Наказ № 4-175a | 11.07.2016 | Про внесення змін до організаційної структури університету (організаційної структури навчально-наукових інститутів та факультетів) та затвердження положень

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2016_4-175a.pdf660.92 КБ

З метою оптимізації організаційної структури НТУУ «КПІ» та відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-УП на підставі рішення Вченої ради від 06 червня 2016 року,
НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до організаційної структури Видавничо-поліграфічного інституту, а саме:
1) перетворити спіліший Навчально-виробничий видавничий Центр мультимедійних технологій «КП Медіа Прес» Видавничо-поліграфічного інституту, Факультету електроніки та Науково-дослідного інституту прикладної електроніки у Навчальний центр медійних технологій Видавничо-поліграфічного інституту.
2) утворити Лабораторію обчислювальної техніки і мультимедіа шляхом злитгя Лабораторії обчислювальної техніки Кафедри репрографії та Технічного центру Кафедри репрографії Видавничо-поліграфічного інституту.
1. Внести зміни до організаційної структури Інституту енергозбереження та енергоменеджменту, а саме:
1) перейменувати Центр підготовки енергоменеджерів в Навчальний центр підготовки енергоменеджерів.
2) перейменувати Навчально-науково-дослідну лабораторію енергозберігаючих будівельних технологій і матеріалів з експериментальним виробництвом в Лабораторію ресурсо- та енергозбереження.
3) виключити зі структури Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Науково-дослідний інститут автоматики та енергетики «Енергія» та включити його до складу університету;
4) створити у складі Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Лабораторію термомолекулярної енергетики;
5) виключити зі складу Кафедри електромеханічного обладнання енергоємних виробництв Інституту енергозбереження та енергоменеджменту та включити до складу Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Центр енергоощадних імпульсно-хвильових конструкцій та технологій та перейменувати його в Науково-дослідний центр енергоощадних імпульсно-хвильових конструкцій та технологій.
§з
1. Внести зміни до організаційної структури Факультету біомедичної інженерії, а саме:
1) перетворити Навчально-науковий медико-інженерний центр в Лабораторію медичної інженерії.
2) утворити в структурі Факультету біомедичної інженерії наступні лабораторії:
— Лабораторію біоінженерії;
— Лабораторію біомедичної кібернетики;
— Лабораторію фізичної реабілітації;
— Лабораторію реабілітаційної інженерії;
— Лабораторію функціональної діагностики;
— Лабораторію біоматеріалів;
— Лабораторію серцево-судинної інженерії;
— Лабораторію біозахисту та біобезпеки;
— Лабораторію біомедичної електроніки.
§4
1. Внести зміни до організаційної структури Приладобудівного факультету, а саме:
1) перетворити Науково-дослідний центр «Прилади і системи енергозбереження» у Навчально-наукову лабораторію «Прилади і системи енергозбереження».
§5
1. Внести зміни до організаційної структури Факультету лінгвістики, а саме:
1) перетворити Центр інформаційних технологій навчання іноземних мов в Лабораторію інформаційних технологій навчання іноземних мов.
2) виключити Лабораторію інформаційних технологій навчання іноземних мов зі складу Кафедри англійської мови технічного спрямування № 1 Факультету лінгвістики та включити її до складу Факультету лінгвістики.
§6
1. Внести зміни до організаційної структури Механіко-машинобудівного інституту, а саме:
1) ліквідувати наступні структурні підрозділи Механіко-машинобудівного інституту:
— Науково-дослідний центр спецтехнологій;
— Навчально-науковий центр «Фесто»;
— Науково-дослідний інститут лазерної техніки та технологій;
— Науково-дослідний інститут прикладних проблем гідроаеромеханіки та теплообміну;
— Галузеву лабораторію Міністерства освіти і науки України.
2) перетворити Спільний Українсько-німецький факультет машинобудування в Науково-дослідний центр «Спільний Українсько-німецький факультет машинобудування».
§7
І. Внести зміни до організаційної' структури Фізико-технічного інституту, а саме:
1) виключити Наукову лабораторію оптичних методів реєстрації інформації зі складу Кафедри прикладної фізики та включити її до складу Фізико-технічного інституту.
§8
1. Затвердити наступні положення та організаційні структури до них:
1) Положення про Інститут енергозбереження та енергоменеджменту (додається);
2) Положення про Механіко-машинобудівний інститут (додається);
3) Положення про Видавничо-поліграфічний інститут (додається);
4) Положення про Фізико-технічний інститут (додається);
5) Положення про Радіотехнічний факультет (додається);
6) Положення про Факультет біотехнології та біотехніки (додається);
7) Положення про Факультет електроніки (додасться);
8) Положення про Хіміко-технологічний факультет (додається);
9) Положення про Зварювальний факультет (додається);
10) Положення про Факультет прикладної математики (додається);
11) Положення про Інженерно-хімічний факультет (додається);
12) Положення про Факультет лінгвістики (додається);
13) Положення про Приладобудівний факультет (додається);
14) Положення про Факультет менеджменту та маркетингу (додається);
15) Положення про Факультет біомедичної інженерії (додається);
16) Положення про Факультет інформатики та обчислювальної техніки (додається);
17) Положення про Фізико-математичний факультет (додається).
1. Зміну організаційної структури провести в межах затверджених лімітів чисельності та фонду заробітної плати.
2. Начальнику ДЕФ Субботіній Л.Г. внести зміни до штатного розпису університету до 15 липня 2016 року.
3. Начальнику ВКАС Андрейчук Л.П. ознайомити працівників з наказом та внести необхідні зміни до кадрової документації.

Ректор М.З.Згуровський

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.