Втратив чинність НАКАЗ № 7-45 від 01.06.2018 Про затвердження Правил проведення зйомок та промоакцій та примірного договору надання послуг

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2018_7-45.pdf1.09 МБ

З метою затвердження порядку дій при організації зйомок та промоакцій в приміщеннях на території КПІ ім. Ігоря Сікорського,
НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни та затвердити в новій редакції Правила проведення зйомок та промоакцій в приміщеннях та на території КПІ ім. Ігоря Сікорського (додаток 1).
2. Призначити відповідальним за проведення зйомок та промоакцій в приміщеннях та на території КПІ їм. Ігоря Сікорського проректора з науково-педагогічної роботи (навчально-виховний напрям) Киричка П.О.
3. Затвердити примірний договір надання послуг (додаток №2). Відповідальній особі використовувати в своїй роботі примірний договір надання послуг.
4. Визнати таким, що втратив чинність наказ №4-125 від 18.09.2017 року «Про призначення відповідального за проведення заходів, зйомок, рекламних акцій в приміщеннях та на території НТУУ «КПІ».
5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи (навчально-виховний напрям) Киричка П.О.
Ректор
М.З. Згуровський

Додаток 1 до наказу № 7/45 від 01.06.2018 року
ПРАВИЛА
проведення зйомок та иромоакцій в приміщеннях та на території
КПІ ім. Ігоря Сікорського
1. Ці правила визначають порядок надання послуг пов'язаних з проведенням заходів з відео зйомки та/або промоакцій в приміщеннях та на території КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі - заходи).
2. Особа (фізична або юридична), яка бажає проводити заходи (далі -заінтересована особа), має звернутися з листом до КПІ ім. Ігоря Сікорського (зразок додається), вказавши наступну інформацію про себе:
2.1. прізвище, Ім'я та по-батькові фізичної особи (керівника та повну назву організації - для юридичної особи);
2.2. адресу (юридичну та фактичну);
2.3. контактний телефон уповноваженої особи;
2.4. зміст заходу (сценарій), який не суперечить нормам моралі;
2.5. кількість задіяних осіб та технічне обладнання (машини тощо);
2.6. інформацію щодо надання конкретних приміщень, території (точно зазначити площу, місце, особливі властивості тощо);
2.7. дата проведення заходу та період;
2.8. забезпечення гарантії незаподіяння шкоди майну, території КПІ ім. Ігоря Сікорського, а у випадку заподіяння, - безумовного відшкодування у повному обсязі;
2.9. гарантії дотримання учасниками (фізичними особами) норм законодавства, Правил внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського, етичних норм тощо;
2.10. згода на обробку персональних даних (для фізичних осіб).
3. Після отримання листа, який відповідає вимогам, визначеним у п.2 цих Правил, відповідальна особа за проведення заходів (далі - Відповідальна особа), проводить з заінтересованою особою або з її представником співбесіду, під час якої роз'яснює Правила внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського та з'ясовує гарантії забезпечення порядку і збереження майна Університету під час проведення заходу, а також уточнює інформацію, визначену в п. 2 цих Правил за необхідності.
4. Відповідальна особа може делегувати свої повноваження іншому працівнику Університету у встановленому порядку (розпорядженням).
5. Відповідальна особа погоджує питання проведення заходу із:
5.1. Головою координаційної ради корпусу та/або директором студмістечка за умови, що захід проходить на території студмістечка та/або
навчального корпусу та з метою погодження місця, часу та особливостей проведення заходу;
5.2. Проректором з АГР з метою погодження місця, часу та особливостей проведення заходу;
5.3. Начальником ДЕФ з метою формування вартості послуг з проведення заходу.
6. При проведенні заходу в/або біля житлових будинків, що знаходяться на території КПІ ім. Ігоря Сікорського, перед наданням відповідного дозволу обов'язково враховуються інтереси мешканців цих будинків. Перед отриманням дозволу на проведення заходу особа, яка планує проводити захід, має погодити проведення заходу зі всіма мешканцями відповідного будинку. Лист з погоджувальними підписами додається до листа-звернення.
7. Дозвіл на проведення заходу надається шляхом проставляння Відповідальною особою резолюції, яка містить стислий зміст прийнятого нею рішення. Резолюція складається з таких елементів: ПІБ працівника Університету, який здійснюватиме контроль та допомогу при проведенні заходу, строк виконання, особистий підпис, дата.
8. В подальшому Відповідальна особа готує та надає до підпису заінтересованим особам договір та рахунок-фактуру для здійснення оплати по договору. До проведення заходу заінтересована особа повинна підписати договір та здійснити оплату відповідно до виставленого рахунку. Рахунок готується Департаментом економіки та фінансів.
9. Оригінал листа-звернення з резолюцією, а також документи, що підтверджують здійснення оплати за договором залишається в справах Департаменту навчально-виховної роботи та зберігається відповідно до номенклатури справ Університету.
10. Договір про надання послуг та Акт наданих послуг (виконаних робіт) залишаються в Департаменті економіки та фінансів.
11. Копія листа передається в Департамент безпеки для забезпечення громадського порядку при проведенні заходу. Працівники КПІ ім. Ігоря Сікорського, відповідальні за дотримання перепускного режиму в корпусах, гуртожитках, забезпечення правопорядку на території університету (коменданти корпусів, завідувачі гуртожитків, департамент безпеки) сприяють проведенню заходу шляхом допуску осіб, які проводять захід, до приміщень та території КПІ ім. Ігоря Сікорського за умови надання їм копії листа з резолюцією Відповідальної особи.
12. Під час проведення заходу відповідальні особи підрозділів університету контролюють дотримання правопорядку та збереження матеріально-технічної бази університету і у випадку їх порушення або завдання майнової шкоди негайно ставлять до відома Відповідальну особу та Департамент безпеки та вживають заходів щодо припинення таких дій.
13. Під час проведення заходів забороняється перешкоджати нормальній
роботі університету, шляхом перекриття входу до корпусу, аудиторії тощо, перешкоджати вільному пересуванню працівників та/або здобувачів вищої освіти по території Університету.
14. У випадку порушення цих Правил, Правил внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського, норм чинного законодавства до особи, яка проводить захід може бути застосовано заходи впливу у вигляді:
- заборони проведення заходу;
- негайне припинення проведення заходу;
- відмова у наданні дозволу при наступному зверненні;
- відшкодування завданих збитків.
15. Рішення щодо застосування заходів впливу приймає Відповідальна особа.
16. В разі нанесення шкоди майну та/або території КПІ ім. Ігоря Сікорського складається Акт пошкодження майна. Акт пошкодження майна передається до Відповідальної особи, яка в свою чергу передає його претензійно-позовного відділу для вжиття заходів.

