НАКАЗ № 4-272 від 22.11.2005 Про внесення змін та доповнень до “Інструкції про порядок підготовки, підписання та реєстрації наказів, що видаються в НТУУ “КПІ”

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 05_4-272.doc60.5 КБ
Microsoft Office document icon 05_4-272a.doc46.5 КБ

З метою уточнення та роз’яснення вимог щодо оформлення наказів, які видаються в НТУУ "КПІ",

Н А К А З У Ю:

1. Пункт 4 Наказу ректора від 29.09.2005 р. N 4-239, викласти в такій редакції:
«Деканам факультетів, директорам інститутів НТУУ "КПІ" надати в термін до 1 жовтня 2005 року до відділу «Статистики і системного аналізу» (Г.П. Бахтіна) департаменту навчальної роботи електронні копії перевідних наказів за липень-вересень 2005 року, з урахуванням п. 4.7. Інструкції.»
2. Викласти пункти 1.8., 1.14., 2.2., 4.4. Інструкції про порядок підготовки, підписання та реєстрації наказів, що видаються в НТУУ “КПІ”, затвердженої Наказом ректора від 29.09.2005 р. N 4-239, в таких редакціях:
«1.8. Рекомендовано зберігати електрону форму проектів наказів (додатково див. п. 4.7. Інструкції)»;
«1.14. Візи проставляються на зворотному боці першого примірника наказу, з правого боку нижче слова "Погоджено", а зліва вказати "Проект наказу вносить" (посада, прізвище, ініціали і номер телефону); зліва внизу виконавець проставляє такі реквізити:
Зразок:

ДП____
Надруковано в______ примірниках
на___аркушах кожний
Виконавець: Петренко І.І., тел.454-11-11
Друкувала: Іваненко І.І., тел.454-22-22
Дата /01.01.20____ р./»;
Розрахунок розсилки:
1. Канцелярія – 1 прим.
2. ДЕФ – 1 прим.
3. ВКД – 2 прим.

«2.2. Накази, які стосуються фінансових, матеріальних питань, структурних змін, зарахування, переведення, звільнення з роботи, затвердження цін і тарифів, зміни графіку роботи університету додатково погоджуються з начальником ДЕФ та начальником планово-фінансового відділу, крім наказів про призначення та зняття стипендій»;
«4.4. Реєстрація наказів по студентському складу здійснюється студентським сектором відділу кадрів та діловодства (кімната 107-1)».
3. Пункт 4.5. виключити.
4. Доповнити розділ 2 Погодження наказів пунктом 2.10. Інструкції про порядок підготовки, підписання та реєстрації наказів, що видаються в НТУУ “КПІ”, затвердженої Наказом ректора від 29.09.2005 р. N 4-239, такого змісту:
«2.10. Накази щодо заохочення студентів за успіхи у навчальній, науковій та громадській роботі; надання матеріальної допомоги студентам; умов навчання, проживання та побуту студентів, додатково погоджуються з головою студентської ради університету, якщо накази видаються на рівні університету, чи з головою студентської ради інституту (факультету), якщо накази видаються на рівні факультету (інституту)»;
5. Вважати додатки №№ 1, 2, 3 невід’ємною частиною Інструкції про порядок підготовки, підписання та реєстрації наказів, що видаються в НТУУ “КПІ”, затвердженої Наказом ректора від 29.09.2005 р. N 4-239.
6. Здійснювати підготовку, підписання та реєстрацію наказів згідно Інструкції з урахуванням змін.
7. Начальнику відділу кадрів та діловодства (Нагорному Б.П.) довести до керівників структурних підрозділів цей наказ.
8. Контроль за виконанням покласти на керуючого справами А.І. Бабенко.

РЕКТОР М.З. Згуровський

Вівторок, Листопад 22, 2005 - 09:45

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.