НОД

Назва
НАКАЗ №НОД/463/24 ВІД 20.06.2024 "Про проведення літньої школи «Формування міського середовища для завтрашнього дня»"
Наказ №НОД/457/24 від 17.06.2024 "Про внесення змін до Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського"
Наказ №НОД/455/24 від 17.06.2024 Про утворення конкурсної комісії Державного політехнічного музею імені Бориса Патона для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад наукових працівників
НАКАЗ №НОД/434/24 ВІД 10.06.2024 "Про введення в дію з 2024/2025 н.р. нових та оновлених освітніх програм університету"
НАКАЗ №НОД/433/24 ВІД 10.06.2024 "Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників Державного політехнічного музею імені Бориса Патона"
НАКАЗ №НОД/422/24 від 29.05.2024 "Про затвердження положень про конструкторське бюро інформаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського та його структурні підрозділи"
НАКАЗ №НОД/420/24 від 29.05.2024 "Про преміювання працівників за публікації у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science Core Collection"
Наказ №НОД/415/24 від 27.05.2024 "Про проведення 5 Всеукраїнського конкурсу студентів і молодих вчених з міжнародною участю "Інтелект молоді. Раціональне природокористування та новітні енергоефективні технології""
НАКАЗ №НОД/411/24 ВІД 23.05.2024 "Про підготовку до акредитації освітніх програм першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти у 2024/2025 навчальному році"
НАКАЗ №НОД/406/24 ВІД ХХ.05.2024 "Про проведення Міжнародного Форуму зі штучного інтелекту: глобальний діалог 05 - 06 червня 2024 року"
Наказ №НОД/402/24 від 22.05.2024 "Про проведення заходів семестрового контролю, атестації та ліквідації академічної заборгованості у весняному семестрі 2023/2024 н.р."
НАКАЗ №НОД/393/24 ВІД хх.05.2024 "Про затвердження в новій редакції положення про відділ матеріально- технічного постачання департаменту майнових і соціальних питань КПІ ім. Ігоря Сікорського"
Наказ №НОД/391/24 від 21.05.2024 "Про внесення змін до редакцій 2020 та 2021 років освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 125 Кібербезпека"
Наказ №НОД/387/24 від 20.05.2024 "Про внесення змін до наказу №НУ/206/2023 від 18.10.2023 «Про затвердження складу експертно-кваліфікаційних (конкурсних) комісій факультетів/навчально-наукових інститутів КПІ ім. Ігоря Сікорського»"
НАКАЗ №НОД/384/24 ВІД ХХ.05.2024 "Про внесення змін до наказу від 13.03.2024 № НОД/178/24 «Про організацію виборів ректора»"
НАКАЗ №НОД/381/24 від хх.05.2024 "Про проведення підсумкової науково-практичної конференції ІІ Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі штучного інтелекту 2024 з міжнародною участю"
Наказ №НОД/370/24 від 15.05.2024
Наказ №НОД/359/24 від 10.05.2024 "Про проведення Дня відкритих дверей КПІ ім. Ігоря Сікорського КПІАбітFest 18 травня 2024 року"
НАКАЗ №НОД/355/24 ВІД 09.05.2024 "Про Державний політехнічний музей імені Бориса Патона при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»"
Наказ №НОД/353/24 від 09.05.2024 "Про затвердження складу стипендіальної комісії університету"
НАКАЗ №НОД/350/24 ВІД 09.05.2024 "Про проведення дня факультету інформатики та обчислювальної техніки «Day F»
НАКАЗ № НОД/346/24 ВІД 08.05.2024 "Про внесення змін до наказу від 25.04.2024 № НОД/303/24"
НАКАЗ № НОД/345/24 ВІД 08.05.2024 "Про внесення змін до наказу від 10.04.2024 № НОД/273/24"
НАКАЗ №НОД/344/24 ВІД 08.05.2024 "Про внесення змін до наказу від 29.04.2024 №НОД/312/24"
Наказ №НОД/325/24 від 02.05.2024 "Про внесення змін до наказу НУ/106/2021 від 25.05.2021 «Про експертну комісію по визначенню цінності та упорядкуванню документальних матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського»"

Сторінки

Підписатися на НОД

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.