НАКАЗ № 2-97 | 27.04.12 | Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 12_2-97.doc39 КБ
Microsoft Office document icon 12_2-97a.doc203.5 КБ

З метою підвищення наукового рівня та практичної цінності фундаментальних і прикладних досліджень та розробок, ефективного використання коштів державного бюджету, що вивільняться після завершення НДР у 2012 році та своєчасного надання пропозицій від університету для участі в конкурсі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Н А К А З У Ю:
1. Оголосити наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 473 від 17 квітня 2012 р. «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок» ( додаток 1- наказ та лист МОНмолодьспорту).
2. Організаційному відділу НДЧ (О.В. Савич) організувати проведення конкурсу НТУУ «КПІ» наукових робіт, виконання яких розпочнеться у 2013 році за рахунок коштів державного бюджету.
3. Директорам інститутів, деканам факультетів, керівникам наукових структурних підрозділів провести перший етап розгляду запропонованих проектів у рамках окремих навчально-наукових комплексів чи факультетів (наказ від 27. 12. 2005 р. № 2-206). При визначенні тематики досліджень і розробок керуватися вимогами міністерства, наведеними у додатках 2,3,4,5, та орієнтовними сумами бюджетних коштів, що вивільняться після завершення тем у 2012 р.
4. Вченим радам комплексів розглянути проекти, які пропонуються на конкурс фахівцями відповідних підрозділів, і на конкурсних засадах відібрати проекти для загально університетського етапу.
5. Врахувати, що відбір проектів та прийняття рішень щодо подальшого їх розгляду та фінансування буде здійснюватись як на рівні університету так і на рівні міністерства з урахуванням кожного пункту та вимог до них, які визначені міністерством у наведених додатках 2, 3, 4, 5. Зокрема:
а) при формуванні тематики фундаментальних робіт передбачити їх подальше продовження в прикладних дослідженнях;
б) передбачити впровадження прикладних розробок у рамках інноваційних проектів наукового парку «Київська політехніка»;
в) визначити потенційних замовників прикладних розробок та їх зацікавлення у використанні результатів, підтверджене офіційним листом з зазначенням можливих обсягів та термінів впровадження;
г) зазначити обсяги впровадження результатів, отриманих при виконанні попередніх проектів, та ефективність (відношення обсягу залучених авторами коштів для виконання НДР за тематикою попередніх проектів до коштів виділених авторам на виконання попередніх проектів з бюджету МОНмолодьспорту) використання коштів на попередні дослідження, підтверджена документально бухгалтерією університету ВНЗ.
6. Звернути увагу на можливість формування комплексних міжвузівських проектів, виконання яких заплановано Міністерством розпочати у 2013 році, за рахунок коштів державного бюджету. Вимоги до формування комплексних міжвузівських проектів викладені у листі міністерства, який надано у додатку 1.
6. Керівникам підрозділів подати до організаційного відділу НДЧ (корп. 1, кімн. 259а, тел. 454-92-01) до 21 травня 2012 р. відібрані проекти на нові роботи для реєстрації в 2-х примірниках за встановленими формами (додатки 2, 3, 4, 5) та калькуляції кошторисної вартості проектів з детальними розрахунками (додаток 6), які мають бути попередньо погоджені з керівництвом НДЧ університету.
7. Науково-дослідній частині (О.В.Коваль) організувати проведення експертизи наукових робіт, поданих на конкурс, до 15 червня 2012 р.
8. Організаційному відділу НДЧ (О.В. Савич) підготувати та подати до департаменту наукової діяльності та ліцензування вищих навчальних закладів МОНмолодьспорту України проекти, які в результаті конкурсного відбору отримали найвищі оцінки і рекомендуються Комісією Вченої ради до участі в конкурсі на рівні міністерства.
9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Проректор М.Ю. Ільченко

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.