НАКАЗ № 1-120 || 07.10.08 || Про оголошення конкурсу

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 08_1-120.doc41 КБ

У зв’язку із закінченням терміну контракту та з метою заповнення вакантних посад та посад, тимчасово зайнятих до проведення конкурсу,

Н А К А З У Ю :

1. Оголосити конкурс на заміщення посади професора кафедри (доктор наук, професор):
- засобів телекомунікацій інституту телекомунікаційних систем.
2. Експертно-кваліфікаційній комісії університету провести засідання вищезазначеної кафедри щодо рекомендацій на заміщення посади професора кафедри, керуючись «Положенням про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ», та винести це питання на засідання Вченої ради університету.
3. Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад доцентів (доктор наук, кандидат наук, доцент) по інституту, факультету, кафедрах:
Інститут прикладного системного аналізу
Кафедра математичних методів системного аналізу
доцентів - 2
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра технічної кібернетики
доцентів - 1
4. Оголосити конкурс на заміщення посад доцентів (доктор наук, кандидат наук, доцент), старших викладачів (кандидат наук), асистентів тимчасово зайнятих до проведення конкурсу по інститутах, факультетах, кафедрах:
Фізико-технічний інститут
Кафедра інформаційної безпеки
доцентів - 1
Механіко-машинобудівний інститут
Кафедра інструментального виробництва
доцентів - 1
- 2 -

Кафедра конструювання верстатів та машин
доцентів - 1
ст. викладачів - 1
Кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки
асистентів - 1
Видавничо-поліграфічний інститут
Кафедра організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження
доцентів - 2
ст. викладачів - 1
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра технічної кібернетики
ст. викладачів - 2
Факультет електроенерготехніки та автоматики
Кафедра автоматизації енергосистем
доцентів - 1
Інженерно-хімічний факультет
Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв
доцентів - 1
Кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування
доцентів - 1
ст. викладачів - 1
асистентів - 1
Кафедра екології та технології рослинних полімерів
ст. викладачів - 1
асистентів - 1
Факультет прикладної математики
Кафедра прикладної математики
ст. викладачів - 1
Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем
доцентів - 2
ст. викладачів - 1
асистентів - 2
Фізико-математичний факультет
Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
доцентів - 1
асистентів - 1
Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки
ст. викладачів - 1
асистентів - 2
Факультет біотехнології і біотехніки
Кафедра екобіотехнології та біоенергетики
ст. викладачів - 1

- 3 -

Кафедра біоінформатики
ст. викладачів - 1
Хіміко-технологічний факультет
Кафедра технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології
асистентів - 1
Факультет соціології і права
Кафедра політології, соціології та соціальної роботи
доцентів - 1
Кафедра філософії
доцентів - 3
ст. викладачів - 1
Кафедра психології і педагогіки
асистентів - 1
Міжуніверситетський медико-інженерний факультет
Кафедра фізичного виховання
ст. викладачів - 1
5. Оголосити конкурс на заміщення посад доцентів (доктор наук, кандидат наук, доцент), старшого викладача (кандидат наук), викладача, асистентів у зв’язку з закінченням терміну контракту по інституту, факультетах, кафедрах:
Механіко-машинобудівний інститут
Кафедра лазерної технології, конструювання машин та матеріалознавства
асистентів - 1
Теплоенергетичний факультет
Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем
ст. викладачів - 1
асистентів - 1
Хіміко-технологічний факультет
Кафедра органічної хімії і технології органічних речовин
асистентів - 1
Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів
доцентів - 1
Приладобудівний факультет
Кафедра приладів і систем орієнтації та навігації
асистентів - 1
Факультет менеджменту та маркетингу
Кафедра математичного моделювання економічних систем
доцентів - 1
Факультет соціології і права
Кафедра господарського та кримінального права
викладачів - 1

6. Експертно-кваліфікаційним комісіям інститутів, факультетів провести засідання відповідних кафедр щодо рекомендацій на заміщення посад, вказаних в п. п. 3, 4 та п. 5 наказу.

- 4 -

7. Директорам інститутів, деканам факультетів провести засідання Вчених рад інститутів, факультетів по обранню доцентів, старших викладачів, викладача, асистентів, керуючись «Положенням про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ».

8. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого проректора
Якименка Ю.І.

Ректор М.З. Згуровський

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.