НАКАЗ № 2-18/1од від 13.02.2006 Про створення лабораторії комп’ютерної фізики подвійного підпорядкування

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 06_2-18.doc32.5 КБ
Microsoft Office document icon 06_2-18a1.doc35.5 КБ

З метою підвищення якості підготовки фахівців і забезпечення проведення спільних наукових досліджень Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (НТУУ «КПІ») та Інституту магнетизму НАН України та МОН України (далі – Інститут магнетизму)

НАКАЗУЄМО:

1. Створити у складі фізико-математичного факультету НТУУ «КПІ» науково-навчальну лабораторію комп'ютерної фізики (далі – лабораторія) подвійного підпорядкування – НТУУ «КПІ» та Інституту магнетизму.
2. Розташувати лабораторію на площах фізико-математичного факультету НТУУ "КПІ" та Інституту магнетизму.
3. Базовим підрозділом для організації діяльності лабораторії визначити фізико-математичний факультет НТУУ "КПІ".
4. Призначити науковим керівником лабораторії Горобця Ю.І., д.ф.­м.н., проф., чл.-кор. Академії педагогічних наук України.
5. Затвердити Положення про науково-навчальну лабораторію комп’ютерної фізики (додається).
6. Заступнику директора з наукової роботи Інституту магнетизму забезпечити використання тунельного скануючого та електронного скануючого мікроскопів, що належать Інституту магнетизму, при проведенні наукових досліджень у лабораторії.
7. Базове фінансування діяльності лабораторії здійснювати в межах позабюджетного та бюджетного фінансування Інституту магнетизму та фізико-математичного факультету НТУУ «КПІ».
8. Контроль, за виконанням наказу покласти на проректора із наукової роботи НТУУ «КПІ» Ільченка М.Ю. та заступника директора із науково-педагогічної роботи Інституту магнетизму Порева С.М.

Ректор НТУУ «КПІ» М.З.Згуровський
Директор Інституту магнетизму В.Г.Бар'яхтар

Положення про науково-навчальну лабораторію комп’ютерної фізики

1. Загальні положення

1.1. Науково-навчальна лабораторія комп'ютерної фізики (далі – лабораторія) створена спільним наказом від “13”_02_ 2006 р. № 2-18/1од Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (далі – НТУУ “КПІ”) та Інституту магнетизму НАН України та МОН України (далі – Інститут магнетизму) як структурний підрозділ подвійного підпорядкування НТУУ "КПІ" та Інституту магнетизму в складі фізико-математичного факультету НТУУ “КПІ”.
1.2. Базовим підрозділом для організації діяльності лабораторії є фізико-математичний факультет НТУУ "КПІ" та Інститут магнетизму.

2. Завдання та організація діяльності лабораторії

2.1. Основними завданнями лабораторії є:
2.1.1. Виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень, прикладних розробок щодо застосування комп’ютерних методів дослідження фізичних систем, математичного моделювання фізичних процесів і обробки даних, сучасних комп’ютерних технологій у фізичному експерименті та теорії.
2.1.2. Залучення наукових і науково-педагогічних працівників НТУУ “КПІ” та Інституту магнетизму до спільної наукової, науково-технічної та освітньої діяльності.
2.1.3. Забезпечення використання матеріально-технічної та науково-лабораторної бази, наукового обладнання НТУУ “КПІ” та Інституту магнетизму при виконанні спільних робіт.
2.1.4. Використання результатів наукових досліджень, які проводяться в лабораторії, для підвищення наукового та методичного рівня підготовки студентів фізичних спеціальностей, постановка нових лабораторних та практичних робіт в рамках курсів, що забезпечуються фізико-математичним факультетом НТУУ “КПІ” та Інститутом магнетизму.
2.1.5. Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру.
2.1.6. Забезпечення науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і докторантів НТУУ “КПІ” та Інституту магнетизму.
2.1.7. Створення підручників, зокрема електронних, навчальних посібників та інших навчальних матеріалів за результатами науково-дослідної роботи лабораторії.
2.1.8. Забезпечення навчального процесу за напрямом підготовки "Фізика" у формі проведення лабораторних та практичних занять.
2.2. Організація діяльності лабораторії здійснюється відповідно до Статуту та нормативних документів НТУУ "КПІ".

3. Керівництво діяльністю лабораторії

3.1. Керівництво діяльністю лабораторії здійснює науковий керівник, що призначається спільним наказом ректора НТУУ "КПІ" та директора Інституту магнетизму.
3.2. Науковий керівник лабораторії:
3.2.1. Розробляє разом з науковими та науково-педагогічними працівниками лабораторії тематичні плани наукових досліджень і розробок, підготовки кадрів у лабораторії на кожен рік та на перспективу.
3.2.2. Керує безпосередньо і через завідувача лабораторії роботою лабораторії, відповідає за виконання тематичних планів, результати наукової, науково-технічної діяльності та підготовки кадрів лабораторії.
3.2.3. Здійснює координацію спільних робіт НТУУ “КПІ” та Інституту магнетизму.
3.2.4. Забезпечує розвиток матеріальної бази та наукового оснащення лабораторії.
3.3. Матеріально-технічне забезпечення діяльності лабораторії та безпосереднє керівництво допоміжним персоналом здійснює завідувач лабораторії, що призначається у встановленому в НТУУ “КПІ” порядку за погодженням із керівництвом Інституту магнетизму.
3.4. Завідувач лабораторії здійснює свою діяльність відповідно до Статуту та нормативних документів НТУУ “КПІ”.

4. Фінансування

4.1. Фінансування діяльності лабораторії здійснюється за рахунок:
– позабюджетного та бюджетного фінансування, що виділяється Міністерством освіти і науки України та Національною академією наук України;
– державних, регіональних цільових та науково-технічних програм, проектів;
– грантів вітчизняних і міжнародних фондів, контрактів;
– коштів, що надходять по договорах від замовників для проведення госпдоговірних робіт;
– благодійних внесків;
– інших надходжень відповідно до законодавства України.
4.2. Кошти, що виділяються лабораторії, не можуть бути використані на інші цілі.

5. Всі інші питання діяльності лабораторії (прийняття на роботу та звільнення, відрядження співробітників, преміювання тощо) вирішуються у встановленому в НТУУ "КПІ" порядку.

6. Ліквідація лабораторії здійснюється спільним наказом НТУУ “КПІ” та Інституту магнетизму відповідно до законодавства та Статуту НТУУ “КПІ”.

Ректор НТУУ “КПІ”_______________Згуровський М.З.
Директор Інституту магнетизму ______________________Бар'яхтар В.Г.

Понеділок, Лютий 13, 2006 - 17:00

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.