НАКАЗ № 4-15 від 14.02.2006 Про затвердження Положення про організацію технічного обслуговування, ремонту та реконструкції навчальних корпусів, гуртожитків та інших будівель (об‘єктів) НТУУ “КПІ”.

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 06_4-15.doc44 КБ
Microsoft Office document icon 06_4-15a.doc114 КБ

З метою подальшого поліпшення обслуговування, ремонту і реконструкції навчальних корпусів, гуртожитків та інших будівель (об‘єктів) університету, а також узгодження діяльності керівників інститутів, факультетів та інших структурних підрозділів університету з підрозділами служб головного інженера і підрядними ремонтними організаціями у відповідності з “Примірним переліком послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків і споруд”, затвердженим наказом Держжитлокомунгоспу України від 10.08.2004 р. № 150, Законом України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” від 22.02.2000 р., Постановою Кабінету Міністрів України “Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель” № 1469 від 27.09.2000 р. та Державно-будівельними нормативними та іншими законодавчими актами України,

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити і ввести в дію з 15.02.2006 р. “Положення про організацію технічного обслуговування, ремонту та реконструкції навчальних корпусів, гуртожитків та інших будівель (об‘єктів) НТУУ “КПІ” відповідно з додатком до цього наказу.

2. Головному інженеру Ковальову П.В. здійснити постійний контроль за виконанням умов організації обслуговування, ремонту та реконструкції об‘єктів університету у відповідності з даним Положенням.

3. Відповідальність за своєчасну і якісну розробку проектної документації на ремонтні роботи покласти на начальника відділу поточного проектування реконструкції та реставрації об‘єктів університету Бабенка Ю.А.

4. Відповідальність за складання дефектних актів та кошторисів на ремонтні роботи, технічний нагляд за їх виконанням, дотримання виконавцями технологічних процесів, складання актів на приховані роботи, прийомку виконаних ремонтних робіт, достовірність їх обсягів і прийнятих розцінок і ненормованих витрат покласти на начальника відділу кошторисних робіт і нормоконтролю Булану О.В.

5. Проректору Печенику М.В., начальнику Управління економіки та фінансів Субботіній Л.Г., головному інженеру Ковальову П.В., начальнику відділу кошторисних робіт та нормоконтролю Буланій О.В. та керівникам усіх структурних підрозділів університету строго керуватися цим Положенням і відповідними нормативними документами.

6. Керуючому справами Бабенку А.І. наказ довести до відома всіх структурних підрозділів університету.

7. З введенням в дію цього наказу відповідний наказ № 4-64 від 18.06.02 р. “Про затвердження “Положення про організацію технічного обслуговування, ремонту та реконструкції навчальних корпусів, гуртожитків та інших будівель (об‘єктів) НТУУ “КПІ” вважати таким, що втратив чинність.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Печеника М.В.

Ректор НТУУ “КПІ” М.З. Згуровський

Положення про організацію технічного обслуговування, ремонту та реконструкції навчальних корпусів, гуртожитків та інших будівель (об’єктів) НТУУ “КПІ”

1. Загальна частина

Положення про організацію ремонту навчальних корпусів, гуртожитків і інших будівель (об’єктів) НТУУ “КПІ” розроблене відповідно до “Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків і споруд”, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 10.08.2004 р. № 150, Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” від 22.02.2000 р., Постанови Кабінету Міністрів України “Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель” № 1469 від 27.09.2000 р., Державно-будівельних нормативів (ДБН) та інших законодавчих актів України з метою врегулювання організаційно-правових відносин, пов’язаних з організацією ремонту навчальних корпусів, гуртожитків і інших будівель (об’єктів) університету.
Положення встановлює склад і порядок функціонування систем технічного обслуговування, ремонту та реконструкції об’єктів університету в процесі їх експлуатації.

