НАКАЗ № 1-1 || 17.01.05 || Про планування навчального процесу та підготовку підрозділів університету до нового 2005 – 2006 навчального року

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 05_1-1.doc92 КБ

З метою якісної та своєчасної підготовки до нового 2005 – 2006 навчального року

НАКАЗУЮ:
1. Навчально-методичному управлінню (Шеховцов В. І.) організувати роботу кафедр, факультетів та інститутів щодо методичного забезпечення навчального процесу в 2005 – 2006 навчальному році згідно з новим Положенням про організацію навчального процесу в НТУУ „КПІ”.
2. Навчально-організаційному управлінню (Тимофєєв В. І.):
2.1. Надати всім кафедрам необхідні дані для розробки робочих навчальних планів підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів на 2005-2006 навчальний рік та дані щодо фінансового забезпечення штатного розкладу кафедр.
2.2. Забезпечити планування навчального процесу у новому році на факультетах (інститутах) відповідно закону України ”Про вищу освіту” та наказу № 1-89 від 05 липня 2004 року “Про закріплення спеціальностей і спеціалізацій за кафедрами НТУУ "КПІ".
3. Проректору Печенику М. В., директорам інститутів, деканам до 20 квітня 2005 року затвердити перелік заходів щодо підготовки матеріально-технічної бази до нового навчального року та забезпечити їх виконання.
4. Директорам інститутів, деканам:
4.1. Організувати роботу комісій, під керівництвом заступників деканів та директорів з навчально-методичної роботи, щодо розробки робочих навчальних планів всіх рівнів підготовки та перевірки готовності кафедр до нового начального року.
4.2. На факультетах та в інститутах, які беруть участь в педагогічному експерименті, забезпечити розробку робочих навчальних планів з урахуванням особливостей кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
4.3. Відповідно до рішень Методичної ради від 26.02.2004 року та 21.10.2004 року, з метою створення наскрізної системи поглибленого вивчення іноземних мов, включити до робочих навчальних планів бакалаврів дисципліну „Іноземна мова професійного спрямування” обсягом 5 кредитів (270 годин) з вивченням на третьому та четвертому курсах.
4.4. До 15 березня 2005 року направити відповідним кафедрам витяги з робочих навчальних планів за формою № Д-1 для розрахунку обсягу навчальної роботи.
4.5. Організувати роботу щодо працевлаштування випускників 2006 року. Забезпечити, спільно з навчальним відділом, проведення зустрічей студентів-випускників з роботодавцями за узгодженим графіком.
5. Завідувачам кафедр:
5.1. До 15 червня 2005 року розглянути та затвердити на засіданнях кафедр індивідуальні плани роботи викладачів на 2005 – 2006 навчальний рік. При складанні планів використовувати “ Положення про планування та облік педагогічного навантаження викладачів в НТУУ "КПІ", що затверджено наказом від 13.01.03 року № 1-3. При плануванні навчального навантаження на кафедрах та при звітуванні про його виконання окремо вказати навантаження щодо роботи зі студентами, які навчаються за державним замовленням та за контрактами зі студентами – громадянами України.
5.2. До 15 червня 2005 року розглянути на засіданнях кафедр та затвердити робочі навчальні програми дисциплін відповідно до робочих навчальних планів.
5.3. До 25 серпня 2005 року завершити підготовку усієї навчально-методичної документації, розкладу занять, консультацій викладачів, графіків самостійної роботи студентів та завершити підготовку навчальних аудиторій, лабораторій, дисплейних класів та іншого обладнання для проведення занять.
6. Науково-технічній бібліотеці (Дригайло В. Г.) укомплектувати бібліотеку необхідною літературою і забезпечити організовану видачу навчальної літератури студентам на 2005 – 2006 р.
7. Затвердити графік проведення заходів до початку нового навчального року.
№ Час проведення Заходи Місце проведення Хто відповідальний
29 серпня 2005 року
1. 10 00 – 13 00 Сесія проф.-виклад. складу Центр культури та мистецтв (ЦКМ) Перший проректор з навчальної роботиЯкименко Ю.І.
2. 15 00 Засідання Рад факультетів,інститутів Факультети, інститути Декани, директори
30 серпня 2005 року
1. 15 00 – 16 00 Посвячення в студенти 1-го курсу Площа знань Проректор з навчальної роботи Варламов Г.Б.
2. 16 00 –18 00 Збори в інститутах, на факультетах та кафедрах Факультети, інститути Директори інститутів, декани, завідуючі кафедрами
3. 18 30 – 22 00 Святковий концерт. Вечір відпочинку ЦКМ. Площа знань Директор ЦКМ Руденко В.О.Голова профкомуМиронов В.Ю.
8. Затвердити перелік документів, які потрібно подати до навчального відділу університету (додаток № 1) та склад університетської комісії (додатки № 2) для перевірки готовності підрозділів до нового навчального року. Комісії 26 серпня 2005 року надати інформацію про результати перевірки.
9. Начальнику відділу кадрів та діловодства (Нагорний Б.П.) довести зміст цього наказу до директорів інститутів, деканів факультетів та завідувачів кафедр.
10. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора з навчальної роботи Якименка Ю.І.
Ректор М.З.Згуровський

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.