НАКАЗ № 7-312 від 13.12.2019 Про зміни в організаційній структурі хіміко-технологічного факультету та інженерно-хімічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2019_7-312.pdf546.62 КБ

У зв'язку зі змінами в організаційній структурі хіміко-технологічного факультету та інженерно-хімічного факультету і відповідно до рішення Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського від 07 жовтня 2019 року (Протокол № 9),

НАКАЗУЮ:

1. З 03.02.2020 р. реорганізувати шляхом злиття кафедру кібернетики хіміко-технологічних процесів хіміко-технологічного факультету та кафедру автоматизації хімічних виробництв інженерно-хімічного факультету та створити на їх базі кафедру технічних та програмних засобів автоматизації Інженерно-хімічного факультету.
2. З 03.02.2020 р. до оголошення відповідного конкурсу призначити виконуючим обов'язки завідувача кафедри технічних та програмних засобів автоматизації д.т.н., професора Жученка Анатолія Івановича.
3. Начальнику відділу атестації науково-педагогічних працівників Яблонському П.М.:
3.1. визначити закріплення за новоствореною кафедрою спеціальностей та освітніх програм підготовки фахівців за трьома циклами;
3.2. провести перевірку новоствореної кафедри на повну відповідність умовам акредитації, спеціальності, освітнім програмам, включаючи назву новоствореної кафедри.
4. Декану інженерно-хімічного факультету Панову Є.М. спільно з д.т.н., професором Жученком А.І. організувати роботу з підготовки до акредитації освітніх програм новоствореної кафедри.
5. Декану інженерно-хімічного факультету Панову Є.М. до 03.02.2020 р. подати на затвердження організаційну структуру інженерно-хімічного факультету, положення про інженерно-хімічний факультет та про новостворену кафедру.
6. Декану хімікотехнологічного факультету Астреліну І.М. до 03.02.2020 р. подати на затвердження організаційну структуру хімікотехнологічного факультету та положення про хіміко-технологічний факультет.
7. Декану інженерно-хімічного факультету Панову Є.М. спільно з головним бухгалтером Субботіною Л.Г. в термін до 27.01.2020 р. підготувати та подати па затвердження проект штатного розпису новоствореної кафедри та ввести його в дію з 03.02.2020 р.
8. Головному бухгалтеру Субботіній Л.Г. створити комплексну інвентаризаційну комісію для забезпечення прийому-передачі матеріальних цінностей структурних підрозділів, що реорганізуються.
9. Начальнику відділу кадрів Андрейчук Л.П. довести даний наказ до відома працівників, провести переміщення або звільнення працівників за скороченням штату згідно з чинним законодавством відповідно до затвердженого штатного розпису.
10. Контроль за виконанням наказу покладаю па першого проректора Якименка Ю.І.
Ректор М.З. Згуровський

Понеділок, Лютий 3, 2020 - 16:00

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.