НАКАЗ № 4-1 || 10.01.05 || Про заходи щодо організації виконання ремонтно-відновлювальних робіт на об’єктах університету в 2005 році.

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 05_4-1.doc53.5 КБ
Office spreadsheet icon 05_4-1.xls44 КБ
Microsoft Office document icon 05_4-1pl1.doc194.5 КБ
Microsoft Office document icon 05_4-1pl2.doc18.5 КБ
Microsoft Office document icon 05_4-1pl3.doc59.5 КБ

З метою організації проведення ремонтно-відновлювальних робіт та підтримання матеріально-технічної бази університету в експлуатаційному стані, що забезпечує нормальні умови для проведення навчального процесу та науково-дослідницької роботи, проживання студентів в гуртожитках і сприяє всім структурним підрозділам виконувати свої функціональні обов'язки,

Н А К А З У Ю :
1. Затвердити “Перспективний план основних ремонтно-відновлювальних робіт в навчальних корпусах і об’єктах господарського призначення НТУУ “КПІ” в 2005 році” згідно з додатком № 1, “План проведення ремонтних робіт в студентських гуртожитках в 2005 році” згідно з додатком № 2, “План виконання ремонту навчального корпусу № 24 (Центру фізичного виховання і спорту) в 2005 році” згідно з додатком № 3, “Перспективний план виконання основних ремонтно-відновлювальних робіт на об’єктах ВІТІ НТУУ “КПІ” в 2005 році” згідно з додатком № 4.
Обсяги і вартість робіт на протязі року можуть уточнюватись в залежності від конкретних умов і фінансових можливостей.
2. Керівникам усіх структурних підрозділів університету затверджені плани виконання ремонтних робіт в 2005 році прийняти до неухильного виконання.
3. Відповідальність за утримання матеріально-технічної бази окремих підрозділів університету в належному експлуатаційному стані, включаючи організацію виконання поточних ремонтів у відповідності з перерозподілом прав та обов’язків між центральними органами управління та структурними підрозділами, покласти особисто на директорів інститутів, деканів факультетів, завідувачів кафедр, головного інженера університету, директора студентського містечка, керівників інших структурних підрозділів.
4. Керівникам структурних підрозділів університету разом із службами головного інженера своєчасно підготувати закріплену за ними матеріально-технічну базу до роботи в новому 2005-2006 навчальному році і в осінньо-зимовий період.
5. Головному інженеру – начальнику Виробничо-експлуатаційного комбінату Ковальову П.В. і директору студентського містечка Петкевичу О.П.:
5.1. Терміном до 29.12.04 р. разом з керівниками структурних підрозділів визначитись із способом проведення передбачених планом ремонтно-відновлювальних робіт: Виробничо-експлуатаційний комбінат, зовнішній підрядчик, власні сили підрозділів, або спонсорська допомога. В разі залучення зовнішніх підрядчиків своєчасно організувати проведення тендерних торгів.
5.2. Терміном до кінця січня 2005 року скласти і подати на затвердження проректору з адміністративно-господарської роботи і розвитку матеріальної бази документацію, необхідну для проведення ремонтних робіт, як то дефектні акти, кошториси, графіки виконання робіт, забезпечення матеріалами, механізмами, робочою силою та інше.
5.3. Погодити з навчальною частиною можливість почергового звільнення приміщень для проведення ремонту, не відкладаючи це на останні місяці перед початком нового навчального року.
6. Начальнику відділення архітектурно-проектних робіт Бабенку Ю.А. своєчасно підготувати комплексну проектну документацію, необхідну для проведення ремонтних робіт, погодити її на засіданні Архітектурно-проектної технічної Ради, а також, при необхідності, з зацікавленими міськими службами.
7. Начальнику відділу кошторисних робіт та нормоконтролю Буланій О.В.:
7.1. Разом з керівниками структурних підрозділів терміново скласти дефектні акти на обсяги ремонтних робіт, що підлягають виконанню у 2005 році окремо по кожному об’єкту.
7.2. Своєчасно скласти кошториси у відповідності з дефектними актами.
7.3. Здійснити технічний нагляд за проведенням ремонтних робіт, супроводжувати їх виконання з дотриманням відповідної технології, слідкувати за якістю і дотриманням терміну виконання, разом з керівниками підрозділів приймати фактично виконані роботи, персонально відповідаючи за їх обсяги і прийняті розцінки.
8. Головному інженеру Ковальову П.В., директору студентського містечка Петкевичу О.П. і головному енергоменеджеру Верхотурову О.М. разом з керівниками структурних підрозділів і постійно діючою комісією по енергозбереженню здійснити заходи щодо економії енергоносіїв і холодної води та виконати відповідний річний план.
9. Директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедр, керівникам інших структурних підрозділів, директору студентського містечка продовжити проведення аналізу стану використання навчальних корпусів і студентських гуртожитків з метою виявлення додаткових площ, придатних для проведення навчального процесу і проживання студентів, звільнити їх і переобладнати для використання за призначенням.
10. Фінансово-економічному управлінню університету (Субботіна Л.Г.), бухгалтерам структурних підрозділів забезпечити фінансуванням ремонтно-відновлювальні роботи у відповідності з затвердженими планами.
11. Начальнику відділу кадрів та діловодства Нагорному В.П. довести цей наказ до відома всіх структурних підрозділів університету.
12. Контроль за виконанням наказу покласти на проректорів Печеника М.В. і Варламова Г.Б.

Ректор М.З. Згуровський

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.