НАКАЗ № 2- 90 від 31.03.2010 Про конкурс наукових робіт НТУУ ”КПІ”, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету по лінії Міністерства освіти і науки України

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 10_2-90.doc150 КБ

З метою підвищення наукового рівня та практичної цінності фундаментальних досліджень, прикладних досліджень та розробок, ефективного використання коштів державного бюджету, що вивільняться після завершення НДР у 2010 році,

Н А К А З У Ю:

1. Оголосити наказ Міністерства освіти і науки України № 262 від 29 березня 2010 р. «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року» (Наказ МОН додається).

2. При визначенні тематики досліджень та розробок звернути увагу на пропозиції Міністерства освіти і науки України стосовно спрямованості наукових проектів згідно паспортів секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН і переліку наукових проблем, вирішення яких затребуване інноваційним розвитком держави (додаток 1), та виходити із завдань отримання наукових результатів світового рівня, створення конкурентноспроможної продукції, підвищення якості підготовки фахівців.
Передбачити впровадження прикладних розробок в рамках інноваційних проектів наукового парку «Київська політехніка».

3. Організаційному відділу НДЧ ( О.В.Савич) організувати проведення конкурсу НТУУ «КПІ» на виконання наукових робіт за рахунок коштів державного бюджету у відповідності до наказу МОН України.
При проведенні конкурсу керуватися «Положенням про проведення конкурсного відбору Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут» наукових проектів, які виконуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету» (Наказ університету № 2-34 від 03 квітня 2007 р.)
4. Вченим та науково-технічним радам підрозділів розглянути проекти, які пропонуються на конкурс фахівцями відповідних підрозділів, і на конкурсних засадах відібрати для загально університетського етапу конкурсу з врахуванням коштів, що вивільняються після завершення у 2010 році бюджетних тем.
При проведенні відбору надавати перевагу проектам, які будуть спрямовані на забезпечення виконання комплексних програм університету:
- «Сталий розвиток»;
- «Енергетика сталого розвитку»;
- « Розбудова інформаційного суспільства»;
- «Нові матеріали та технології»;
- «Системи спеціального та подвійного призначення»
5. Керівникам підрозділів подати запити на нові роботи до організаційного відділу НДЧ (корп. 1, кімн. 259а, тел. 92-01) для реєстрації до 20 квітня 2010 р. в 2-х примірниках за встановленими формами МОНУ (додатки 2, 3) та калькуляції кошторисної вартості проектів (додаток 4).

6. Науково-дослідній частині (С.О. Воронов) організувати проведення експертизи наукових робіт, поданих на конкурс, згідно із Законом України “Про наукову і науково-технічну експертизу” до 1 травня 2010 р.
7. Координаційним радам науково-технічних програм спільно з Комісією по контролю за використанням бюджетних коштів ( Н.С.Равська) за результатами експертизи:
7.1. Підвести підсумки розгляду проектів з врахуванням актуальності, рекомендацій Вчених рад підрозділів, обсягів вивільнених коштів та відповідності фінансового забезпечення проектів, що пропонуються, реальним результатам роботи та можливостям університету і підрозділів щодо їх майбутнього фінансового забезпечення. При цьому проаналізувати попередні здобутки авторських колективів запропонованих проектів для майбутнього виконання.
7.2. Надати рекомендації проректору з наукової роботи щодо проектів, які можуть бути направлені на подальший конкурс до Міністерства освіти і науки України та обсягів їх фінансування
8. Організаційному відділу НДЧ ( О.В.Савич) підготувати для передачі до департаменту науково-технологічного розвитку МОН України запити на фінансування робіт, які пройшли конкурсний відбір в університеті, для подальшого розгляду Науковою радою та секціями за фаховими напрямами Міністерства освіти і науки України.

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Проректор М.Ю.Ільченко

Неділя, Березень 21, 2010 - 12:00

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.