2. Технічне обслуговування

Технічне обслуговування об’єктів університету включає роботи по контролю за їх технічним станом, усуненню несправностей, які вимагають негайного виконання, налагодження і регулювання технічного обладнання, підготовку об’єктів до сезонної експлуатації.
Технічне обслуговування об’єктів університету проводиться щорічно по установленому переліку робіт. Контроль за технічним станом об’єктів здійснюється комісією під керівництвом головного інженера університету, до складу якої входять: працівники служб головного інженера, експлуатаційно-технічного та господарчого відділів, а також керівники інститутів, факультетів та окремих структурних підрозділів університету.
Установлюються три види огляду: загальні, непередбачені і профілактичні.
2.1. Загальний огляд
Загальні огляди передбачають комплексне обстеження елементів приміщень будівель, а також їх зовнішнього благоустрою з метою визначення технічного і санітарного стану, виявлення несправностей і прийняття рішень по їх усуненню, а також визначення готовності будівель до експлуатації в наступний період. Загальний огляд проводиться з періодичністю два рази на рік - навесні та восени (весняний та осінній огляди).
Загальний огляд здійснюється вищеназваною комісією під керівництвом головного інженера університету.
Виявлені в процесі огляду несправності та причини, які їх викликали, а також технічний стан елементів будівлі заносяться до журналу обліку результатів огляду.
Відповідальність за ведення і збереження Журналу обліку результатів огляду будівель покладається на начальника експлуатаційно-технічного відділу.
2.2. Непередбачений та профілактичний огляди
Непередбачений огляд об’єктів університету проводиться комісією або окремими працівниками служби головного інженера та експлуатаційно-технічного відділу, в залежності від обсягу і характеру несправностей, які з’явилися.
Профілактичний огляд об’єктів університету здійснюється працівниками служби головного інженера та експлуатаційно-технічного відділу, завідуючими лабораторіями факультетів та відповідальними за технічній стан об’єктів назначених керівниками інститутів та структурних підрозділів університету в залежності від встановленої періодичності. При профілактичних оглядах потрібно здійснювати контроль за виконанням наймачами і орендарями умов договору найму і оренди. Наймачам і орендарям при необхідності видаються розпорядження про виконання робіт по ремонту приміщень чи обладнання, які входять в їх обов’язки згідно з договором про найом і оренду.
Роботи по налагоджуванню і регулюванню технічного обладнання об’єктів, усуненню виявлених несправностей елементів, які вимагають негайного виконання, підготовку до сезонної експлуатації, а також роботи по забезпеченню обміну повітря, заданих температурно-вогкісних і інших показників приміщень об’єктів виконуються робітниками відповідних спеціальностей.
Профілактичне обслуговування об’єктів є складовою частиною технічного обслуговування і полягає в усуненні дрібних несправностей елементів об’єктів з метою забезпечення їх безперебійної роботи, а також попередження порушень санітарно - гігієнічних вимог до приміщень і об’єктів, налагодження та регулювання окремих видів технічних пристроїв.
Планування технічного обслуговування об’єктів повинно здійснюватися шляхом розробок річних та поквартальних планів графіків робіт по технічному обслуговуванню.
При проведенні оглядів рекомендується приділяти особливу увагу об’єктам, на яких не закінчився дворічний гарантійний строк усунення дефектів після прийняття їх в експлуатацію.
Контроль за технічним станом об’єктів, своєчасною і якісною підготовкою їх до експлуатації в осінньо–зимовий період, незалежно від форм власності, здійснюється комісією університету під керівництвом головного інженера разом з керівниками інститутів, факультетів та структурних підрозділів університету.

3. Ремонт об’єктів

Ремонт об’єктів – комплекс загальнобудівельних і спеціальних робіт і організаційно – технічних заходів по усуненню фізичного і морального зносу, не пов’язаних зі зміною техніко–економічних показників. Існує два види ремонту: поточний та капітальний.
Ремонт проводиться з періодичністю, яка забезпечує ефективну експлуатацію об’єкту з моменту будівництва до моменту постановки на черговий ремонт (реконструкцію).
При встановленні періодичності ремонту рекомендується враховувати мінімальну тривалість ефективної експлуатації конструктивних елементів та технічних пристроїв будівлі.
Строки проведення ремонту об’єктів визначаються за договором між Замовником та Виконавцем з урахуванням умов виробництва. Початок робіт на об’єкті визначається датою, що вказана в акті передачі об’єкту Замовником Виконавцю. Підписанню акту передує підготовчий період Виконавця для проведення робіт на об’єкті.
Визначена вартість ремонту об’єкту здійснюється на підставі договірних цін. Договірна ціна об’єкту визначається Виконавцем та Замовником і складається з базисної кошторисної вартості, розробленої на основі діючих кошторисних цін, тарифів та
Державно-будівельних нормативів, а також витрат і доплат, викликаних впливом ринкових відносин.
При внесенні в установленому порядку Замовником і Виконавцем в технічну документацію уточнень, у зв’язку зі зміною обсягів і конструктивних рішень, кошторисна вартість робіт підлягає перезатвердженню за згодою з підрядчиком.
В підсумку кошторисів повинні указуватись повернуті суми вартості матеріалів (від розборки конструкцій і демонтажу технічного обладнання), що визначаються на підставі нормативного виходу, придатних для повторного використання на об’єктах ремонту.
Фактичний вихід матеріалів, виробів, конструкцій і обладнання оформляється двостороннім актом, що складається між Замовником та Виконавцем.
Об`экт, призначений до ремонту, обстежується комісією у складі головного інженера, працівників відділу кошторисних робіт та нормоконтролю, експлуатаційно-технічного відділу та підрозділів університету. За результатами обстеження складається дефектний акт.
Підготовку об’єктів до ремонту здійснює експлуатаційно-технічний відділ.

