Розпорядження № 5-1 | 11.01.2016 | Щодо формування конкурсних пропозицій державного замовлення на підготовку і випуск фахівців з вищою освітою на 2016 н.р.

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2016_5-1.pdf569.39 КБ
PDF icon 2016_5-1a.pdf1.08 МБ

На виконання Закону України від 20.11.2012р. № 5499-17 "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів"'. постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2013р. № 363 "Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів", постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2013р. № 346 «Про затвердження Методики розрахунку орієнтовної середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта» та наказу Міністерства освіти і науки України від 30.05.2013р. № 648 "Щодо затвердження Положення про конкурсну комісію Міністерства освіти і науки України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічпих та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13.06.2013р. за № 957/23489, листа Міністерства освіти і науки України від 29.12.2015р. №1/9-629 та з метою формування проектних показників державного замовлення па підготовку та випуск фахівців з вищою освітою на 2016 рік
ПРОПОНУЮ:
1. Деканам факультетів, директорам інститутів, завідувачам кафедр: до 15 січня 2016 року надати до навчального відділу (кімната 125-1, тел.204- 93-96, o.chernish@kpi.ua):
1.1. Інформацію про очікуваний випуск фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр у 2016р. за кошти державного бюджету (Перелік напрямів та спеціальностей №1719 від 13.12.06 р.) за встановленого формою (Додаток № 1).
1.2. Пропозиції щодо прийому за кошти державного бюджету за ОКР спеціаліста, ОС магістра за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти", на 2016 рік та за встановленою формою (Додаток № 2).
Проектні показники на підготовку фахівців за ОКР спеціаліста, ОС магістра необхідно визначати, виходячи з прогнозованого випуску бакалаврів з урахуванням результатів їх навчання, ліцензованих обсягів прийому. Сумарний прийом на навчання для здобуття ОКР спеціаліста та ОС магістра за державним замовленням не повинен перевищувати обсягу випуску бакалаврів, які навчаються за державним замовленням у 2015/2016 навчальному році.
2. Відділу акредитації до 15 січня 2016 року надати до навчального відділу (кімната 125-1, тел. 204-93-96, o.chernish@kpi.ua):
2.1. Завірену копію Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими дійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями).
2.2. Інформацію про контингент студентів за відповідним ОКР, які навчаються за кошти державного бюджету.
3. Директору центру міжнародної освіти до 15 січня 2016 року надати до навчального відділу (кімната 125-1. тел. 204-93-96, o.chernish@kpi.ua):
3.1. Інформацію про контингент іноземних громадян за відповідним ОКР, які навчаються за кошти державного бюджету.
3.2. Пропозиції щодо прийому за кошти державного бюджету за ОКР спеціаліста, ОС магістра за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти", на 2016 рік.
4. Департаменту економіки і фінансів до 15 січня 2016 року надати до навчального відділу (кімната 125-1. тел. 204-93-96, o.chernish@kpi.ua) орієнтовну середню вартість навчання за кожним напрямом, спеціальністю та формою навчання на 2016 рік.
5. Навчальному відділу сформувати конкурсні пропозиції за Переліком документів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2013 № 647. та встановленими формами, підготовленими за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення "Обсяг прийому та випуску фахівців вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації - 2016 рік" і подати до Міністерства освіти і науки України до 20 січня 2016 року.
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на організаційного управління Яблонського П.М..

начальника навчально-Перший проректор
ІО.І.Якименко

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.