Наказ № НОН/281/2023 від 28.09.2023 "Про проведення у 2023 році конкурсного відбору проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених"

НАКАЗ №НОН/279/2023 ВІД 26.09.2023 "Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників"

На виконання вимог Законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність» і «Про вищу освіту» та відповідно до наказу від 08.02.2023 NoНУ/19/2023 «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у наукових структурних підрозділах Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

НАКАЗУЮ:

Наказ №НОН/278/2023 від 26.09.2023 "Про оголошення конкурсу, з метою заповнення посад науково-педагогічних працівників"

З метою заповнення посад науково-педагогічних працівників,

НАКАЗУЮ:

Розпорядження №РП/312/2023 від 26.09.2023 "Про навчання працівників університету у системі цивільного захисту"

Відповідно до Плану підготовки цивільного захисту університету у 2023 році та на виконання наказу ректора КПІ. ім. Ігоря Сікорського від 14.09.2023 року № НУ/183/2023 “Про підготовку та проведення спеціального об’єктового тренування цивільного захисту”,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

Наказ № НОН/276/2023 від 25.09.2023 року "Про введення в дію оновлених освітніх програм університету"

На виконання рішень Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського від 11 вересня 2023 р. (протокол № 8) та у зв’язку з введенням в дію нових стандартів вищої освіти зі спеціальностей 081 Право та 073 Менеджмент

НАКАЗУЮ:

Наказ №НУ/189/2023 від 25.09.2023 року "Про внесення змін до наказу від 07.09.2023 № НУ/178/2023 "Про надання службі захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського інформації про наявні у структурних підрозділах КПІ ім. Ігоря Сікорського"

В зв'язку з рекомендаціями від осіб відповідальних за зв'язки зі службою захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського та з метою вдосконалення процедури надання службі захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського інформації про наявні у структурних підрозділах засоби інформатизації, електронні інформаційні ресурси та бази даних,

НАКАЗУЮ:

НАКАЗ № НОН/268/2023 ВІД 19.09.2023 РОКУ "Про внесення змін до окремих положень КПІ ім. Ігоря Сікорського"

З метою впорядкування змісту нормативних документів університету, у зв’язку зі зміною керівного складу університету та на виконання рішення Вченої ради університету від 05.06.2023 р. (протокол №6)

НАКАЗУЮ:

Наказ № НУ/185/2023 від 15.09.2023 року "Про проведення самоаналізу (внутрішньої акредитації) діяльності кафедр"

На виконання рішення методичної ради університету від 07.09.2023 р. та з метою внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, визначення відповідності кафедр університету вимогам ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, критеріям зовнішньої акредитації освітніх програм всіх рівнів підготовки здобувачів вищої освіти,

НАКАЗУЮ:

Наказ №НУ/182/2023 від 13.09.2023 "Про реєстр осіб, відповідальних за зв’язки підрозділів / автоматизованих систем КПІ ім. Ігоря Сікорського зі службою захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Відповідно до вимог законів України «Про інформацію», «Про Національну програму інформатизації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних», з метою виконання наказу № НУ/98/2023 від 08.06.2023 «Про службу захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського»,

НАКАЗУЮ:

Наказ № НУ/179/2023 від 08.09.2023 року "Про затвердження в новій редакції організаційної структури та положень навчально-наукового інституту матеріалознавства та зварювання імені Є.О.Патона КПІ ім.Ігоря Сікорського"

Сторінки

Підписатися на Інформаційна служба КПІ ім. Ігоря Сікорського RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.