До функцій відділу кошторисних робіт та нормоконтролю входить складання дефектних актів та кошторисів на ремонтні роботи, технічний нагляд за їх виконанням, контроль за дотримання виконавцями технологічних процесів, складання актів на приховані роботи, прийомка виконаних ремонтних робіт, контроль за достовірністю прийнятих розцінок і ненормованих витрат.

До функцій експлуатаційно-технічного відділу входить систематичне спостереження за об‘єктами матеріально-технічної бази університету, участь у складанні дефектних актів на ремонтні роботи, контроль за проведенням ремонтних робіт, якості і термінів їх виконання, участь у роботі комісії по прийомці об‘єктів після закінчення комплексних капітальних і поточних ремонтів та у складанні актів на приховані роботи.
Відділ веде журнал обліку технічного стану об‘єктів, комплектує та зберігає технічну документацію на об‘єкти, що введені в експлуатацію, або після закінчення на них ремонтних робіт.
При наявності вбудованих та прибудованих орендованих приміщень складається окрема проектно–кошторисна документація на ремонт вказаних приміщень. Роботи, які викликані потребами орендаря (вентиляція, холодильні камери, слаботочні і вантажно-підіймальні пристрої, спеціальна обробка та ін.), виконуються орендарями за прямими договорами з спеціальними організаціями.
Після закінчення усіх робіт розрахунки за виконані роботи по ремонту повинні здійснюватися на підставі актів приймання виконаних робіт.
Приймання будівель університету після ремонту проводиться в порядку, встановленому правилами приймання в експлуатацію закінчених ремонтом будівель.
Фінансування витрат на ремонт жилих квартир, що належать громадянам на правах особистої власності, здійснюється за рахунок їх коштів.
Ремонт виконується за перспективними (з розподілом об’єктів по роках) і поточними річними планами. Поточні плани (з розподілом об’єктів по кварталах) повинні складатися для уточнення перспективних, з урахуванням результатів огляду і складених на їх підставі розціночних описів і кошторисів на ремонт.

4. Реконструкція об’єктів

Реконструкція об’єктів – це комплекс загально–будівельних та спеціальних робіт, організаційно–технічних засобів, пов’язаних зі зміною основних техніко–економічних показників, що здійснюється з метою поліпшення умов експлуатації та якості обслуговування.
При реконструкції об’єктів, з урахуванням місцевих будівельних умов і діючих норм проектування, крім робіт, що виконуються під час ремонту, можуть здійснюватися:
· зміна планування приміщень будівлі, зведення надбудов, вбудов, при наявності необхідних обґрунтувань, їх часткове розбирання, знесення малоцінних будівель;
· підвищення рівня оснащення технічним обладнанням включаючи реконструкцію зовнішніх, незалежно від відстані, мереж (крім магістральних);
· поліпшення архітектурної виразності жилих будівель, а також благоустрою прилеглих територій.
Реконструкцію об’єктів при техніко–економічній та соціальній доцільності рекомендується проводити один раз за період його нормативного строку служби.
При проведенні реконструкції об’єктів повинні одночасно виконуватися необхідні роботи по ремонту.
При плануванні і здійсненні реконструкції об’єктів, їх введення в експлуатацію повинно враховуватися у відповідних натуральних показниках. Балансова вартість реконструйованих об’єктів визначається як сума виробничих елементів, що зберігаються.
При постановці об’єкту на реконструкцію з початком робіт вона списується з балансу, а після вводу – враховується в балансі в порядку, встановленому для об’єктів нового будівництва. Результати проведених ремонтів, реконструкції відображаються в технічному паспорті об’єкту.
Планування, організація та фінансування розробки проектно–кошторисної документації і визначення договірної ціни реконструкції виконується за нормами та правилами нового будівництва.
Приймання об’єктів університету після реконструкції проводиться в порядку, встановленому для приймання об’єктів після нового будівництва.

