Наказ №НСВС/19/24 від 28.02.2024 року "Про затвердження Порядку розгляду атестаційних справ здобувачів вчених звань професора, доцента і старшого дослідника в КПІ ім. Ігоря Сікорського"

З метою приведення у відповідність до законодавства України процедур оформлення документів для отримання вчених звань

НАКАЗУЮ:

НАКАЗ №НОД/110/24 ВІД 19.02.2024 "Про розподіл ліцензованих обсягів на підготовку здобувачів за рівнями вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського та закріплення їх за освітніми програмами"

З метою коригування ліцензованих обсягів за спеціальностями та освітніми програмами університету, врахування змін у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (відповідно до Постанови КМУ № 1392 від 16.12.2022), та уточнення назв освітніх програм,

НАКАЗУЮ:

НАКАЗ №НОД/108/24 ВІД 19.02.2024 "Про проведення в КПІ ім. Ігоря Сікорського Х Українського з'їзду з електрохімії"

З метою підвищення якості навчання, підвищення освітнього та наукового рівня студентів, аспірантів, науковців, розвитку і реалізації їх творчого потенціалу, а також зміцнення і розширення зв’язків між вітчизняними освітніми та науковими закладами

НАКАЗУЮ:

Наказ №НОД/102/24 від 15.02.2024 "Про проведення Дня відкритих дверей КПІ ім. Ігоря Сікорського КПІАбітFest 17 лютого 2024 року"

З метою активізації профорієнтаційної роботи з вступниками, залучення їх до навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського,

НАКАЗУЮ:

Наказ № НОД/91/24 від 13.02.2024 "Про центр студентського харчування департаменту майнових та соціальних питань КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Відповідно до рішення Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського від 15.01.2024 (Протокол № 1),

НАКАЗУЮ:

Наказ №НОД/87/24 від 13.02.2024 "Про затвердження функціональних обов’язків керівного складу КПІ ім. Ігоря Сікорського у новій редакції"

З метою оптимізації управління КПІ ім. Ігоря Сікорського та зміною структури управління

НАКАЗУЮ:

Розпорядження №РП/30/24 від 07.02.2024 року "Про проведення Двадцять восьмого туру комплексного моніторингу якості підготовки фахівців в КПІ ім. Ігоря Сікорського з фундаментальних дисциплін, іноземної мови та фахових дисциплін"

Ha виконання Наказу Ректора №HY/198/2022 від 11 листопада 2022 poxy «Про затвердження Положення про комплексний моніторинг якості підготовки - фахівців»

ДОРУЧАЮ:

Сторінки

Підписатися на Інформаційна служба КПІ ім. Ігоря Сікорського RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.