НАКАЗ № 1-55 від 21.04.2005 Про створення Центру електронної освіти НТУУ "КПІ"

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 05_1-55.doc25 КБ
Microsoft Office document icon 05_1-55a1.doc53 КБ

З метою виконання Проекту № 34341 "Передача інформаційних технологій в Україну" за Програмою Розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН)

НАКАЗУЮ:

1. Створити Центр електронної освіти НТУУ "КПІ" (ЦЕО НТУУ "КПІ") на базі кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем (СКС) факультету прикладної математики.
2. Затвердити Положення про Центр електронної освіти НТУУ "КПІ".
3. Призначити науковим керівником ЦЕО НТУУ "КПІ" завідувача кафедри СКС проф. Тарасенка В.П.
4. Призначити директором ЦЕО НТУУ "КПІ" доцента кафедри СКС Сулему Є.С.
5. Директору ЦЕО НТУУ "КПІ" розробити план роботи Центру та вжити заходів щодо організації та забезпечення роботи Центру у відповідності до Меморандуму про взаєморозуміння, укладеного між ПРООН, Польсько-японським інститутом інформаційних технологій та НТУУ "КПІ".
6. Проректору Печенику М.В. вжити заходів щодо підготовки приміщення (кімн. 111, корп. 15) для розміщення ЦЕО НТУУ "КПІ".
7. Відповідальність за виконання наказу покласти на завідувача кафедри СКС Тарасенка В.П.
Ректор М.З.Згуровський

Положення про Центр електронної освіти НТУУ "КПІ"

1. Загальні положення
1.1. Центр електронної освіти НТУУ "КПІ" (ЦЕО НТУУ "КПІ") є структурним підрозділом НТУУ "КПІ" в складі кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем (СКС) факультету прикладної математики, діє в межах статуту НТУУ "КПІ", Положення про кафедру та цього Положення, фінансується за рахунок позабюджетних надходжень, міжнародних проектів, програм, грантів, спонсорських внесків, виконує покладені на нього обов’язки і користується наданими йому правами для здійснення своєї діяльності.
1.2. Для забезпечення фінансової діяльності ЦЕО НТУУ "КПІ" користується валютним рахунком НТУУ "КПІ" та субрахунком кафедри СКС, при цьому бухгалтерія НТУУ "КПІ" забезпечує конвертацію інвалютних надходжень до ЦЕО НТУУ "КПІ" в національну грошову одиницю.
1.3. ЦЕО НТУУ "КПІ" має штамп із зображенням своїх символів та користується печаткою кафедри СКС.
1.4. Адреса ЦЕО НТУУ "КПІ":
Центр електронної освіти НТУУ "КПІ", проспект Перемоги, 37,
Київ, 03056, Україна.
1.5. Територіально ЦЕО НТУУ "КПІ" знаходиться в кімн. 111, корп. 15.
2. Предмет і мета діяльності
2.1. Метою діяльності Центру електронної освіти НТУУ "КПІ" є:
- виконання Проекту № 34341 "Передача інформаційних технологій в Україну" за Програмою Розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні,
- підвищення рівня підготовки спеціалістів з інформаційних технології шляхом впровадження електронних засобів навчання,
- розвиток співробітництва між НТУУ "КПІ" та Польсько-Японським інститутом інформаційних технологій (м. Варшава, Польща) в освітянській та науково-технічній сферах.
2.2. Предметом діяльності ЦЕО НТУУ "КПІ" є:
- організація дистанційної форми навчання бакалаврів за напрямом "Комп’ютерна інженерія" з використанням навчальних та інформаційних матеріалів, наданих Польсько-Японським інститутом інформаційних технологій згідно до Проекту ПРООН № 34341;
- вдосконалення навчально-методичних матеріалів для дистанційної підготовки фахівців з інформаційних технологій;
- організація семінарів, тренінгів та курсів з окремих дисциплін підготовки фахівців з інформаційних технологій;
- тренінг викладачів НТУУ "КПІ" з методики дистанційного навчання у межах виконання Проекту ПРООН № 34341;
- координація діяльності підрозділів НТУУ "КПІ" у їх співпраці з Польсько-Японським інститутом інформаційних технологій;
- міжнародна науково-технічна діяльність.
3. Організаційна структура
3.1. Директор Центру електронної освіти НТУУ "КПІ" призначається ректором університету.
3.2. Директор ЦЕО НТУУ "КПІ" підпорядкований завідувачу кафедри СКС в аспектах фінансової, господарської та наукової діяльності.
3.3. Співробітники ЦЕО НТУУ "КПІ" входять до штатного розпису кафедри СКС.
3.4. В структурі ЦЕО НТУУ "КПІ" можуть створюватись тимчасові робочі групи, організовуватись навчальні курси, курси підвищення кваліфікації, інше.
4. Права Центру електронної освіти НТУУ "КПІ"
4.1. ЦЕО НТУУ "КПІ" використовує закріплені за ним приміщення, обладнання та технічні засоби, що знаходяться на балансі НТУУ "КПІ", чи надані у тимчасове користування сторонніми, в тому числі іноземними, організаціями.
4.2. ЦЕО НТУУ "КПІ" користується правами в межах Статуту НТУУ "КПІ", Положення про кафедру та цього Положення, діє згідно наказів та розпоряджень ректора для забезпечення ефективного досягнення мети діяльності.
5. Фінанси, їх використання та звітність
5.1. Фінанси ЦЕО НТУУ "КПІ" формуються за рахунок позабюджетних надходжень, коштів, отриманих для виконання міжнародних проектів, програм, спонсорських внесків, своєї діяльності відповідно до діючого законодавства України.
5.2. Кошторис витрат формується директором ЦЕО НТУУ "КПІ", узгоджується з завідувачем та бухгалтером кафедри СКС, головним бухгалтером НТУУ "КПІ" і затверджується ректором (1-м проректором з навчальної роботи).
5.3. Звітність здійснюється відповідно до встановлених в НТУУ "КПІ" правил в межах звітності кафедри СКС.
6. Реорганізація і ліквідація ЦЕО НТУУ "КПІ"
6.1. ЦЕО НТУУ "КПІ" може бути реорганізовано чи ліквідовано наказом ректора після закінчення терміну дії Проекту ПРООН № 34341.

Четвер, Квітень 21, 2005 - 14:30

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.