Положення про департамент адміністративно-господарської роботи НТУУ"КПІ" || НАКАЗ № 1-30 || 10.03.05 || Додаток 18

http://document.ntu-kpi.kiev.ua/node/236

1. Загальні положення
Діяльність департаменту адміністративно-господарської роботи (далі – Департаменту) спрямована на вирішення адміністративно-господарських питань з розвитку та утримання матеріально-технічної бази університету. Очолює Департамент проректор з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарського напрямку).
В своїй діяльності Департамент керується Кодексом законів про працю України, Постановами Верховної Ради і Кабінету Міністрів України та іншими законодавчо-нормативними актами України, а також Статутом НТУУ „КПІ”, наказами і розпорядженнями ректора університету та цим Положенням.

2. Основні завдання
Департамент здійснює:
– діяльність по розвитку матеріально-технічної бази університету;
– роботу щодо покращення умов праці, побуту та соціального захисту викладачів, співробітників та студентів;
– координацію діяльності адміністративних, інженерно-технічних підрозділів та служб університету;
– забезпечення статутної діяльності університету та експлуатації його матеріальної бази;
– координацію роботи підрозділів університету щодо утримання та розвитку закріплених за ними майнових комплексів.

3. Функції Департаменту
Функції Департаменту полягають у:
– забезпеченні належного функціонування інженерних мереж та систем навчальних корпусів, гуртожитків, культурно-освітніх закладів та житлових будинків;
– організації роботи зі структурними підрозділами щодо проведення ремонтних робіт на закріплених за підрозділами об’єктах;
– плануванні та проведенні поточного та капітального ремонтів матеріально-технічної бази університету та інженерних мереж;
– плануванні розвитку матеріально-технічної бази університету, розробка проектно-кошторисної документації та забезпечення розвитку університету капітальними вкладаннями;
– організації та керівництві капітальним будівництвом;
– організації та керівництві господарською діяльністю для підтримки у зразковому стані території університету, навчальних корпусів, студентських гуртожитків, житлових будинків та інших будівель;
– соціальному захисті всього особового складу університету шляхом створення належних умов праці, творчості та відпочинку;
– наданні маркетингових послуг щодо постачання університетських структурних підрозділів;
– організації заходів щодо економії енергоносіїв і холодної води;
– забезпеченні підрозділів університету на засадах госпрозрахунку автотранспортом;
– організації робіт по зберіганню матеріальних цінностей;
– розробці проектно-кошторисної документації, організації робіт по ремонту та реконструкції студентських гуртожитків, відомчих житлових будинків, навчальних корпусів, баз відпочинку та інших будівель, прийомі якісно виконаних робіт;
– розробці технічних рішень та проектно-кошторисної документації щодо організації робіт з ремонту інженерних комунікацій;
– організації контролю находження та витрат позабюджетних коштів в межах діяльності адміністративно-господарського напрямку;
– підготовці баз відпочинку до оздоровчого сезону та забезпечення їх функціонування;
– організації громадського харчування;
– організації та забезпечення роботи комісії з питань адміністративно-господарського напрямку;
– здійсненні комплексу заходів з енергозбереження в університеті;
– впровадженні системи заохочення заощадливого споживання комунальних послуг підрозділами університету та системи безакцептних розрахунків за фактично використані комунальні послуги.

4. Структура адміністративно-господарського комплексу університету
Склад Департаменту:
– виробничо-експлуатаційний комбінат;
– відділ поточного проектування, реконструкції та реставрації;
– відділ підготовки проектних робіт;
– експлуатаційно-технічний відділ;
– господарський відділ;
– відділ матеріально-технічного постачання;
– соціально-побутове відділення;
– центр студентського харчування;
– автотранспортне підприємство.
– оздоровчий комплекс „Маяк”;
– студентський військово-спортивний табір „Сосновий”;
– студентський спортивно-оздоровчий табір „Політехнік”;
– архітектурно проектно-технічна рада;
– оздоровча комісія.
Структура управління Департаментом додається.

5. Прикінцеві положення
Департамент координує свої дії з усіма структурними підрозділами університету щодо надання їм допомоги у проведенні ремонтних робіт на закріплених за підрозділами об’єктах, у вирішенні інших господарських завдань, здійснює зворотній зв’язок між адміністрацією університету і структурними підрозділами.

Структура департаменту з адміністративно-господарської діяльності НТУУ „КПІ”

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.