НАКАЗ № 1-28 || 18.03.08 || Про організацію підвищення кваліфікації керівного складу та науково-педагогічних працівників університету

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 08_1-28.doc32 КБ

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту НТУУ «КПІ», Положення про пілотний проект «Дослідницький університет НТУУ «КПІ», а також наказу ректора від 19.04.2007 р. № 1065 і розпоряджень ректора від 25.04.2007 р. № 5-40 та від 23.10.2007 р. № 5-101 про організацію підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та керівного складу університету

НАКАЗУЮ:
1. Ввести з 01 вересня 2008 р. обов’язкове проходження підвищення кваліфікації керівним складом університету на рівні керівників департаментів, начальників управлінь, деканів факультетів і директорів інститутів, керівників структурних підрозділів і завідувачів кафедр, а також науково-педагогічних працівників університету на базі Українського інституту інформаційних технологій в освіті (УІІТО).
2. Встановити такі обсяги та терміни проходження підвищення кваліфікації:
– для керівного складу університету на рівні керівників департаментів, начальників управлінь, деканів факультетів і директорів інститутів, керівників структурних підрозділів і завідувачів кафедр не рідше, ніж один раз на три роки за напрямом «Менеджмент вищої освіти», включаючи програми «Сучасні інформаційні технології» та «Ділова іноземна мова»;
– для науково-педагогічних працівників не рідше, ніж один раз на п’ять років, за напрямом «Педагогіка вищої школи», включаючи програми «Сучасні інформаційні технології» та «Ділова іноземна мова».
3. Директорові УІІТО Малюковій І.Г. розробити навчальні програми підготовки за відповідними напрямами та разом з керівниками підрозділів розробити графік навчання слухачів у 2008-2009 н. р. за програмами підвищення кваліфікації і подати його на затвердження до 15 травня 2008 р.
4. Заступникові першого проректора Мікульонку І.О. довести наказ до відома керівників підрозділів.
5. Керівникам підрозділів здійснювати контроль за проходженням навчання відповідно до затвердженого графіку. Результати проходження підвищення кваліфікації враховувати при конкурсному обранні та щорічних звітах керівників і науково-педагогічних працівників.
6. Начальникові департаменту економіки і фінансів Субботіній Л.Г. забезпечити фінансування навчання слухачів за програмами підвищення кваліфікаціїї УІІТО відповідно до нової Угоди про надання навчальних послуг, укладеної між НТУУ «КПІ» та УІІТО.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора НТУУ «КПІ» Якименка Ю.І.

Ректор М.З. Згуровський

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.