Наказ НУ/14/2021 від 29.01.2021 "Про покладання виконання обов’язків завідувачів кафедр"

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2021_HY-14.pdf182.31 КБ

У зв'язку зі змінами в організаційній структурі підрозділів університету і відповідно до рішення Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського від 14 грудня 2020 року (Протокол № 8),

НАКАЗУЮ:

1. Покласти виконання обов’язків завідувачів новостворених кафедр на
працівників структурних підрозділів з 01.07.2021 р. до проведення відповідного конкурсу, але не пізніше 31.12.2021, згідно переліку:
. кафедри прикладної фізики фiзико-технiчного iнституту на професора кафедри
прикладної фізики Воронова Сергія Олександровича; . кафедри інформаційної безпеки фiзико-технiчного iнституту на доцента кафедри
інформаційної безпеки Грайворонського Миколу Владленовича; . кафедри математичного моделювання та аналізу даних фізико-технічного
інституту на професора кафедри інформаційної безпеки Куссуль Наталію
Миколаївну; . кафедри телекомунікацій інституту телекомунікаційних систем на професора
кафедри телекомунікацій Кравчука Сергія Олександровича; . кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та систем інституту
телекомунікаційних систем на доцента кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж Правила Валерія Володимировича; . кафедри біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології факультету
біотехнології і біотехніки на професора кафедри екобіотехнології та
біоенергетики Голуб Наталію Борисівну; . кафедри теплоенергетики теплоенергетичного факультету на професора кафедри
теплоенергетичних установок теплових і атомних електростанцій Черноусенко
Ольгу Юріївну; . кафедри виробництва приладів приладобудівного факультету на професора
кафедри виробництва приладiв Антонюка Віктора Степановича; . кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю приладобудівного
факультету на професора кафедри приладобудування Киричука Юрія
Володимировича;
. кафедри комп’ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем
приладобудівного факультету на професора кафедри приладiв i систем орiєнтацiї
i навiгацiї Бурау Надію Іванівну; . кафедри загальної, теоретичної та експериментальної фізики фізико-
математичного факультету на професора кафедри загальної та
експериментальної фiзики Решетняка Сергія Олександровича; . кафедри математичної фізики та диференціальних рівнянь фізико-
математичного факультету на доцента кафедри математичної фізики Горбачука
Володимира Мирославовича; . кафедри радіотехнічних систем радіотехнічного факультету на завідувача
кафедри радiотехнiчних пристроїв та систем Жука Сергія Яковича; . кафедри радіоінженерії радіотехнічного факультету на професора кафедри
теоретичних основ радiотехнiки Дубровку Федора Федоровича; . кафедри прикладної радіоелектроніки радіотехнічного факультету на професора
кафедри радіоприймання та оброблення сигналів Степанова Олександра
Яковича; . кафедри автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів інституту
енергозбереження та енергоменеджменту на професора кафедри автоматизації
управління електротехнічними комплексами Розена Віктора Петровича; . кафедри ливарного виробництва інституту матеріалознавства та зварювання
імені Є.О. Патона на доцента кафедри ливарного виробництва чорних та
кольорових металів Ямшинський Михайло Михайлович; . кафедри фізичного матеріалознавства та термічної обробки інституту
матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона на професора кафедри
металознавства та термічної обробки Карпця Мирослава Васильовича; . кафедри інформаційних систем та технологій факультету інформатики та
обчислювальної техніки на завідувача кафедри автоматики та управлiння в
технiчних системах Роліка Олександра Івановича; . кафедри інформатики та програмної інженерії факультету інформатики та
обчислювальної техніки на професора кафедри автоматизованих систем обробки
iнформацiї та управлiння Павлова Олександра Анатолійовича; . кафедри економічної кібернетики факультету менеджменту та маркетингу на
професора кафедри теоретичної та прикладної економіки Семенченко Наталію
Віталіївну; . кафедри права інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін
факультету соціології і права на доцента кафедри публічного права Маріц Дарію
Олександрівну; . кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права факультету
соціології і права на доцента кафедри господарського та адміністративного
права Бевз Світлану Іванівну.
2. З 01.02.2021 р. працівникам зазначеним у переліку п. 1 забезпечити
організацію підготовчих заходів щодо функціонування новостворених кафедр, зокрема:
. здійснити заходи щодо підготовки та організації прийому здобувачів вищої освіти усіх рівнів на новостворених кафедрах у 2021 році;
. організувати підготовку навчально-методичного забезпечення освітніх програм,
які закріплені за новоствореними кафедрами; . за необхідності, здійснити модернізацію освітніх програм, закріплених за
відповідними новоствореними кафедрами; . організувати роботу з підготовки до акредитації освітніх програм, закріплених за
відповідними новоствореними кафедрами; . підготувати та подати на затвердження в установленому порядку проєкти
штатних розписів відповідних новостворених кафедр. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора
Якименка Ю.І.
Ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

П'ятниця, Січень 29, 2021 - 13:15

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.