НАКАЗ № 4-84 від 05.06.2020 Про організацію пожежної безпеки в КПІ ім. Ігоря Сікорського

З метою поліпшення роботи, спрямованої на запобігання пожеж і дотримання правил пожежної безпеки, відповідно до рішення Вченої ради № 7 від 07.10.2019 р.

НАКАЗУЮ:

НАКАЗ № 1-207 від 04.06.2020 [Про збір заяв студентів]

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України, Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського та з метою приведення контингенту студентів до вимог наказів №1/131 від 01.04.2020 «Про затвердження переліку освітніх програм університету, гарантів освітніх програм та науково-методичних комісій університету зі спеціальностей» та № 1/176 від 12.05.2020 «Про внесення змін до наказу від 01.04.2020 р. № 1/131»,

НАКАЗУЮ:

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 5-97 від 26.05.2020 [Про пункти тестування для проходження зовнішнього незалежного оцінювання ]

На виконання Умов прийому для здобуття вищої освіти в 2020 р. та Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних | процесів | здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2020 р.

ПРОПОНУЮ:

НАКАЗ № 1-183 від 21.05.2020 р. Про продовження строку роботи науково-педагогічних працівників

З метою недопущення порушення трудових прав працівників Університету та для забезпечення організації освітнього процесу, за зверненням профспілкового комітету, у зв'язку з неможливістю проведення конкурсів в умовах карантину та призупиненням проведення конкурсів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України Х» 406 від 16.03.2020 р. та наказу ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського №1/130 від 30.03.2020 р.

НАКАЗУЮ:

НАКАЗ № 4-73 від 20.05.2020 Про приведення техногенної та пожежної безпеки КПІ ім. Ігоря Сікорського до належного стану

Відповідно до затвердженого ректором КПІ ім. Ігоря Сікорського Акту перевірки усунення структурними підрозділами університету порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки (студмістечко) від 20.05.2020 р., складеного комісією, утвореною розпорядженням ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського від 12.05.2020 Хо 5/94,

НАКАЗУЮ:

Втратив чинність НАКАЗ № 7-88 від 15.05.2020 Про затвердження Положення про академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 13 Закону України «Про вищу освіту», Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №579 від 12.08.2015 р., а також з метою оптимізації процесу академічної мобільності в КПІ ім. Ігоря Сікорського

НАКАЗУЮ:

НАКАЗ № 1-181 від 15.05.2020Про проведення Фестивалю «ТехноАртКПІ» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

З метою популяризації та розвитку інженерної і наукової думки серед молоді, створення | позитивного іміджу університету, підвищення поінформованості серед школярів та їх батьків про наукову, культурно- виховну, міжнародну діяльності університету,

НАКАЗУЮ:

НАКАЗ № 1-175 від 08.05.2020 Про встановлення вартості навчання на 2020/2021 навчальний рік

Відповідно до ст. 73 Закону України «Про вищу освіту», постанови КМУ від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», постанови КМУ від 03.03.2020 № 191 «Деякі питання запровадження індикативної собівартості», наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/755 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами»,

НАКАЗУЮ:

НАКАЗ № 7-86 від 08.05.2020 Про затвердження Тимчасового регламенту проведення семестрового контролю в дистанційному режимі та Тимчасового регламенту організації і проведення захистів дипломних робіт/магістерських дисертацій та випускних екзаменів

Відповідно до рішення Кабінету Міністрів України щодо запровадження карантину для всіх типів закладів освіти незалежно від форм власності і сфери управління, листа Міністерства освіти і науки України від 27.03.2020 Хо 1/9-178, на засадах автономії Університету відповідно до статей І, 32, 34 Закону України «Про вищу освіту» та з метою забезпечення безперервного проведення освітнього процесу в Університеті в умовах карантину, на виконання рішення Методичної ради Університету (протокол 09 від 30 квітня 2020 р.)

НАКАЗУЮ:

НАКАЗ № 7-85 від 07.05.2000 Про затвердження рекомендованих примірних форм наказів за контингентом студентів

З метою упорядкування документообігу Університету,

НАКАЗУЮ:

Сторінки

Підписатися на Інформаційна служба КПІ ім. Ігоря Сікорського RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.