НАКАЗ № 7-313 від 13.12.2019 Про зміни в організаційній структурі інституту енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського

У зв'язку зі змінами в організаційній структурі інституту енергозбереження та енергоменеджменту і відповідно до рішення Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського від 07 жовтня 2019 року (Протокол № 9),

НАКАЗУЮ:

НАКАЗ № 7-312 від 13.12.2019 Про зміни в організаційній структурі хіміко-технологічного факультету та інженерно-хімічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського

У зв'язку зі змінами в організаційній структурі хіміко-технологічного факультету та інженерно-хімічного факультету і відповідно до рішення Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського від 07 жовтня 2019 року (Протокол № 9),

НАКАЗУЮ:

НАКАЗ № 1-350 від 11.12.2019 Про організацію практики студентів та аспірантів у 2020 році

Практику студентів та аспірантів КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2020 році провести відповідно умов договорів з підприємствами, установами, організаціями та Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України у терміни, передбачені графіком навчального процесу та робочими навчальними планами.

З метою підготовки і організованого проведення практики студентів та аспірантів КПІ ім. Ігоря Сікорського

НАКАЗУЮ:

НАКАЗ № 7-310 від 10.12.2019 Про затвердження Типової форми контракту з науково-педагогічним працівником, який пройшов конкурсний відбір

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та «Порядку проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)», затвердженого наказом ректора Університету, а також із метою підвищення ефективності й оперативності організації роботи з документами, уніфікації їх форм

НАКАЗУЮ:

НАКА3 № 4-184 від 06.12.2019 Про посилення контролю за дотриманням вимог діючих норм пожежної безпеки на території КПІ ім. Ігоря Сікорського

З метою посилення контролю за дотриманням вимог діючих норм пожежної безпеки, на підставі «Правил пожежної безпеки в Україні», затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, Кодексу цивільного захисту України, Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1052, розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 року № 643-р «Деякі питання державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки»,

НАКАЗУЮ:

НАКАЗ № 1-346 від 06.12.2019 Про створення груп забезпечення спеціальностей

На виконання вимог постанови КМУ від 30.12.2015 р. № 1187 (зі змінами, внесеними Постановою КМУ від 10.05.2018 р. № 347) та у зв'язку із впровадженням електронного ліцензування і необхідністю якісної підготовки до акредитації освітніх програм

НАКАЗУЮ:

НАКАЗ № 7-307 від 05.12.2019 Про зміни організаційній структурі Факультету електроніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

У зв'язку зі змінами в організаційній структурі Факультету електроніки і відповідно до рішення Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського від 04 листопада 2019 року (Протокол № 10),

НАКАЗУЮ:

НАКАЗ № 1-334 від 26.11.2019 Про затвердження складу експертно-кваліфіканійних комісій факультетів/навчально-наукових інститутів КПІ ім. Ігоря Сікорського

У зв'язку зі змінами організаційної структури КПІ ім. Ігоря Сікорського та з метою належної організації конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у наукових структурних підрозділах КПІ ім. Ігоря Сікорського

НАКАЗУЮ:

НАКАЗ № 1-331 від 25.11.2019 Про затвердження Типової форми контракту з деканом факультету/ директором навчально-наукового інституту і внесення змін до наказу № 1/61 від 10.03.2016 р. «Про затвердження форм контрактів науково-педагогічних працівників»

Відповідно до Законів України «Про освіту», « Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», а також із метою підвищення ефективності й оперативності організації роботи з документами, уніфікації їх форм

НАКАЗУЮ:

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 5-225 від 15.11.2019 Про створення робочих груп іміджевої складової КПІ ім. Ігоря Сікорського

З метою підвищення іміджевої складової КПІ ім. Ігоря Сікорського та презентації університету на загальнодержавному та міжнародному рівні,

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

Сторінки

Підписатися на Інформаційна служба КПІ ім. Ігоря Сікорського RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.