НАКАЗ № 1-133 || 04.10.05 || Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 05_1-133.doc39.5 КБ

На виконання наказу МОН від 06.06.2005 р. №339 «Про підготовку фахівців Національним технічним університетом України «КПІ» та з метою розширення педагогічного експерименту щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу відповідно до наказів МОН від 23.01.2004 p., №48 та від 20.10.2004 р. №812
НАКАЗУЮ:
1. Впровадити з 2006/2007 навчального року кредитно-модульну систему організації навчального процесу на перших курсах всіх інститутів і факультетів.
2. Директорам інститутів, деканам факультетів і завідувачам кафедр створити робочі групи та забезпечити:
- до 01.02.06 р. розробку експериментальних робочих навчальних планів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" та структурно-логічних схем програм підготовки;
- до 01.05.06 р. розробку інформаційних пакетів інститутів і факультетів та рейтингових систем оцінювання з дисциплін першого курсу;
- періодично розглядати на вчених радах інститутів, факультетів та на засіданнях кафедр питання щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
3. Навчально-методичному (Шеховцов В.І.) та навчально-організаційному (Тимофєєв В.І.) управлінням забезпечити організаційно-методичне супроводження роботи інститутів, факультетів і кафедр щодо розробки експериментальних робочих навчальних планів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", структурно-логічних схем програм підготовки та впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
4. Призначити координатором європейської кредитної системи (ECTS) від університету проректора з науково-педагогічної роботи Варламова Г.Б.
5. Призначити координаторами ECTS від інститутів та факультетів заступників директорів інститутів, деканів факультетів згідно з додатком.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Якименка Ю.І.
Ректор М.З. Згуровський

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.