НАКАЗ № 1-83 || 08.05.08 || Про оголошення конкурсу

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 08_1-83.doc65.5 КБ

У зв’язку з закінченням терміну контракту та з метою заповнення вакантних посад та посад, тимчасово зайнятих до проведення конкурсу,

Н А К А З У Ю :
1. Оголосити конкурс на заміщення посад завідувачів кафедр (доктор наук, професор):
- автоматизації електромеханічних систем та електроприводу факультету електроенерготехніки та автоматики;
- відновлюваних джерел енергії факультету електроенерготехніки та автоматики, яка буде вакантною з 25 червня 2008 року;
- екології та технології рослинних полімерів інженерно-хімічного факультету, яка буде вакантною з 01 липня 2008 року;
- математичного моделювання економічних систем факультету менеджменту та маркетингу, яка буде вакантною з 02 серпня 2008 року;
- технології поліграфічного виробництва видавничо-поліграфічного інституту, яка буде вакантною з 01 вересня 2008 року;
- репрографії видавничо-поліграфічного інституту.
2. Експертно-кваліфікаційній комісії університету провести засідання вищезазначених кафедр щодо рекомендацій на заміщення посад завідувачів кафедр, керуючись «Положенням про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ», та винести це питання на засідання Вченої ради університету.
3.Оголосити конкурс на заміщення посад доцентів (доктор наук, кандидат наук, доцент), старших викладачів (кандидат наук), викладачів, асистентів, які будуть вакантні з 01 вересня 2008 року по інститутах, факультетах, кафедрах:
Інститут прикладного системного аналізу
Кафедра математичних методів системного аналізу
доцентів - 5
ст. викладачів - 1
- 2 -

Фізико-технічний інститут
Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації
доцентів - 2
Кафедра прикладної фізики
доцентів - 1
Кафедра інформаційної безпеки
доцентів - 4
Механіко-машинобудівний інститут
Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів
асистентів - 1
Кафедра інструментального виробництва
доцентів - 2
асистентів - 1
Кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів
доцентів - 1
Кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки
доцентів - 1
Кафедра технології машинобудування
доцентів - 3
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Кафедра електропостачання
доцентів - 2
Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами
доцентів - 2
Кафедра електромеханічного обладнання енергоємних виробництв
асистентів - 1
Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки
доцентів - 1
Видавничо-поліграфічний інститут
Кафедра видавничої справи та редагування
ст. викладачів - 2
Кафедра графіки
ст. викладачів - 4
Кафедра організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження
ст. викладачів - 2
Кафедра репрографії
доцентів - 1
ст. викладачів - 1
Кафедра машин і агрегатів поліграфічного виробництва
ст. викладачів - 2
Кафедра технології поліграфічного виробництва
доцентів - 1
cт. викладачів - 3

