РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 5-8 || 11.02.05 || Про організацію практики студентів у 2005 році

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 05_5-8.doc37 КБ

Виробнича практика студентів НТУУ “КПІ” у 2005 році проводиться у відповідності до навчальних планів спеціальностей, умов контрактів і договорів на підготовку спеціалістів та Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України у строки, передбачені навчальними планами.
З метою підготовки і організованого проведення практики студентів НТУУ “КПІ”
П Р О П О Н У Ю:

1. Завідувачам кафедрами:
1.1. Призначити керівників практики від кафедри.
1.2. Розподіл студентів на місця практики проводити за договорами і контрактами з підприємствами і установами. Місця переддипломної практики за можливістю пов`язувати з місцями майбутньої праці.
1.3. Погодити з підприємствами робочі програми проведення практики
за тиждень до її початку.
1.4. Проводити практику за межами м. Києва за договорами із зобов`язанням підприємств повної фінансової підтримки проведення практики, письмової заяви студента, залучення коштів спонсорів для проведення практики на сучасних виробництвах підприємств, розташованих за межами м. Києва.
1.5. Подати накази з практики з наданням списків розподілу студентів по місцям практики до студентського відділу кадрів та в сектор працевлаштування, практики і контрактних форм навчання: 2 та 3 курси – до 17.06.2005р., 4 курс - згідно робочих навчальних планів, 6 курс - до 15.07.2005р. Для факультетів фізико-математичного, права, лінгвістики, соціології , фізичного виховання та спорту, менеджменту та маркетингу (окрім спеціальності-7.050102), спеціальності-7.050201 видавничо-поліграфічного факультету у строки, визначені робочими навчальними планами. Зміни з поважних причин (місць практики студентів, керівників, строки практики, тощо) оформляти додатковими наказами.
1.6. Забезпечити вчасне прибуття студентів на місця практик разом із відповідальним за проведення практики від кафедри.
1.7. Списки на практику студентів-громадян України, які навчаються за контрактами за рахунок юридичних і фізичних осіб подавати окремо.
1.8. Накази на практику студентів-іноземців проводити через деканат по роботі з іноземними студентами.
1.9.Узгодити та укласти договори з підприємствами та установами на проведення практики 2005/2006 навчального року. До 30.05.2005 року подати в сектор працевлаштування, практики і контрактних форм навчання (кім.124-1) заявки для узгодження та укладання комплексних договорів на проведення практики у 2006 році.
2. Деканам факультетів.
2.1.Забезпечити контроль початку практик і їх проведення на підприємствах і в установах.
2.2.Забезпечити оплату праці керівників практики від підприємств студентів, які навчаються за контрактами з компенсацією вартості навчання.
2.3.Забезпечити студентів необхідними бланками (щоденники, направлення, тощо).
2.4.Заслухати на засіданні Рад факультетів підсумки проведення практики.
2.5.Надати звіт про проведення практики студентів у 2005 році (6 курс за 2004р.) за формою, що додається (додаток№1) до 15 вересня 2005 року.
3. Навчальному відділу.
3.1.Надати допомогу в узгодженні та укладанні комплексних договорів на проведення практики у 2005/2006 навчальному році.
3.2.Проводити контроль за проведенням практик на підприємствах, в установах, на кафедрах.
3.3.Підготувати підсумковий звіт про проведення практики.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника першого проректора, начальника навчально-організаційного управління Тимофєєва В.І..

Перший проректор з навчальної роботи Ю.І. Якименко

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.