НАКАЗ № 1-248 | 03.09.14 | Про поліпшення стану умов і безпеки праці в новому 2014-2015 навчальному році

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2014_1-248.pdf127.02 КБ

Робота з охорони праці у 2014 навчальному році планувалася і проводилася відповідно до основних вимог Закону України „Про охорону праці” та чинних нормативно-правових актів з цього питання.
Відповідно до наказу ректора від 20.02.2014 р. № 4-37 в університеті проведено навчання з питань охорони праці у всіх структурних підрозділах та здійснені інші першочергові заходи, які дозволили у поточному році уникнути нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, а також суттєво зменшити кількість випадків у невиробничій сфері.
З метою створення здорових та безпечних умов праці в університеті в новому навчальному році.
Н А К А З У Ю :
Деканам факультетів, директорам інститутів, керівникам та відповідальним особам з питань охорони праці структурних підрозділів університету:
1. У своїй роботі керуватися наказом ректора від 01.06.2010 року № 1-111 “Про затвердження Порядку організації роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в НТУУ “КПІ”.
2. Забезпечити виконання наказів та розпоряджень ректора:
- від 12.11.2013 р. № 4-605 ”Щодо вирішення питань соціального напряму Стратегії розвитку НТУУ “КПІ” на 2011-2020 роки”;
- від 23.01.2012 р. № 5-8 “Щодо безпеки пересування співробітників у зимовий період”;
- від 09.02.2012 р. № 5-16 “Про проведення навчання співробітників з електробезпеки на першу групу”;
- від 19.10.2011 р. № 4-458 “Про проведення навчання з питання надання першої допомоги потерпілим”;
- від 01.09. 2005 р. № 4-222 “Про запровадження оперативного адміністративно-громадського контролю за станом ОП в НТУУ “КПІ”.
3. Проаналізувати стан охорони праці в усіх підрозділах до 01.10.2014 року, посилити роботу з профілактики виробничого та побутового травматизму і вжити додаткових заходів щодо контролю за створенням здорових та безпечних умов праці і навчання.
4. Провести спеціальне навчання з працівниками, зайнятими на роботах з підвищеною небезпекою, та оформити необхідні документи на допуск до роботи у першому кварталі 2015 року відповідно до вимог ст. 18 Закону України „Про охорону праці”.
5. Перевірити та переглянути інструкції з охорони праці по видам робіт на робочих місцях. Термін виконання – 01.11.2014 р. Періодичність перегляду інструкцій з охорони праці для професій або видів робіт з підвищеною небезпекою – один раз на три роки, для всіх інших категорій працюючих – один раз на п’ять років.
6. Заборонити прийом на роботу з підвищеною небезпекою працівників, які не мають посвідчень про навчання та довідок попереднього медичного огляду.
7. Головам координаційних рад навчальних корпусів та гуртожитків в термін до 01.10.2014 р. організувати перевірку стану сходових маршів, огорож, рівень освітленості на відповідність вимогам охорони праці та при необхідності провести ремонт, а також наявність затверджених в установленому порядку схем евакуації співробітників та студентів під час виникнення надзвичайних ситуацій.
8. Охоронним службам вирішити питання щодо організації заходів з безпеки за додержанням режиму щодо унеможливлення доступу сторонніх осіб в навчальні корпуси, адміністративні будівлі та гуртожитки університету.
9. Начальнику відділу охорони праці НТУУ “КПІ” організувати:
- надання методичної допомоги відповідальним особам з охорони праці факультетів, інститутів, структурних підрозділів у створенні безпечних умов праці.
- цілеспрямовану роботу щодо здійснення перевірок стану охорони праці в структурних підрозділах університету за участю відповідальних осіб з охорони праці на факультетах, інститутах та структурних підрозділах університету.
10. Керуючому справами НТУУ “КПІ” наказ довести до відома керівників структурних підрозділів.
11. Контроль за виконанням наказу покласти на керівників структурних підрозділів.
Проректор НТУУ “КПІ” О.М. Новіков

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.