НАКАЗ № 4-12 || 08.02.05 || Про стан охорони праці в Університеті за 2004 рік

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 05_4-12.doc37 КБ

В 2004 році робота з охорони праці в університеті була спрямована на виконання профілактичних заходів по створенню здорових і безпечних умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням. Спеціалістами відділу охорони праці особливу увагу було приділено на спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці керівників і працівників структурних підрозділів, які працюють на роботах з підвищеною небезпекою.
В 2004 році навчання та перевірку знань пройшли 350 працівників університету.
Відділом охорони праці в 2004 році розроблені необхідні нормативно-правові документи з охорони праці, частина яких доведена до структурних підрозділів і введені в дію.
В 2004 році спеціалісти відділу охорони праці значну роботу провели в структурних підрозділах університета, а саме в відділах головного енергетика і механіка, виробничо-експлуатаційного комбінату, будівельно-ремонтних ділянках, студмістечка, центру фізичного вихованяння та спорту, механіко-машинобудівний інститут, приладобудівний факультет та інші.
Необхідно відмітити що в 2004 році значна більшість керівників струтурних підрозділів провела необхідну роботу по поліпшенню охорони праці і недопущенню травматизма у своїх підлеглих.
Разом з тим, за станом на грудень 2004 році в підрозділах університету не усунені такі недоліки:
1. При прийомі на роботу працівників певних категорій до робіт з підвищеною небезпекою не перевіряється срок дії їх посвідчень та наявність довідок про проходження медичного огляду. (Виробничо-експлуатаційний комбінат).
2. В деяких структурних підрозділах не розроблені посадові інструкції, для працівників, що працюють в умовах з підвищеною небезпекою. (Відділ головного енергетика, приладобудівний факультет).
3. Дерево та металообробні верстаки не завжди обладнані захисними запобіжними та огороджувальними пристроями, блокувальними кнопками та іншими пристроями з техніки безпеки. (Виробничо-експлуатаційний комбінат, механіко-машинобудівний інститут.)
4. В деяких підрозділах відсутні на робочих місцях інструкції з охорони праці для робіт з підвищеною небезпекою. (Виробничо-експлуатаційний комбінат, механіко-машинобудівний інститут.)
5. Не пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці та не допущені до робіт з підвищеною небезпекою працівники прийняті на роботу в другому півріччі – 2004 р. (Виробничо-експлуатаційний комбінат.)
6. Не перевірено величину опору захисного заземлення у 80% підрозділах університету.
7. Недостатньо забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям, та миючими засобами робітники, які заняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці.

З метою усунення недоліків з охорони праці, виявлених під час перевірок, і створення здорових та безпечних умов праці в університеті,
Н А К А З У Ю :
1.Директорам інститутів, деканам факультетів, керівникам структурних підрозділів усунути вказані недоліки в термін до 01.05.2005 р.
2.Головному енергетику КУПРИНЕНКО О.Д. організувати перевірку опору захисного заземлення в підрозділах університету в термін до 01.04.2005 року.
3.Керівникам структурних підрозділів заборонити прийом на роботу з підвищеною небезпекою працівників без довідок попереднього медичного огляду і посвідчень про навчання.
4.Директорам існтитутів, деканам факультетів, керівникам структурних підрозділів, при плануванні фінансових витрат на 2005 рік окремим рядком виділяти витрати на потреби охорони праці.
5.Директорам інститутів, деканам факультетів, керіникам структурних підрозділів своєчасно повідомляти про несчасні випадки на виробництві і побуту.
6.Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу охорони праці університету ГОЖАН І.В.

Ректор НТУУ „КПІ” М.З.Згуровський

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.