НАКАЗ № 4-127 | 11.06.2015 | Про персональні дані

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2015_4-127.pdf1.14 МБ

На виконання положень Закону України «Про захист персональних даних» від
01.06.2010 року,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити наступні бази персональних даних Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут»:
- база персональних даних «Працівники». Місцезнаходження бази персональних
даних - м. Київ, просп. Перемоги, 37;
- база персональних даних «Абітурієнти». Місцезнаходження бази персональних
даних - м. Київ, вул. Політехнічна, 14;
- база персональних даних «Студенти». Місцезнаходження бази персональних
даних - м. Київ, просп. Перемоги, 37;
- база персональних даних «Слухачі НМК «ШО». Місцезнаходження бази
персональних даних - м. Київ, просп. Перемоги, 37;
- база персональних даних «ІСЗЗІ». Місцезнаходження бази персональних даних - м . Київ, вул. Московська, 45/1;
- база персональних даних «Аспіранти та докторанти». Місцезнаходження бази
персональних даних - м. Київ, просп. Перемоги, 37;
- база персональних даних « Слухачі ЦПК Міненерговугілля». Місцезнаходження
бази персональних даних - м. Київ, вул . Політехнічна, 6;
- база персональних даних «Довузівська підготовка» . Місцезнаходження бази
персональних даних - м. Київ, вул. Політехнічна, 14.
2. Призначити відповідальним за організацію роботи, пов'язаної із захистом
персональних даних при їх обробці по університету, старшого інспектора Загального відділу Войтович Л.В.
3. Покласти персональну відповідальність за дотримання законодавства з питань
персональних даних при їх обробці в базах персональних даних на:
- начальника ВКАС Андрейчук Л.П. - за дотримання порядку обробки
персональних даних у базі персональних даних «Працівники»;
- заступника голови приймальн01 ком1с11 з питань набору Можаровського tl.M. -
за дотримання порядку обробки персональних даних у базі персональних даних
«Абітурієнти»;
- провідного інженера відділу інформатизації Корнагу Я.І., - за дотримання
порядку обробки персональних даних у базі персональних даних «Студенти»;
- директора Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації НМК «ІПО»
Богачкова Ю.М. - за дотримання порядку обробки персональних даних у базі
персональних даних «Слухачі НМК «ШО»;
- начальника відділу кадрового забезпечення і обліку кадрів Інституту
спеціального зв'язку та захисту інформації Грищука В.М. - за дотримання порядку
обробки персональних даних у базі персональних даних «ІССЗІ».
- методиста вищої категорії Відділу аспірантури та докторантури Дмиртієву О.І. - за дотримання порядку обробки персональних даних у базі персональних даних
«Аспіранти та докторанти»;
- інженера І категорії ЦПК Міненерговугілля Харіна Ю.В. - за дотримання
порядку обробки персональних даних у базі персональних даних «Слухачі ЦІЖ
Міненерго вугілля».

- заступника директора ФДП Рябчевську В.О. - за дотримання порядку обробки
персональних даних у базі персональних даних «Довузівська підготовка».

4. Відповідальним особам, визначеним в п. З даного наказу, подати
відповідальному по університету, старшому інспектору Загального відділу Войтович Л.В. (кім. 151) до О 1 вересня 2015 року інформацію щодо автоматизованих систем, в яких здійснюється обробка персональних даних з баз персональних даних, за які вони відповідають.

5. Начальнику ВКАС Андрейчук Л.П. забезпечити ведення та зберігання Журналу
обліку звернень щодо доступу до персональних даних.

6. Особам, які несуть персональну відповідальність за дотримання законодавства з питань персональних даних, та керівникам навчальних структурних підрозділів:

1) Негайно повідомляти начальника ВКАС Андрейчук Л.П. про всі випадки
звернення третіх осіб щодо надання їм персональних даних, які обробляються
університетом;

2) забезпечити включення до посадових інструкцій працівників, які здійснюють
обробку персональних даних, наступних зобов'язань:
------------------- зобов'язаний: (назв а посади)
дотримуватись вимог законодавства України в сфері захисту персональних
даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність НТУУ «КПІ» щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних.
- не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які йому
було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків. Таке зобов'язання чинне після припинення діяльності, пов'язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

З) забезпечити включення до розділу «Відповідальність» посадових інструкцій
працівників які здійснюють обробку персональних даних, наступного пункту:
- у разі порушення вимог Закону України «Про захист персональних даних»
_____ несе відповідальність згідно законодавства України.
(назва посади)

4) забезпечити обладнання приміщення (шафи, сейфи) , у яких зоер1гаються
картотеки персональних даних, засобами захисту від несанкціонованого втручання до «01» вересня 2015 року;

5) при прийнятті на роботу чи навчання отримувати від працівників, студентів, абітурієнтів, курсантів, слухачів, аспірантів та докторантів згоду на обробку персональних даних за формою, визначеною в додатку № 1 до даного наказу.

6) забезпечувати отримання у працівників, які здійснюють безпосередню обробку персональних даних, при прийнятті їх на роботу письмового зобов'язання про нерозголошення персональних даних за формою, визначеною в додатку № 2 до даного наказу;

7) забезпечити ведення Журналу реєстрації зобов'язань про нерозголошення
персональних даних за формою, визначеною в додатку № З до даного наказу.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на відповідального за організацію
роботи, пов'язаної із захистом персональних даних при їх обробці по університету, старшого інспектора Загального відділу Войтович Л.В.

Ректор М.З. Згуровський

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.