НАКАЗ № 1-8 || 27.01.05 || Про проведення ректорського контролю

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 05_1-8.doc37 КБ

З метою аналізу ефективності кредитно-модульної системи організації навчального процесу, подальшого удосконалення підготовки студентів з циклу природничо-наукових дисциплін та на виконання Рішення колегії Міністерства освіти № 4/1 від 31.03.95 р.,
НАКАЗУЮ:
1. Навчально-методичному управлінню (Шеховцов В.І.) та навчально-організаційному управлінню (Тимофєєв В.І.), заступникам деканів факультетів та директорів інститутів з методичної роботи забезпечити проведення ректорського контролю практичної підготовки студентів І курсу з дисциплін: “Вища математика”, “Математичний аналіз” у період з 21 лютого по 4 березня 2005 р. в одній групі кожного напряму підготовки факультету (інституту).
2. Завідувачам кафедрами, що залучаються до ректорського контролю:
– математичного аналізу та теорії ймовірностей (проф. Булдигін В.В.) (ФМФ);
– диференційних рівнянь (акад. НАНУ Самойленко А.М.) (ФМФ);
– математичної фізики (акад. НАНУ Скрипник В.В.) (ФМФ);
– прикладної математики (проф. Молчанов О.А.) (ФПМ);
– спеціалізованих комп’ютерних систем (проф. Тарасенко В.П.) (ФПМ);
– математичних методів системного аналізу (заст. зав. каф. проф. Романенко В.Д.) (ННК “ІПСА”);
– інформаційної безпеки (проф. Новіков О.М.) (ФТІ)
забезпечити розробку:
– контрольних завдань з дисциплін, що перевіряються. Завдання повинні забезпечити контроль умінь студентів, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни для І семестру;
– критерії оцінювання контрольних робіт;
– перелік довідкової літератури, користування якою дозволяється під час виконання контрольної роботи.
3. Навчально-організаційному управлінню (Тимофєєв В.І.) до 07.02.2005 р. скласти розклад ректорського контролю та довести його до факультетів та інститутів.
4. Деканатам факультетів та інститутів:
– до 14.02.2005 р. підготувати екзаменаційні відомості навчальних груп, що залучаються до контролю (згідно з розкладом ректорського контролю) у 2-х примірниках;
– у відомостях проставити первинні (до перездачі) екзаменаційні оцінки з дисципліни, що контролюється.
5. Під час підготовки та проведення ректорського контролю керуватися “Методичними вказівками щодо організації та проведення ректорського контролю якості підготовки студентів” (НТУУ “КПІ”, 2002 р.).
6. Навчально-методичному відділу (Головенкін В.П.) до 21.03.2005 р. провести узагальнений аналіз результатів ректорського контролю та підготувати інформаційний лист.
7. Результати ректорського контролю розглянути на засіданнях Методичної ради університету і рад факультетів, інститутів та кафедр.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Якименка Ю.І.

Ректор М.З.Згуровський

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.