Наказ №НУ/135/2022 від 12.08.2022 "Про затвердження порядку організації та проведення спортивних занять в складі абонементних груп центру фізичного виховання та спорту "Політехнік" КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2022_HY-135.pdf192.46 КБ
Файл 2022_HY-135a1.docx34.62 КБ

З метою поліпшення діяльності центру фізичного виховання та спорту «Політехнік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити порядок організації та проведення спортивних занять в складі абонементних груп центру фізичного виховання та спорту «Політехнік» (додається).

2. Вважати таким, що втратив чинність Наказ від 19.01.2022 року № НГФ /6/2022 року.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з адміністративної роботи Кондратюка В. А.

Перший проректор Юрій ЯКИМЕНКО

Порядок організації та проведення спортивних занять в складі абонементних груп Центру фізичного виховання та спорту «Політехнік» КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Даний Порядок розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Бюджетного кодексу України, законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», спільного наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами», інших нормативно-правових актів, які регулюють надання платних послуг у відповідних сферах діяльності та Статуту Університету, згідно з порядком надання платних послуг в КПІ ім. Ігоря Сікорського.
1.2. Абонементні групи про проведення спортивних заходів з різних видів спорту (далі – абонементі групи) створюються на базі Центру фізичного виховання та спорту «Політехнік» (далі – центр) з-поміж фізичних осіб (далі - відвідувачів) на платній основі.
1.3. Центр надає відвідувачам інформацію щодо вартості платних послуг, через сайт ЦФВС «Політехнік» та інформаційні стенди центру.
1.4. Робота абонементних груп проводиться згідно з затвердженим директором графіку роботи абонементних груп у вільний від навчального процесу час, адміністрація центру залишає за собою право змінювати розклад занять.
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАНЯТЬ
2.1. Загальне керівництво функціонуванням абонементних груп здійснює директор центру.
2.2. Абонементні групи комплектуються по окремому видам спорту з урахуванням статі, віку, стану здоров’я та рівня фізичної підготовки. Кількісний склад групи формується із розрахунку не менше ніж 8 осіб у кожній групі, окрім залу туризму де кількісний склад групи складає не менше 4 осіб, попередньо подаючи адміністратору списки сформованої групи. При зменшенні планової наповнюваності групи, адміністрацією центру може прийматися рішення про розформування абонементної групи.
2.3. Організація роботи абонементних груп покладається на фахівців по фізичній культурі та спорту, які мають вищу або спеціальну освіту чи відповідну фахову підготовку, яка дає право на ведення тренерсько-викладацької роботи з даного виду спорту.
2.4. Заняття з кожною абонементною групою проводяться упродовж навчального року (вересень-червень) в міру їх комплектування згідно з затвердженим розкладом занять. Тривалість кожного заняття в залах – 1,5 години, в плавальному та навчальному басейнах – 45 хвилин на воді.
2.5. До складу абонементних груп зараховуються всі охочі, які пройшли медичний огляд і отримали відповідний дозвіл лікаря на заняття даним видом спорту (у тому числі й діти, починаючи з п’яти років).
2.6. Вхід на спортивні майданчики, до спортивних залів та басейну центру, де проводяться заняття абонементних груп, дозволяються виключно за наявності абонементного квитка встановленого зразка або пластикової картки.
3. РЕЄСТРАЦІЯ ТА ВИДАЧА АБОНЕМЕНТІВ
(ПЛАСТИКОВИХ ТА ПАПЕРОВИХ)
3.1. Облік та збереження абонементних квитків та пластикових карт покладається на матеріально відповідальну особу центру.
3.2. Бланки абонементних квитків, що отримуються із друкарні, оприбутковуються на склад ЦФВС «Політехнік».
3.3. Видача бланків абонементів зі складу матеріально відповідальним особам здійснюється на підставі заявки. Після отримання зі складу бланки абонементів нумеруються та обліковуються у книзі обліку абонементних квитків із зазначенням їх кількості та номерів.
3.4. Списання бланків абонементних квитків проводиться на підставі даних журналу обліку виданих абонементів відповідною комісією. Невикористані та зіпсовані бланки абонементів знищуються комісією ЦФВС «Політехнік».
3.5. Абонементні квитки або пластикові карти оформлюються в бухгалтерії ЦФВС «Політехнік» на кожного відвідувача окремо, після сплати за послуги центру на підставі документа про оплату.
3.6. Абонементні квитки (паперові) видаються відвідувачам під особистий підпис у журналі обліку видачі абонементів, де вказується дата видачі, ПІБ відвідувача, ПІБ інструктора абонементної групи, номери квитків та документа про оплату послуг.
3.7. Пластикові карти видаються відвідувачам під особистий підпис в журналі обліку видачі абонементів після внесення інформації (ПІБ відвідувача, вид послуги, вартість, ПІБ інструктор, час та дні відвідування) та активації в програмному забезпеченні.
3.8. Абонементом (паперовим або пластиковим) може користуватися лише персонально відвідувач на чиє ім’я було придбано та оформлено абонемент. Користування одним абонементом для декількох відвідувачів є не можливим.
3.9. Термін дії абонемента є обмеженим та становить 30 днів з дати видачі абонемента. Подовжити дію абонемента можливо у разі закриття центру на період карантину, форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), абонемент продовжується на ту кількість днів протягом яких не було занять.
3.10. Строк дії абонемента може бути продовжений з поважних причин (хвороба, відрядження). Відвідувач повинен подати письмову заяву на ім'я директора з підтверджувальними документами. Строк дії абонемента може бути продовжений тільки один раз в межах його дії.
3.11. Заняття, пропущені по вині відвідувача, на наступний період не переносяться і їх вартість не відшкодовується.