Зразок листа
про проведення зйомок та промоакцій в приміщеннях та на території

КПІ ім. Ігоря Сікорського
Ректору КПІ ім. Ігоря Сікорського Згуровському М.З.
Вельмишановний Михайле Захаровичу!
______________(Фізична або юридична особа) звертається до Вас з
проханням надати дозвіл на проведення заходу________________(зміст заходу),
який заплановано на (дата) з 00.00 по 00.00 год в приміщенні КПІ ім. Ігоря
Сікорського _______________________(корпус та аудиторія) або на території
_____________________ (конкретне місце проведення). Участь у зйомках бере
(кількість) осіб, а також (кількість) одиниць техніки ______________________
(вказати вид техніки). Вбиральні та підключення до мережі живлення ___________________________(потрібні/непотрібні).
Гарантуємо дотримання учасниками (фізичними особами) норм законодавства, Правил внутрішнього розпорядку Університету, етичних норм.
Зобов'язуємось не завдавати шкоди майну Університету, а у випадку заподіяння, - безумовно відшкодувати у повному обсязі.
Даємо згоду на обробку персональних даних.
Реквізити {фізична або юридична особа).
Контактна особа:__________________
Контактний тел.:
(Фізична або юридична особа)____________________Підпис_________ШБ

П'ятниця, Червень 1, 2018 - 15:45

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.