри фізико-хімічних основ біотехнологічних процесів ФБТ 05.11.04
НАКАЗ № 2-222 || 05.11.04 || Cклад науково-технічної ради науково-дослідного центру “Ресурсозберігаючі технології” 05.11.04
НАКАЗ №3-147 | 09.11.04 | Про відрядження за кордон 07.11.04
НАКАЗ № 2-225 || 08.11.04 || Про проведення VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Творчість та освіта у вимірах ХХІ ст.” у 2005 році 08.11.04
НАКАЗ №3-148 || 09.11.04 || Про відрядження за кордон 09.11.04
НАКАЗ №3-149 || 09.11.04 || Про відрядження за кордон 09.11.04
НАКАЗ № 1-150 || 11.11.04 || Про включення Миргородського державного керамічного технікуму ім. Гоголя М.В. до складу навчально-науково-методичного комплексу при НТУУ"КПІ" 11.11.04
НАКАЗ № 1-153 || 12.11.04 || Про результати перевірки якості організації навчального процесу в підрозділах університету 12.11.04
НАКАЗ № 4-243 || 12.11.04 || Про проведення флюорографічного обстеження студентів V курсу 12.11.04
НАКАЗ № 4-245 || 23.11.04 || Про перезакріплення приміщень факультету інформатики та обчислювальної техніки в навчальному корпусі №18 23.11.04
НАКАЗ № 4-246 || 23.11.04 || Про переміщення підрозділів та закріплення приміщень за підрозділами в навчальних корпусах №№ 7,8,18. 23.11.04
НАКАЗ № 4-1 || 10.01.05 || Про заходи щодо організації виконання ремонтно-відновлювальних робіт на об’єктах університету в 2005 році. 10.01.05
НАКАЗ № 1-1 || 17.01.05 || Про планування навчального процесу та підготовку підрозділів університету до нового 2005 – 2006 навчального року 17.01.05
НАКАЗ № 1-4 || 19.01.05 || Про затвердження складу ДЕК для атестації спеціалістів і магістрів у 2005 році 19.01.05
НАКАЗ № 1-5 || 19.01.05 || Про затвердження складу ДЕК для атестації бакалаврів у 2005 році 19.01.05
НАКАЗ № 1-6 || 20.01.05 || Про розвиток інформатизації університету 20.01.05
НАКАЗ № 4-5 || 21.01.05 || Про затвердження складу постійно діючого тендерного комітету з питань закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти 21.01.05
НАКАЗ № 1-8 || 27.01.05 || Про проведення ректорського контролю 27.01.05
НАКАЗ № 2-19 || 28.01.05 || Про створення експертної комісії для проведення конкурсу на премії НТУУ "КПІ" за кращі підручники, навчальні посібники, монографії в 2005 р. 28.01.05
НАКАЗ № 1-15 || 08.02.05 || Про відкриття спеціалізації спеціальності 08.02.05
НАКАЗ № 4-12 || 08.02.05 || Про стан охорони праці в Університеті за 2004 рік 08.02.05
НАКАЗ № 1-14 || 08.02.05 || Про зміну назви кваліфікації для освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” зі спеціальності 7.000008 “Енергетичний менеджмент” 14.02.05
НАКАЗ № 1-20 || 21.02.05 || Про перерахунок стипендії 21.02.05
НАКАЗ № 4-28 || 01.03.05 || Про режим роботи університету у зв’язку зі святом 8 березня 2005 року 01.03.05
НАКАЗ № 2-28 || 03.03.05 || Про проведення VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія. Людина. Суспільство” у 2005 році 03.03.05
НАКАЗ № 2-30 || 4.03.05 || Про проведення ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління” у 2005 році 04.03.05
НАКАЗ № 1-31 || 17.03.05 || Про оголошення конкурсу 05.03.05
НАКАЗ №3-20 || 09.03.05 || Про зміну вартості мешкання у гуртожитках студмістечка іноземних громадян, що навчаються в НТУУ”КПІ” 09.03.05
НАКАЗ № 1-30 від 10.03.2005 Про подальше удосконалення діяльності університету та його системи управління 10.03.05
НАКАЗ № 4-36 || 21.03.05 || Про організацію в 2005 році відпочинку співробітників і студентів... 21.03.05
НАКАЗ № 2-42 || 23.03.05 || Про проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2004/2005 навчального року та семінару завідувачів кафедр обробки металів тиском вищих навчальних закладів України 23.03.05
НАКАЗ № 1-33 || 29.03.05 || Про оголошення конкурсу 29.03.05
НАКАЗ № 1-37 || 31.03.05 || Про проведення Міжнародного студентського форуму: " Глобалізація та роль студентів в інтеграційних процесах об’єднаної Європи" 31.03.05
НАКАЗ № 1-44 || 08.04.05 || Про святкування 60-річчя Перемоги над фашизмом у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. 08.04.05

Сторінки

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.