НАКАЗ № 1-11 || 06.02.06 || Про планування навчального процесу та підготовку підрозділів університету до нового 2006 – 2007 навчального року

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 06_1-11.doc151 КБ

З метою якісної та своєчасної підготовки до нового 2006 – 2007 навчального року та на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.06.2005 року № 339 щодо виконання пілотного проекту в університеті, спрямованого на опрацювання практичних шляхів реалізації положень Болонського процесу,

НАКАЗУЮ:

1. Навчально-методичному управлінню (Шеховцов В. І.) організувати роботу кафедр, факультетів та інститутів щодо методичного забезпечення навчального процесу в 2006 – 2007 навчальному році згідно з Програмою першочергових дій Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”, Положенням про організацію навчального процесу в НТУУ „КПІ” та „Положенням про кредитно-модульну організацію навчального процесу в НТУУ „КПІ”.
2. Навчально-організаційному управлінню (Тимофєєв В. І.):
2.1. Надати всім кафедрам необхідні дані для розробки робочих навчальних планів підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів на 2006-2007 навчальний рік та дані щодо фінансового забезпечення штатного розкладу кафедр.
2.2. Забезпечити планування навчального процесу на 2006-2007 навчальний рік на факультетах (в інститутах) відповідно „Положення про організацію навчального процесу в НТУУ „КПІ”, „Положення про кредитно-модульну організацію навчального процесу в НТУУ „КПІ”, наказу № 1-102 від 01 липня 2005 року “Про закріплення спеціальностей і спеціалізацій за кафедрами НТУУ "КПІ".
3. Проректору Печенику М. В., директорам інститутів, деканам до 20 квітня 2006 року затвердити перелік заходів щодо підготовки матеріально-технічної бази до нового навчального року та забезпечити їх виконання.
4. Департаменту навчально-виховної роботи (проректор Варламов Г.Б.):
4.1. До 30 червня 2006 року розробити „Положення про академічну мобільність студентів”.
4.2. До 30 серпня 2006 року розробити та затвердити:
- „Положення про надання академічної відпустки та повторного навчання,
переведення, поновлення та відрахування студентів”;
- „Положення про стипендіальне забезпечення студентів”;
4.3. До 30 липня 2006 року розробити та затвердити єдині в університеті форми залікових та екзаменаційних відомостей, журналів академічних груп, договорів на навчання та академічної довідки, додатків до дипломів.

5. Директорам інститутів, деканам:
5.1. Організувати роботу комісій під керівництвом заступників деканів і директорів з навчально-методичної роботи з розробки робочих навчальних планів всіх рівнів підготовки, а також забезпечити своєчасну розробку навчальних, робочих навчальних планів та структурно-логічних схем підготовки бакалаврів для набору студентів 2006 року на основі кредитно-модульної системи організації навчального процесу та з урахуванням введення інтегрованих дисциплін і зменшення їх кількості відповідно до Європейських стандартів.
5.2. Завершити розробку інформаційних пакетів інститутів (факультетів) та рейтингових систем оцінювання студентів з дисциплін першого курсу до 1 травня 2006 року.
5.3. До 20 серпня 2006 р. провести перевірку готовності кафедр до нового навчального року.
5.4. До 15 березня 2006 року направити відповідним кафедрам витяги з робочих навчальних планів за формою № Д-1 для розрахунку обсягу навчальної роботи.
5.5. Організувати роботу щодо працевлаштування випускників 2007 року. Забезпечити, спільно з навчальним відділом, проведення зустрічей студентів-випускників з роботодавцями за узгодженим графіком.
5.6. Організувати відпрацювання документів, які необхідні для організації та планування навчального процесу у 2006-2007 навчальному році, у відповідності з додатком № 1 цього наказу.
6. Завідувачам кафедр:
6.1. До 15 червня 2006 року розглянути та затвердити на засіданнях кафедр індивідуальні плани роботи викладачів на 2006 – 2007 навчальний рік. Складання планів проводити на основі “Положення про планування та облік педагогічного навантаження викладачів в НТУУ "КПІ" та „Положення про кредитно-модульну організацію навчального процесу в НТУУ „КПІ”. При плануванні навчального навантаження на кафедрах та при складанні звітів про його виконання окремо вказати навантаження щодо роботи зі студентами, які навчаються за державним замовленням, та студентами, які навчаються за контрактом.
6.2. На випускових кафедрах до 15 лютого 2006 року розробити навчальні плани та структурно-логічні схеми підготовки бакалаврів для набору студентів 2006 року.
6.3. Розробку та затвердження робочих навчальних планів всіх рівнів та форм навчання завершити до 1 березня 2006 року.
6.4. До 31 травня 2006 року підготувати навчальні програми дисциплін за новими навчальними планами відповідно до „Положення про кредитно-модульну організацію навчального процесу в НТУУ „КПІ”.
6.5. До 15 червня 2006 року розглянути на засіданнях кафедр та затвердити робочі навчальні програми дисциплін відповідно до робочих навчальних планів.
6.6. До 25 серпня 2006 року завершити підготовку усієї навчально-методичної документації, розкладу занять, консультацій викладачів та завершити підготовку навчальних аудиторій, лабораторій, комп”ютерних класів, іншого обладнання для проведення занять.
6.7. Відпрацювати та надати до навчального відділу документи планування навчального процесу, за виконання яких відповідає завідувач кафедри (додаток № 1).
7. Науково-технічній бібліотеці (Дригайло В. Г.) укомплектувати бібліотеку необхідною літературою і забезпечити організовану видачу навчальної літератури студентам на 2006–2007 навчальний рік.
8. Затвердити перелік документів, що подаються до навчального відділу університету (додаток №1), та склад університетської комісії (додаток № 2) для перевірки готовності підрозділів до нового навчального року. Комісії 28 серпня 2006 року надати інформацію про результати перевірки.
9. Затвердити графік проведення заходів перед початком нового навчального року (додаток № 3).
10. Начальнику відділу кадрів та діловодства (Нагорний Б.П.) довести зміст цього наказу до директорів інститутів, деканів факультетів та завідувачів кафедр.
11. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Якименка Ю.І.

Ректор НТУУ „КПІ” М.З.Згуровський

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.