НАКАЗ № 7-139 від 15.11.2018 Про створення кафедри трансляційної медичної біоінженерії факультету біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського

З метою подальшого розвитку освітньої та наукової діяльності за напрямком біомедичної інженерії та відповідно до рішення Вченої ради університету від 01 жовтня 2018 року (Протокол №9),

НАКАЗУЮ:

НАКАЗ № 7-136 від 09.11.2018 Про затвердження Тимчасового положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі та Положення про підготовку здобувачів вищої освіти доктора наук в докторантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського

З метою організації ефективної підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі та доктора наук в докторантурі,

НАКАЗУЮ:

НАКАЗ № 2-279 від 09.11.2018 Про проведення конкурсу на номінацію «Молодий викладач-дослідник» у 2018 році

На виконання Стратегії розвитку університету на 2012-2020 роки та з врахуванням набутого досвіду, з метою мотивування штатних провідних молодих викладачів університету, які поєднують сучасний рівень викладання з активною науковою діяльністю, широко залучають до наукового пошуку аспірантів і студентів

Н А К А З У Ю:

НАКАЗ № 7-135 від 07.11.2018 Про режим роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського у зв'язку зі святами 25 грудня 2018 року та 01, 07 січня 2019 року

Відповідно до статей 57, 67 Кодексу законів про працю України, з метою створення сприятливих умов для відпочинку здобувачів вищої освіти та працівників Університету, раціонального використання робочого часу, підтримання внутрішнього порядку в навчальних корпусах, студентських гуртожитках, па території Університету, а також в підрозділах, забезпечення протипожежного режиму на об'єктах Університету та безаварійної роботи інженерно-технічних служб у неробочі та святкові дні,

НАКАЗУЮ:

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 5-184 від 07.11. 2018 р Про забезпечення використання SSL-сертифікату

Для надання підрозділам університету можливості встановлення мультидоменного SSL-сертифікату на веб-сайти, що ними адмініструються

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

НАКАЗ № 7-134 від 07.11.2018 Про затвердження Положення про формування накладних витрат науково-дослідної частини Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

З метою приведення у відповідність до чинного законодавства України порядку формування накладних витрат науково-дослідної частини Університету,

НАКАЗУЮ:

НАКАЗ № 7-133 від 07.11.2018 Про затвердження Положення про преміювання працівників в наукових структурних підрозділах Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

З метою приведення у відповідність до чинного законодавства України порядку преміювання працівників в наукових структурних підрозділах Університету,

НАКАЗУЮ:

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 5-177 від 26.10. 2018 В порядку контролю виконання наказу від 04.09.2018 р. № 1/272 "Про оптимізацію мовної підготовки іноземних студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського"

З метою оптимізації мовної підготовки та впорядкування освітнього процесу іноземних громадян - слухачів Підготовчого відділення Центру міжнародної освіти, студентів за освітніми програмами ступеня бакалавр (1-4 курси), магістр (1-2 курси) та доктор філософії на всіх факультетах КПІ ім. Ігоря Сікорського,

ПРОПОНУЮ:

НАКАЗ № 1-319 від 19.10.2018 Про активізацію співпраці з роботодавцями з метою сприяння в працевлаштуванні випускників

З метою підвищення якості співпраці кафедр університету з роботодавцями в 2018-2019 навчальному році та організованого проведення заходів щодо сприяння в працевлаштуванні та пошуку першого робочого місця випускників
наказую:

НАКАЗ № 1-314 від 16.10.2018 Про закріплення спеціальностей та освітніх програм за кафедрами КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2018/2019 навчальному році

Для проведення навчального процесу з підготовки фахівців з вищою освітою - здобувачів ступенів бакалавра і магістра за освітніми програмами та спеціальностями Переліку - 2015, забезпечення високої якості освітньої діяльності в університеті та на виконання рішення Вченої ради університету
НАКАЗУЮ:

Сторінки

Підписатися на Інформаційна служба КПІ ім. Ігоря Сікорського RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.