5. Порядок організації ремонтних робіт в університеті

5.1. Організацію виконання ремонтних робіт в університеті, як то визначення об’єктів і підготовка їх до проведення ремонту, своєчасне складання дефектних актів, розробка необхідної проектно-кошторисної документації і складання відповідних кошторисів, розробка річних планів проведення ремонтних робіт, контроль за їх обсягами і достовірність прийнятих розцінок здійснює проректор з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська робота та розвиток матеріально-технічної бази) та головний інженер.
5.2. Директори інститутів, декани факультетів та керівники інших структурних підрозділів університету (надалі – Замовники) подають на адресу проректора з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська робота та розвиток матеріально-технічної бази) університету заявку на ремонт закріплених за ними об’єктів.
Заявки мають бути поданими терміном до 31-го грудня поточного року і повинні включати основні заходи щодо підтримання об’єкту в нормальному експлуатаційному стані, підвищення його капітальності, поліпшення планування приміщень, підвищення рівня інженерного устаткування тощо. В разі виконання ремонтних робіт за рахунок власних коштів підрозділу, обсяг їх має бути в межах асигнувань, передбачених бюджетом підрозділу.
Зразок заявки на ремонтні роботи додається.
5.3. Комісія університету, до складу якої входять головний інженер та представники відділу кошторисних робіт та нормоконтролю, експлуатаційно-технічного відділу і структурного підрозділу, до якого належить об’єкт, складає дефектний акт на обсяги ремонтних робіт, що підлягають виконанню.
Дефектний акт затверджується проректором з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська робота та розвиток матеріально-технічної бази).
5.4. Розробку комплексної проектно-кошторисної документації на ремонтні роботи, які цього потребують в разі перепланування приміщень, виконує відділ поточного проектування, реконструкції та реставрації за заявками керівників підрозділів.
5.5. Відділ кошторисних робіт та нормоконтролю на підставі дефектних актів та проектної документації складає відповідні кошториси, здійснює технічний нагляд за виконанням ремонтних робіт, здійснює контроль за дотриманням виконавцями технологічних процесів, складає акти на приховані роботи, приймає у виконавців виконанні роботи за актами Форми КБ-2в, несе відповідальність за достовірність обсягів виконаних робіт, прийнятих розцінок і ненормованих витрат.
5.6. На підставі наявних затверджених проектної документації і кошторисів складається річний план виконання ремонтних робіт із визначенням об’єктів і переліком робіт, їх вартості, терміном виконання, джерел фінансування, відповідальних осіб за організацію виконання робіт та безпосередніх виконавців. Річний план виконання ремонтних робіт затверджується ректором університету.
5.7. В разі необхідності корегування плану ремонтних робіт враховується наступне:
· на роботи, які мають виконуватись за рахунок централізованих асигнувань, корегування планів проводиться не частіше одного разу в квартал в межах фінансових можливостей;
· корегування планів ремонтних робіт, що виконуються за рахунок власних коштів підрозділів, проводиться з внесенням відповідних змін до кошторисів підрозділів з погодженням їх з начальником Департаменту економіки та фінансів.
Зкореговані плани затверджуються ректором університету.
Придбання обладнання для оновлення матеріальної бази проводиться в межах затверджених кошторисів.
5.8. Ремонтні роботи на об’єктах університету можуть виконуватись власними силами підрозділів, силами Виробничо-експлуатаційного комбінату, або залучених сторонніх підрядних організацій. Замовник з виконавцями робіт складає відповідну угоду у відповідності з існуючим положенням про складання підрядних угод.
В разі залучення сторонніх підрядних організацій здійснюється процедура проведення тендеру через тендерний комітет університету, яким визначається виконавець відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” від 22.02.2000 р., Постанови Кабінету Міністрів України “Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель” № 1469 від 27.09.2000 р., ДБН та інших законодавчих актів.