3.12. Повернення вартості послуги може бути проведений у виключних випадках. Відвідувач повинен подати письмову заяву на повернення коштів на ім'я директора з підтверджувальними документами (квитанція про сплату послуги, абонемент з невикористаними заняттями, копія паспорта, копія ІПН, довідка з банку з реквізитами банківського рахунку на який буде здійснено повернення коштів).
3.13. У випадку втрати абонемента (паперового) відвідувачу необхідно оповістити Адміністратора та написати заяву на отримання дубліката, але не більше одного разу на той абонемент, який був втрачений.
3.14.Пластикова карта є власністю ЦФВС «Політехнік» і відвідувач зобов’язаний дбайливо ставитися до неї та у випадку втрати або пошкодження картки у найкоротший термін повідомити про це адміністрацію ЦФВС «Політехнік». За відновлення картки відвідувач компенсує витрати на відновлення картки. Після закінчення терміну дії абонемента пластикова картка повертається адміністрації ЦФВС «Політехнік».
4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ
4.1. Заняття в абонементних групах проводяться на платній основі за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
4.2. Прейскурант цін на основі розрахованої вартості платних послуг затверджується проректором з адміністративної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського.
4.3. Вартість і види послуг можуть бути змінені у встановленому порядку з попередженням відвідувачів за 14 днів.
4.4. Оплата занять здійснюється виключно безготівковій формі.
4.5. Квитанцію для оплати відвідувач отримує в бухгалтерії ЦФВС «Політехнік».
5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПРАЦІ ІНСТРУКТОРІВ АБОНЕМЕНТНИХ ГРУП
5.1. Інструктори абонементних груп приймаються на роботу з погодинно-преміальною оплатою праці на період виконання робіт.
5.2. Розмір заробітної плати інструктора абонементної групи встановлюється щомісячно відповідно до фактично відпрацьованих годин згідно з законодавством, але при цьому не може перевищувати:
-12% суми, яка надійшла на рахунок центру від відвідувача абонементної групи за 45 хв кожного заняття в плавальному та навчальному басейнах;
-25% суми, яка надійшла на рахунок центру від відвідувача абонементної групи за 1,5 години кожного заняття в залах;
-150% чинного розміру окладу інструктора.
5.3. Розмір ставки погодинної оплати змінюється згідно з законодавством України.
5.4. За перевиконання планової наповнюваності груп, інструкторам проводиться додаткова оплата праці у вигляді премії.
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
Відвідувачів:
6.1. Прохід на територію центру є підтвердженням того, що:
- відвідувач ознайомлений з цим Порядком, і він йому зрозумілий;
- відвідувач повністю згоден з цим Порядком і зобов'язується його дотримуватися, несучи ризик несприятливих наслідків у разі його порушення;
- відвідувач не має медичних протипоказань для занять спортом та свідомо звільняє центр від будь-якої відповідальності за можливі нещасні випадки, які можуть трапитись з відвідувачем на території центру.
- особа, що супроводжує ознайомила і роз'яснила підопічним неповнолітнім правила поводження в центрі в повному обсязі.
6.2. Відповідальність за наслідки, що виникли на території центру внаслідок незнання / недотримання цього Порядку й правил несе сам відвідувач. і / або особа, що супроводжує.
6.3. Відвідувачам забороняється заходити в будь-які службові приміщення в центрі, торкатися і самостійно регулювати будь-яке інженерно-технічне обладнання. Відвідувачі, які порушили цей пункт Правил, несуть повну відповідальність, в тому числі матеріальну, за неполадки, аварії і їх наслідки, що відбулися в цій зоні, а також як наслідок на всій території комплексу;
6.4. У разі втрати та / або пошкодження майна центру з вини відвідувача, він зобов'язаний відшкодувати завдані збитки в повному обсязі, а також понести відповідальність за інші допущені ним порушення відповідно до даних порядку та правил й чинним законодавством України.
6.5. Відвідувачі самостійно несуть відповідальність за збереження особистих, цінних речей, документів і ювелірних прикрас, залишених без нагляду на території центру. У разі крадіжки або псування майна відвідувача він зобов'язаний негайно повідомити про це адміністрацію центру для можливої допомоги у вирішенні ситуації.
6.6. Відвідувачі мають право користуватися обладнанням та інвентарем спортивного залу, де проводяться заняття, а також роздягальнями, туалетними кімнатами та душовими.
6.7. Під час перебування на території центру вони повинні дотримуватися встановлених правил внутрішнього розпорядку, затвердженого розкладу занять та правил техніки безпеки з даного виду спорту.
6.8. Відвідувач має право перебувати у центрі тільки у встановлені години роботи відповідно до оплаченого абонемента.
Адміністрації ЦЕНТРУ:
6.9. Адміністрація центру здійснює контроль за суворим дотриманням відвідувачами правил проведення занять у спортивних залах, виконанням вимог правил техніки безпеки та дотриманням встановлених санітарно-гігієнічних норм складом абонементних груп.
6.10. У випадку виявлення порушень з боку відвідувачів встановлених правил та норм адміністрація центру має право відмовити у відвідуванні занять.
6.11. Адміністрація центру залишає за собою право не допускати на територію та призупиняти перебування відвідувачів, які не відповідають та не дотримуються правил, створюють неприйнятні умови для відпочинку будь-якого відвідувача, порушують громадський порядок норми чинного законодавства України - без відшкодування коштів та інших компенсацій за невикористані послуги.
6.12. На період локдауна або карантинних обмежень встановлених законодавством України, допуск до центру відвідувачів відбувається згідно з чинним законодавством України.

П'ятниця, Серпень 12, 2022 - 16:00

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.