НАКАЗ № 4-9 || 27.01.06 || Про стан охорони праці в університеті за 2005 рік

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 06_4-9.doc44 КБ

Робота з питань охорони праці у 2005 році була спрямована на виконання вимог Закону України “Про охорону праці”, зокрема реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності і в учбовому процесі.
Основна увага приділялася проведенню профілактичної роботи по попередженню нещасних випадків на виробництві і у навчально-виховному процесі студентів.
Одними з суттєвих заходів у роботі відділу охорони праці слід вважати проведення:
- якісного вступного інструктажу з питань охорони праці під час прийняття на роботу (за минулий рік були проінструктовані 1281 співробітник),
- спеціального навчання та перевірки знань з питань охорони праці 406 співробітників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою та допуск їх до роботи,
- вступного інструктажу із студентами (близько 6 тис.осіб), які зараховані на перший курс, поновлені або переведені з інших навчальних закладів, про що відділу охорони праці надані відповідні протоколи.
- атестації 50 робочих місць за умовами праці, на яких працює 151 співробітник, за рахунок бюджету університету на суму 20 тис. грн., яка здійснена інститутом медицини праці.
-комплексних перевірок стану охорони праці спеціалістами відділу охорони праці у структурних підрозділах університету. У минулому році здійснена 21 перевірка, зокрема в НДІ системних технологій, НДІ прикладної електроніки, інституті енергозбереження та енергоменеджменту, інституті телекомунікаційних систем тощо. По всім виявленим порушенням вимог Закону України “Про охорону праці” складені приписи, які вручені керівникам структурних підрозділів для контролю та виконання.
У минулому році 208 працівників університету, які зайняті на важких роботах і роботах із шкідливими умовами праці, пройшли обов’язковий медичний огляд відповідно до вимог діючого законодавства з цього питання.
Взагалі у 2005 році на вирішення питань охорони праці в університеті витрачено 293531 грн., в тому числі на придбання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), миючих засобів, наочну агітацію тощо.
Крім того, позитивному вирішенню питань охорони праці сприяла певна організаційна робота. Так, у травні 2005 року на виконання рішення Солом’янської районної у м. Києві державної адміністрації в університеті відбувся “круглий стіл” на тему “Знання Закону України “Про охорону праці”- запорука успішної роботи”.
У роботі “круглого столу” прийняли участь відповідальні працівники міської та районної адміністрації, представники всіх навчальних закладів Солом’янського району.
Відділ охорони праці і структурні підрозділи університету прийняли активну участь у виконанні Постанови колегії Міністерства освіти і науки України і президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 27.04.2004р. “Про Всеукраїнський громадський огляд-конкурс стану умов і охорони праці в установах, закладах, підприємствах та організаціях Міністерства освіти і науки України”, та виконанні Положення про огляд-конкурс стану охорони праці на підприємствах м. Києва.
Велику роль в організації і проведенні Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці, мобілізації керівників структурних підрозділів, працівників і студентів на посилення роботи з профілактики нещасних випадків на виробництві і учбовому процесі, зниженню захворюваності працюючих відіграє профспілковий комітет і особисто його голова Молчанов В.І.
Разом з тим у вирішенні питань охорони праці, створенні належних і безпечних умов праці для співробітників університету і студентської молоді є певні недоліки.
Так при роботі на факультетах та інститутах спеціалістами відділу охорони праці виявлені недоліки, притаманні практично всім структурним підрозділам, в тому числі нерегулярне проведення медогляду співробітників, особливо учбово-допоміжного персоналу та співробітників віком до 21 року.
Практично у всіх структурних підрозділах університету відсутні відповідальні особи за стан охорони праці, а також куточки з охорони праці, ведуться з порушеннями журнали інструктажів з охорони праці, відсутні медичні аптечки для надання першої долікарської допомоги.
У деяких випадках виявлена недостатня освітленість в аудиторіях та лабораторіях.
В учбових корпусах, у окремих випадках, відсутні позначення номінальної напруги на електророзетках, лабораторних стендах та електророзподільних щитах, які у свою чергу не мають надійних зачиняючих пристроїв.
Не всі працівники університету забезпечені необхідним спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
З метою удосконалення стану охорони праці в університеті

Наказую:
1.Деканам факультетів, директорам інститутів, керівникам структурних підрозділів:

1.1.В термін до 01.03.2006 вказані у наказі недоліки усунути.

1.2.Проводити розслідування нещасних випадків не пов’язаних з виробництвом у суворій відповідності з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 .

1.3.Організувати проведення медичних оглядів робітників у відповідності з вимогами статті 17 Закону України “ Про охорону праці”.

1.4.Забезпечити робітників університету відповідно до Типових галузевих норм безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працюючих та службовців вищих учбових закладів.

2.Відзначити, як позитивну, активну роботу щодо удосконалення вирішення питань з охорони праці у 2005 році керівників хіміко-технологічного факультету, інституту телекомунікаційних систем, інституту енергозбереження та енергоменеджменту, Центру фізичного виховання та спорту, студмістечка, начальника дільниці загальнобудівельних робіт виробничо-експлуатаційного комбінату.

3.Відділу охорони праці університету у термін до 01.03.2006 з робітниками господарських служб провести семінар на тему: “Знання основних положень та вимог Закону України“ Про охорону праці” – запорука успішної роботи”.

4. Завідувачу канцелярією університету наказ довести до відома керівних посадових осіб.

5.Контроль за виконанням наказу покласти на проректорів університету за напрямками діяльності.

Ректор М.З.Згуровський

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.