Фінансування ремонтних робіт, в залежності від їх характеру, забезпечується шляхом залучення централізованих асигнувань університету, або власних коштів підрозділів в межах фінансових можливостей.
5.9. Замовник підписує і повертає договір Виконавцю протягом 5 днів з дня одержання проекту договору. В разі заперечень, що стосуються умов договору, Замовник складає протокол розбіжностей і направляє його Виконавцю в той же термін, разом з підписаним договором.
5.10. Виконавець, одержавши договір із протоколом розбіжностей, зобов’язаний узгодити їх із Замовником у 10-ти денний термін. Якщо в плині цього терміну Виконавець не врегулює з Замовником спірні питання і не передасть спір на розгляд до вищої інстанції або господарський суд, пропозиції Замовника вважаються прийнятими Виконавцем. На річну програму ремонтних робіт підрядний договір бажано укладати не пізніше 25-го грудня попереднього року.
5.11. Початок робіт на об’єкті визначають датою підписання Замовником і Виконавцем акту передачі-приймання об’єкта в ремонт, а якщо роботи розпочато раніше цього терміну – датою підписання першого акту форми КБ-2в.
5.12. Для забезпечення своєчасного корегування проектно-кошторисної документації Виконавець сповіщає проектну організацію про початок робіт. Після одержання повідомлення проектна організація зобов’язана вести на об’єкті систематичний авторський нагляд.
5.13. До початку робіт Замовник сповіщає відділ кошторисних робіт та нормоконтролю про ведення технічного нагляду за проведенням ремонтних робіт.
5.14. Підрядчик повинний пред’явити у відділ кошторисних робіт та нормоконтролю акт прийому виконаних робіт і показати перелік і обсяг виконаних робіт, що зазначені у формі КБ-2в.
5.15. Представник відділу кошторисних робіт та нормоконтролю зобов’язаний протягом 72 годин перевірити пред’явлену йому форму КБ-2в у присутності Виконавця. У випадку виявлення невідповідності фактично виконаних робіт з роботами, зазначеними у формі КБ-2в, чи виявлення неякісно виконаних робіт, форма КБ-2в повертається підрядчику на переоформлення. При виявлені неякісно виконаних робіт, експлуатаційно-технічний відділ має право не прийняти виконані роботи та вимагати від Виконавця їх переробці за рахунок Виконавця.
5.16. Замовник, передавши свої матеріали для виконання ремонтних робіт, зобов’язаний сповістити про це відділ кошторисних робіт та нормоконтролю для правильного оформлення документації.
5.17. Замовник має право в будь-який час перевіряти хід і якість виконуваних робіт.
5.18. По закінченню ремонтних робіт комісія по контролю за якістю та обсягами ремонтно-відновлювальних робіт та контролю за обліком і списанням матеріальних цінностей при їх проведенні на об’єктах університету перевіряє якість виконаних робіт. При наявності дефектів (порушень), допущених Виконавцем, він зобов’язаний усунути їх за свій рахунок.
5.19. Прийомку ремонтних робіт, виконаних власними силами підрозділів і силами Виробничо-експлуатаційного комбінату, здійснює начальник Управління розвитку матеріально-технічної бази університету, а робіт виконаних залученими підрядними організаціями, - головний інженер університету після відповідних підтверджень актів прийомки виконаних робіт за формою КБ-2в керівниками підрозділів, начальниками відділу кошторисних робіт та нормоконтролю і експлуатаційно-технічного відділу.

6. Порядок виготовлення і поставки обладнання та меблів
силами Виробничо-експлуатаційного комбінату

Виготовлення і поставка обладнання і меблів силами Виробничо-експлуатаційного комбінату здійснюється в наступному порядку.
Відповідна заявка подається керівником підрозділу на ім‘я проректора з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська робота та розвиток матеріально-технічної бази) з переліком асортименту товару, кількості і термінів виготовлення, представленням необхідної проектної документації, попередньо погодивши заявку з Виробничо-експлуатаційним комбінатом і Департаментом економіки і фінансів. У заявці визначаються джерела фінансування замовлення.
Зразок заявки на виготовлення і поставку обладнання і меблів Виробничо-експлуатаційним комбінатом додається.

Проректор М.В. Печеник

Начальник ДЕФ Л.Г.Субботіна

Головний інженер П.В.Ковальов

Вівторок, Лютий 14, 2006 - 10:15

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.