НАКАЗ № 1-136 від 14.10.2005 Про введення в дію Положення про порядок оплати праці науково- педагогічних працівників із контрактними студентами

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 05_1-136.doc24 КБ
Microsoft Office document icon 05_1-136a1.doc33.5 КБ

З метою встановлення умов і нормативів оплати праці та упорядкування системи залучення науково-педагогічних працівників до роботи із контрактними студентами

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити „Положення про порядок оплати праці науково- педагогічних працівників із контрактними студентами ” (додається).

2. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Ю.І. Якименка та начальника Департаменту економіки та фінансів Субботіну Л. Г.

Ректор М.З. Згуровський

Положення Про порядок оплати праці науково-педагогічних працівників із контрактними студентами

1.Загальні положення

1.1. Дане положення визначає порядок формування, розподілу і використання спеціального (позабюджетного) фонду заробітної плати науково-педагогічних працівників НТУУ „КПІ” (далі НПП) за роботу з контрактними студентами (далі - КС).
1.2. Основними принципами оплати роботи НПП з КС є:
- НПП залучаються до роботи з КС на кафедрах, які є основним місцем їх роботи;
- повна відповідність суми заробітної плати окремого викладача до фактичних обсягів виконаної ним роботи з КС;
- своєчасність виплати позабюджетної заробітної плати при наявності коштів і всіх необхідних документів.
1.3. Положення розроблено на базі законодавчих і нормативних актів, що обумовлюють позабюджетну діяльність вищих навчальних закладів, Статуту НТУУ „КПІ” та Положення про фінансово-економічну діяльність НТУУ „КПІ”.

2. Формування та розподіл позабюджетного фонду
заробітної плати НПП за роботу з КС

2.1. Загальний фонд заробітної плати НПП за роботу з КС визначається Управлінням економіки та фінансів на базі даних про:
- контингент КС на 1 вересня та 1 лютого поточного навчального року;
- вартість навчання 1 студента по курсах і факультетах;
- фактичний рівень відсіву КС за попередній навчальний рік;
- структуру використання позабюджетних коштів.
2.2. Розміри позабюджетного фонду заробітної плати НПП за роботу з КС по інститутах, факультетах і кафедрах визначається Навчально-організаційним управлінням відповідно до показників приведеного контингенту КС та навчальних планів.
2.3. Відповідно до реєстру затверджених підрозділам фондів заробітної плати НПП за роботу з КС Управління економіки та фінансів перерозподіляє позабюджетні кошти між інститутами та факультетами шляхом безакцептного списання.
2.4. Відповідно до затвердженого позабюджетного фонду заробітної плати НПП за роботу з КС структурні підрозділи складають шатні розклади, які затверджує перший проректор.

3. Форми залучення НПП до роботи з КС

Для залучення НПП до роботи з КС можуть використовувати такі форми трудових відносин:
- встановлення штатним НПП кафедри надбавок за складність, напруженість в роботі без зарахування на ставку за позабюджетним штатним розкладом;
- зарахування на повну ставку або частку ставки як штатного працівника за рахунок позабюджетних коштів;
- зарахування на роботу з погодинною оплатою.

4. Визначення розмірів оплати праці НПП за роботу з КС

4.1. При визначенні розмірів позабюджетної заробітної плати НПП за роботу з КС основою є встановлені законодавчими актами розміри посадових окладів і ставок погодинної оплати праці, до яких можуть встановлюватись надбавки за складність, напруженість в роботі .
4.2. Сума щомісячної позабюджетної заробітної плати викладача визначається на підставі:
- наказу про зарахування викладача як штатного працівника за рахунок позабюджетних коштів;
- наказу про встановлення надбавки;
- документу про фактичний обсяг виконаної роботи.
4.3. Нарахування та виплату позабюджетної заробітної плати НПП за роботу з КС здійснюється бухгалтеріями підрозділів при наявності позабюджетних коштів на підставі відповідних документів, поданих кафедрами, підрозділами.
4.4. Зарахування та оплата праці науково-педагогічних працівників проводиться у відповідності до фактичних обсягів педагогічного навантаження, виходячи з діючих норм часу навчальної роботи, та роботи у другий половині дня (включаючи навчально-методичну, організаційну та ін. роботу) щодо забезпечення навчального процесу із студентами-контрактниками.
4.5. При навчанні студентів-контрактників у загальних потоках (групах) оплату проводити відповідно до фактично виконаних обсягів педагогічного навантаження (п. 4.4) шляхом встановлення штатним НПП кафедри надбавок за складність, напруженість в роботі.
4.6. При проведенні занять у окремих групах контрактних студентів здійснювати оплату згідно з фактичною кількістю годин за розцінками, розрахованими як результат ділення відповідного посадового окладу викладача на 155 годин (які є середньомісячною кількістю робочих годин науково-педагогічного працівника).

5. Права та відповідальність НПП та керівників структурних
підрозділів при проведенні навчального процесу з КС

5.1. При проведенні навчального процесу з КС керівники структурних підрозділів несуть відповідальність за:
- своєчасне складання штатних розкладів відповідно до затверджених розмірів позабюджетного фонду заробітної плати НПП;
- своєчасне укладання угод з викладачами з визначенням обсягів та видів роботи, розмірів заробітної плати НПП за роботу з КС;
- своєчасне подання до бухгалтерії факультету документів на виплату заробітної плати НПП за роботу з КС;
- своєчасне внесення відповідних змін до трудових угод при зміні обсягів навантаження та суми заробітної плати;
- за своєчасне надходження коштів за навчання від КС;
- цільове використання позабюджетного фонду заробітної плати.
5.2. НПП, залучені до роботи з КС:
- зобовўязані виконувати роботу, передбачену індивідуальними планами, в повному обсязі та на високому професійному рівні;
- мають право при зміні обумовлених трудовими угодами обсягів робіт порушувати питання про своєчасне внесення відповідних змін до документів про їх залучення до роботи з КС.

6. Контроль за дотриманням вимог даного положення

6.1. В ході проведення навчального процесу з КС контроль за дотриманням вимог даного Положення від адміністрації університету здійснюють:
Навчально-організаційне управління:
- за індивідуальними планами НПП та розмірами позабюджетних фондів заробітної плати.
Управління економіки та фінансів:
- за складанням штатних розкладів;
- за щомісячними обсягами виплат по підрозділах;
- за цільовим використанням позабюджетного фонду заробітної плати.

П'ятниця, Жовтень 14, 2005 - 16:30

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.