Наказ № НГФ/5/2023 від 13.01.2023 р. "Про створення постійно діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці працівників КПІ ім.Ігоря Сікорського."

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2023_HGF-5.pdf212.81 КБ

Відповідно до вимог «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (НПАОП 0.00-4.12-05) зі змінами і доповненнями

Н А К А З У Ю :

1. Створити постійно діючу комісію з перевірки знань з питань охорони праці працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського в складі:

Голова комісії:

- Кондратюк Вадим Анатолійович - проректор з адміністративної роботи

- Заступник голови комісії:

- Ковальов Петро Володимирович - головний інженер Члени комісії :

- Глушко Андрій Юрійович - в.о. начальника відділу охорони праці

- Шерстюк Руслана Євгенівна - інженер з охорони праці І категорії

- Васильченко Володимир Олександрович - головний енергетик

- Левчук Ігор Вікторович - головний механік

- Безуглий Михайло Олександрович - голова первинної профспілкової організації

До складу комісії можуть залучатися страхові експерти з охорони праці УВД ФССНВ ПЗ у м. Києві та викладачі охорони праці, які проводили навчання.

Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб.

2. Створити постійно діючу комісію з перевірки знань правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, методів безпечного виконання роботи електротехнічного та електротехнологічного персоналу з групою з електробезпеки ІІ та вище в складі:

Голова комісії:

- Васильченко Володимир Олександрович - головний енергетик

- Заступник голови комісії:

- Ковальов Петро Володимирович - головний інженер Члени комісії:

- Глушко Андрій Юрійович - в.о. начальника відділу охорони праці

- Руслана Євгенівна - інженер з охорони праці І категорії

- Безуглий Михайло Олександрович - голова первинної профспілкової організації

Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб.
3. На період відсутності представника комісії п.1, п.2 наказу (відпустка, лікарняний, відрядження) обов’язки покладаються на особу, що його заміщує.

4. Формою перевірки знань працівників з питань охорони праці, з правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, методів безпечного виконання роботи електротехнічного та електротехнологічного персоналу з групою з електробезпеки ІІ та вище є тестування, залік або іспит. Тестування проводиться комісією за допомогою технічних засобів (автоекзаменатори, модульні тести тощо), залік або іспит - за екзаменаційними білетами у вигляді усного або письмового опитування.

Тестування, залік або іспит можуть проводитися у формі дистанційної перевірки знань.

Дистанційна перевірка знань здійснюється за умови:

забезпечення візуальної аутентифікації того, хто проходить перевірку знань з питань охорони праці;

особистої присутності членів комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

Дистанційна перевірка знань реалізується шляхом передачі відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному режимі.

5. Усі члени комісії у порядку, установленому Типовим положенням, повинні пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

6. Перевірка знань працівників оформлюється протоколами встановленої форми, які зберігаються у підрозділах, працівники яких тестувалися.

7. За підготовку спеціалістів до первинної та повторної перевірки знань з питань охорони праці, електробезпеки тощо, їх присутність на перевірці знань у вказані терміни та допуск працівників до роботи несуть відповідальність керівники структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з адміністративної роботи Вадима КОНДРАТЮКА.

Ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

П'ятниця, Січень 13, 2023 - 09:00

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.