НАКАЗ № 7-133 від 07.11.2018 Про затвердження Положення про преміювання працівників в наукових структурних підрозділах Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2018_7-133.pdf1.52 МБ

З метою приведення у відповідність до чинного законодавства України порядку преміювання працівників в наукових структурних підрозділах Університету,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про преміювання працівників наукових структурних підрозділах Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (Додаток 1).
2. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи Ільченка М.Ю.
Ректор М.З. Згуровський

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ В НАУКОВИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це положення (далі - Положення) розроблено відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", Закону України "Про вищу освіту", Закону України "Про оплату праці", Кодексу законів про працю України, Постанови Кабінету Міністрів України від ЗО серпня 2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського, Колективного договору університету та іншого законодавства про працю.
1.2. Дія Положення поширюється на штатних працівників та сумісників науково-дослідної частини (НДЧ) університету.
1.3. Положення визначає умови і встановлює порядок визначення розмірів, нарахування та виплати премій працівникам НДЧ КПІ ім. Ігоря Сікорського за виконання роботи відповідно до технічного завдання та функціональних обов'язків.
1.4. Положення спрямоване на матеріальне заохочення працівників НДЧ КПІ ім. Ігоря Сікорського за сумлінну працю. Преміювання працівників, відповідно до цього Положення, проводиться з метою покращення якості виконання посадових обов'язків, функцій та завдань.
2. ДЖЕРЕЛА ТА УМОВИ ПРЕМІЮВАННЯ
2.1. Преміювання працівників здійснюється за рахунок економії фонду заробітної плати загального та спеціального фонду держбюджету.
2.2. Преміювання працівників НДЧ КПІ ім. Ігоря Сікорського за успішне виконання держбюджетних та госпдоговірних тем може здійснюватися щоквартально, щорічно, за підсумками роботи /звіт, акт виконаних робіт/ в межах економії фонду заробітної плати, з урахуванням особистого внеску в загальний результат виконаної роботи.
2.3. Преміювання працівників НДЧ КПІ ім. Ігоря Сікорського оформлюється наказом по університету.
2.4. Оформлення наказів КПІ ім. Ігоря Сікорського про преміювання проводиться відповідно до наказу НТУУ "КПІ" від 04 листопада 2015 року №4-250 "Про затвердження в новій редакції Порядку підготовки, підписання та реєстрації наказів НТУУ "КПІ" про встановлення надбавок та доплат та Порядку підготовки, підписання та реєстрації наказів НТУУ "КПІ" про преміювання". __________
2.5. Підставою для видання наказу про преміювання працівників НДЧ КПІ ім. Ігоря Сікорського є погоджене у встановленому порядку службове подання керівника структурного підрозділу на ім'я проректора з наукової роботи (Додаток 1 до цього Положення), що містить оцінку проведеної роботи за відповідний період та розміри преміювання працівників НДЧ університету в межах економії коштів на оплату праці, передбачених у кошторисі.
2.6. Якщо керівник структурного підрозділу є керівником теми, то відповідне подання на ім'я проректора з наукової роботи підписує заступник начальника НДЧ університету.
2.7. Розмір премії працівників НДЧ університету залежить від їхнього особистого внеску в загальний результат роботи з урахуванням таких критеріїв:
• високі результати науково-технічної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського;
• бездоганне виконання службових обов'язків, передбачених посадовою інструкцією /якість, терміновість, додатковий обсяг робіт/;
• висока виконавча дисципліна;
• досягнення в роботі, які привели до зростання рейтингу КПІ ім. Ігоря Сікорського;
• ініціативність та результативність у роботі; Розмір премії одному працівнику граничним обсягом не обмежується.
2.8. Працівники НДЧ КПІ ім. Ігоря Сікорського не підлягають преміюванню у випадках:
• несвоєчасного та/або неякісного виконання покладених на них службових завдань і функцій;
• притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності за порушення правил внутрішнього розпорядку університету.
2.9. Спори з питань преміювання розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством.
3. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ ПРЕМІЙ
3.1. Нарахування премії здійснює Департамент економіки та фінансів (ДЕФ) на підставі належного оформленого наказу.
3.2. Квартальна премія та премія за результатами річного оцінювання науково-технічної діяльності працівників НДЧ КПІ ім. Ігоря Сікорського виплачується в терміни виплати заробітної плати в межах економії фонду заробітної плати, після надходження коштів на банківський рахунок університету.

Середа, Листопад 7, 2018 - 15:30

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.