НАКАЗ № 1-141 || 27.10.05 || Про підсумки конкурсу на кращу магістерську дипломну роботу

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 05_1-141.doc46.5 КБ

Відповідно до наказу НТУУ “КПІ” від 18.04.2000 р. № 1-62 у вересні-жовтні 2005 р. було проведено конкурс на кращу магістерську дипломну роботу в університеті. На конкурс були подані роботи від 14 факультетів та інститутів із 44 спеціальностей. Експертизу провели 41 експерт-викладач університету за єдиними критеріями оцінки якості магістерських дипломних робіт. Враховуючи пропозиції експертної комісії, Методична рада університету ухвалила рішення про переможців конкурсу.
На підставі рішення Методичної ради (протокол № 2 від 20.10.2005 р.)
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити дипломами лауреатів конкурсу за кращу магістерську дипломну роботу:
1.1. Першого ступеня:
Тітова Андрія В’ячеславовича – випускника механіко-машинобудівного інституту за магістерську дипломну роботу зі спеціальності “Обладнання для обробки металів тиском”.
1.2. Другого ступеня:
Лівшиць Ганну Борисівну – випускницю факультету біотехніки та біотехнології за магістерську дипломну роботу зі спеціальності “Біотехнологія”;
Тарасюк Марину Юріївну – випускницю хіміко-технологічного факультету за магістерську дипломну роботу зі спеціальності “Хімічна технологія неорганічних речовин”.
1.3. Третього ступеня:
Микитенко Ольгу Павлівну – випускницю інженерно-хімічного факультету за магістерську дипломну роботу зі спеціальності “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”;
Рибачук Інну Геннадіївну – випускницю факультету менеджменту та маркетингу за магістерську дипломну роботу зі спеціальності “Маркетинг”;
Бещасну Наталію Валеріївну – випускницю факультету електроніки за магістерську дипломну роботу зі спеціальності “Електронні прилади та пристрої”.
2. Нагородити дипломами лауреатів конкурсу і преміями за кращу магістерську дипломну роботу наукових керівників магістерської підготовки:
2.1. Дипломом першого ступеня та премією у розмірі 400 грн.:
Яворовського Вадима Миколайовича – доцента кафедри механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів ММІ.
2.2. Дипломом другого ступеня та премією у розмірі 300 грн.:
Дугана Олексія Мартем’яновича – професора кафедри промислової біотехнології ФБТ;
Супрунчука Володимира Ілліча – доцента кафедри технології неорганічних речовин і загальної хімічної технології ХТФ.
2.3. Дипломом третього ступеня та премією у розмірі 200 грн.:
Мікульонка Ігоря Олеговича – доцента кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв ІХФ;
Кубишину Надію Сергіївну – доцента кафедри промислового маркетингу ФММ;
Циганка Бориса Архиповича – професора кафедри електронних приладів та пристроїв ФЕЛ.
3. Оголосити подяку за високий рівень наукового керівництва підготовкою магістрів:
Красильнікову Олександру Івановичу – доценту кафедри акустики та акустоелектроніки ФЕЛ;
Найді Сергію Анатолійовичу – доценту кафедри акустики та акустоелектроніки ФЕЛ;
Терещенко Тетяні Петрівні – професору кафедри промислової електроніки ФЕЛ;
Яганову Петру Олексійовичу – доценту кафедри конструювання та виробництва електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ;
Абакумову Валентину Георгійовичу – професору кафедри звукотехніки та реєстрації інформації ФЕЛ;
Фокіну Андрію Артуровичу – професору кафедри органічної хімії і технології органічних речовин ХТФ;
Безносику Юрію Олександровичу – доценту кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів ХТФ;
Головку Леоніду Федоровичу – професору кафедри лазерної технології конструювання машин і матеріалознавства ММІ;
Равській Наталії Сергіївні – професору кафедри інструментального виробництва ММІ;
Якорнову Євгену Аркадійовичу – професору кафедри засобів телекомунікацій ІТС;
Біденку Віктору Антиповичу – доценту кафедри радіоконструювання та виробництва радіоапаратури РТФ;
Макаренку Олександру Сергійовичу – професору кафедри математичних методів системного аналізу ІПСА;
Солов’ю Олександру Івановичу – доценту кафедри електропостачання ІЕЕ;
Косячкову В’ячеславу Олександровичу – доценту кафедри ливарного виробництва чорних та кольорових металів ІФФ;
Миленькому Володимиру Васильовичу – доценту кафедри автоматизації хімічних виробництв ІХФ.
4. Деканам факультетів, директорам інститутів у 2006/2007 навчальному році забезпечити подання кращих магістерських дипломних робіт за рекомендаціями ДЕК з усіх спеціальностей до університетського конкурсу у вересні 2006 р.
5. Завідуючим випусковими кафедрами вжити заходів щодо збільшення кількості магістерських дипломних робіт, які виконуються на замовлення підприємств та наукових організацій і мають суттєві науково-практичні результати.
6. Бухгалтерії університету провести нарахування премій викладачам кафедр за рахунок загального фонду.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника навчально-методичного управління Шеховцова В.І.

Ректор М.З. Згуровський

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.