Наказ № НСВС/32/2022 від 14.07.2022 "Про унормування процедур захисту дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2022_HCBC-32.pdf7.11 МБ

Відповідно до рішення Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського від 27.06.2022р. (Протокол № 4)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила та процедури проведення захистів дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського (Додаток 1).

2. Доручити Вченій раді ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського розробити правила та процедури проведення захистів дисертацій, які містять інформацію з обмеженим доступом здобувачів ступеня доктора філософії ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського.

3. Призначити відповідальною за внесення інформації до Інформаційної системи Національного агентства NAQA.Svr ученого секретаря Університету Холявко Валерію Вікторівну.

4. Покласти всі повноваження щодо організації діяльності та документального супроводу роботи разових спеціалізованих вчених рад па здобуття ступеня доктора філософії на Службу вченого секретаря Університету (Холявко В.В.), у тому числі:

- організацію перевірки дисертацій на наявність текстових збігів;

- вчасне оприлюднення на сайті Вченої ради Університету (rada.kpi.ua) необхідної інформації щодо захисту відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44;

- вчасне внесення інформації щодо захисту до Інформаційної системи Національного агентства NAQA.Svr;

- створення графіка захистів дисертаційних робіт для забезпечення безперешкодної прямої трансляції на спеціалізованому youtube-каналі;

- підготовку наказу про видачу диплома доктора філософії.

5. Деканам факультетів/директорам навчально-наукових інститутів організувати:

- призначення експерта для проведення науково-технічної експертизи дисертації здобувана щодо дотримання принципів академічної доброчесності;

- публічну презентацію здобувачем наукових результатів дисертації для надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації;

- подання до Служби вченого секретаря Університету рекомендацій щодо складу разової спеціалізованої вченої ради;

- погодження дати та часу засідання разової спеціалізованої вченої ради зі Службою вченого секретаря Університету для забезпечення безперешкодної трансляції захисту дисертації на спеціалізованому youtube-каналі.

6. Відділу аспірантури та докторантури (Дмитрієва О.І.) вжити заходів щодо оформлення академічної довідки випускникам аспірантури, організації та контролю звітування аспірантів про завершення освітньо-наукової програми, вчасного подання науковими керівниками здобувачів вищої освіти висновків з оцінкою їхньої роботи у процесі підготовки дисертацій та про виконання індивідуальних планів роботи аспірантів.

7. Відділу технічних засобів навчання (-Назаренко В.В.) забезпечити:

- створення та адміністрування youtube-каналу для трансляції захистів дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії;

- відеофіксацію захисту дисертації відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44. Якість і тривалість відеозагшсу трансляції захисту дисертації повинна бути достатньою для того, щоб повністю (без перерв) відтворити процедуру захисту дисертації, в тому числі з виступами здобувана та членів разової ради, наукової дискусії, а також голосування кожного з членів ради.

- підготовку відеозапису захисту дисертації та його розміщення протягом трьох робочих днів після захисту на youtube-каналу для трансляції захистів дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії.

8. Директору конструкторського бюро інформаційних систем Фіногенову О.Д. організувати створення покрокової інструкції щодо отримання та накладання удосконаленого електронного підпису (УЕП) здобувачем та членами разової спеціалізованої вченої ради.

9. Директору департаменту управління справами Мазур М.О.:

- організувати отримання електронної печатки Університету ;

- здійснювати у взаємодії зі Службою вченого секретаря Університету накладання на документ про відеозапис процедури захисту дисертації електронної печатки Університету.

10. Департаменту економіки і фінансів (Субботіна Л.Г.) здійснювати оплату праці голів та членів спеціалізованих вчених рад, відшкодування витрат на відрядження опонентів відповідно до чинного законодавства.

11. Відділу супроводження документів здобувачів вищої освіти (Ковгар В.Б.) забезпечити виготовлення та замовлення дипломів докторів філософії та додатків до них.

12. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

Четвер, Липень 14, 2022 - 23:00

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.