НАКАЗ № 1-143 || 08.10.07 || Про оголошення конкурсу

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 07_1-142.doc42 КБ

У зв’язку з закінченням терміну контракту та з метою заповнення вакантних посад та посад тимчасово зайнятих до проведення конкурсу

Н А К А З У Ю :

1. Оголосити конкурс на заміщення посад професорів (доктор наук, професор), тимчасово зайнятих до проведення конкурсу:
- кафедри теоретичних основ радіотехніки радіотехнічного факультету;
- кафедри загальної і теоретичної фізики фізико-математичного факультету.
2. Експертно - кваліфікаційній комісії університету провести засідання вищезазначених кафедр щодо рекомендацій на заміщення посад професорів кафедр, керуючись „Положенням про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників НТУУ”КПІ” та винести це питання на засідання Вченої ради університету.
3. Оголосити конкурс на заміщення посад доцентів (доктор наук, кандидат наук, доцент), старших викладачів (кандидат наук), викладачів, асистентів, тимчасово зайнятих до проведення конкурсу по інститутах, факультетах, кафедрах:
Інститут прикладного системного аналізу
Кафедра математичних методів системного аналізу
доцентів - 1
Фізико-технічний інститут
Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації
доцентів - 1
Кафедра математичних методів захисту інформації
доцентів -1
- 2 -

Інститут телекомунікаційних систем
Кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж
доцентів -1
Механіко-машинобудівний інститут
Кафедра інструментального виробництва
доцентів -1
Кафедра конструювання верстатів та машин
доцентів - 1
Кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів
доцентів - 1
ст. викладачів - 1
Кафедра технології машинобудування
асистентів - 1
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Кафедра електромеханічного обладнання енергоємних виробництв
ст. викладачів - 1
Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки
асистентів - 1
Хіміко-технологічний факультет
Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин
доцентів - 1
Кафедра загальної та неорганічної хімії
ст. викладачів - 1
Кафедра технології електрохімічних виробництв
асистентів - 1
Радіотехнічний факультет
Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури
доцентів - 1
асистентів - 1
Кафедра радіотехнічних пристроїв та систем
асистентів - 1
Кафедра теоретичних основ радіотехніки
асистентів - 2
Факультет соціології
Кафедра філософії
ст. викладачів - 1
викладачів - 1
Кафедра політології, соціології та соціальної роботи
викладачів - 1
Факультет менеджменту та маркетингу
Кафедра економіки і підприємництва
ст. викладачів - 1

- 3 -

Кафедра менеджменту
ст. викладачів - 2
Факультет електроніки
Кафедра акустики та акустоелектроніки
доцентів - 1
ст. викладачів - 1
Інженерно-фізичний факультет
Кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів
доцентів - 1
Теплоенергетичний факультет
Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів
асистентів - 1
Приладобудівний факультет
Кафедра приладобудування
доцентів - 2
Фізико-математичний факультет
Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
доцентів - 1
ст. викладачів - 1
Зварювальний факультет
Кафедра зварювального виробництва
асистентів - 1
Міжуніверситетський медико-інженерний факультет
Кафедра медичної кібернетики та телемедицини
ст. викладачів - 1
Кафедра теорії і методики фізичного виховання
ст. викладачів - 1
4. Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад доцентів (доктор наук, кандидат наук, доцент), старшого викладача (кандидат наук), асистента, по факультетах, кафедрах:
Теплоенергетичний факультет
Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів
доцентів - 1
Факультет менеджменту та маркетингу
Кафедра економіки і підприємництва
доцентів - 1
Фізико-математичний факультет
Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки
асистентів - 1
Факультет соціології
Кафедра політології, соціології та соціальної роботи
ст. викладачів - 1

- 4 –

6. Оголосити конкурс на заміщення посад доцентів (доктор наук, кандидат наук, доцент), асистентів, у зв’язку з закінченням терміну контракту по інституту, факультету, кафедрах:
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Кафедра електромеханічного обладнання енергоємних виробництв
асистентів - 1
Факультет менеджменту та маркетингу
Кафедра промислового маркетингу
доцентів - 1
асистентів - 2
Кафедра математичного моделювання економічних систем
доцентів - 1
Кафедра теоретичної і прикладної економіки
доцентів - 1
асистентів - 1
6. Експертно-кваліфікаційним комісіям інститутів, факультетів провести засідання відповідних кафедр щодо рекомендацій на заміщення посад, вказаних в п.4, п.5 та п.6 наказу.
7. Директорам інститутів, деканам факультетів провести засідання Вчених рад інститутів, факультетів по обранню доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів, керуючись „Положенням про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників НТУУ „КПІ”.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого проректора Якименка Ю.І.

Ректор М.З. Згуровський

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.