- 3 -
Фізико-математичний факультет
Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки
доцентів - 1
ст. викладачів - 2
асистентів - 4
Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
доцентів - 2
ст. викладачів - 1
Кафедра диференціальних рівнянь
доцентів - 1
ст. викладачів - 1
Кафедра математичної фізики
доцентів - 4
Кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла
ст. викладачів - 3
Кафедра загальної та теоретичної фізики
доцентів - 2
ст. викладачів - 1
Кафедра загальної та експериментальної фізики
доцентів - 1
ст. викладачів - 1
Факультет прикладної математики
Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем
доцентів - 3
ст. викладачів - 1
Кафедра прикладної математики
ст. викладачів - 1
Хіміко-технологічний факультет
Кафедра технології електрохімічних виробництв
доцентів - 1
ст. викладачів - 1
Кафедра фізичної хімії
доцентів - 1
Кафедра органічної хімії і технології органічних речовин
доцентів - 1
Кафедра загальної та неорганічної хімії
доцентів - 2
асистентів - 1
Кафедра технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології
доцентів - 1
Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів
доцентів - 1
ст. викладачів - 1
Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів
доцентів - 2
- 4 -
Факультет електроенерготехніки та автоматики
Кафедра теоретичної електротехніки
доцентів - 1
ст. викладачів - 3
Кафедра електричних станцій
доцентів - 1
асистентів - 1
Кафедра автоматизації енергосистем
ст. викладачів - 1
Кафедра техніки та електрофізики високих напруг
доцентів - 2
Кафедра електричних мереж і систем
асистентів - 2
Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу
доцентів - 1
Факультет біотехнології і біотехніки
Кафедра промислової біотехнології
доцентів - 1
асистентів - 1
Міжуніверситетський медико-інженерний факультет
Кафедра теорії та методики фізичного виховання
доцентів - 1
Кафедра фізичного виховання
ст. викладачів - 5
викладачів - 1
Кафедра лікувально-діагностичних комплексів
асистентів - 1
Приладобудівний факультет
Кафедра оптичних та оптико-електронних приладів
доцентів - 2
Кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем
доцентів - 1
Кафедра приладів і систем неруйнівного контролю
ст. викладачів - 1
Теплоенергетичний факультет
Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем
доцентів - 1
ст. викладачів - 3
асистентів - 1
Кафедра атомних електричних станцій та інженерної теплофізики
доцентів - 1
Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів
ст. викладачів - 1
Кафедра теоретичної та промислової теплотехніки
доцентів - 2
- 5 -
Факультет соціології
Кафедра психології та педагогіки
ст. викладачів - 2
асистентів - 1
Кафедра політології, соціології та соціальної роботи
викладачів - 1
Кафедра філософії
доцентів - 3
ст. викладачів - 4
викладачів - 1
Кафедра історії
доцентів - 4
Факультет права
Кафедра державного права
ст. викладачів - 2
Кафедра господарського та кримінального права
викладачів - 1
Факультет електроніки
Кафедра мікроелектроніки
доцентів - 1
Кафедра промислової електроніки
доцентів - 3
ст. викладачів - 1
асистентів - 3
Кафедра електронних приладів та пристроїв
ст. викладачів - 1
Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури
доцентів - 2
ст. викладачів - 1
Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації
доцентів - 1
Кафедра акустики та акустоелектроніки
доцентів - 1
асистентів - 2
Радіотехнічний факультет
Кафедра теоретичних основ радіотехніки
доцентів - 1
Кафедра радіоприймання та оброблення сигналів
доцентів - 1
Кафедра радіотехнічних пристроїв і систем
ст. викладачів - 1
асистентів - 1
Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури
ст. викладачів - 1
асистентів - 1
- 6 -
Факультет авіаційних та космічних систем
Кафедра теоретичної механіки
доцентів - 1
Кафедра приладів і систем керування літальними апаратами
доцентів - 1
Інженерно-фізичний факультет
Кафедра фізики металів
доцентів - 1
асистентів - 2
Кафедра металознавства та термічної обробки
доцентів - 1
асистентів - 1
Кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів
асистентів - 1
Кафедра фізико-хімічних основ технології металів
асистентів - 2
Зварювальний факультет
Кафедра електрозварювальних установок
ст. викладачів - 1
Факультет менеджменту та маркетингу
Кафедра математичного моделювання економічних систем
доцентів - 2
Кафедра міжнародної економіки
доцентів - 1
асистентів - 1
Кафедра менеджменту
доцентів - 2
асистентів - 1
Інженерно-хімічний факультет
Кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування
доцентів - 2
ст. викладачів - 1
Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв
асистентів - 2
Кафедра екології та технології рослинних полімерів
доцентів - 1
асистентів - 1
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра технічної кібернетики
доцентів - 1
Кафедра обчислювальної техніки
ст. викладачів - 1
Кафедра автоматизованих систем обробки інформації і управління
асистентів - 1

- 7 -
Факультет лінгвістики
Кафедра української мови, літератури та культури
ст. викладачів - 5
Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови
доцентів - 1
ст. викладачів - 1
викладачів - 1
Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови
ст. викладачів - 4
викладачів - 5
Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови
ст. викладачів - 2
Кафедра англійської мови технічного спрямування №1
ст. викладачів - 5
викладачів - 7
Кафедра англійської мови технічного спрямування №2
ст. викладачів - 5
викладачів - 11
Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3
ст. викладачів - 7
викладачів - 5
4. Оголосити конкурс на заміщення посад доцентів (доктор наук, кандидат наук, доцент), старших викладачів (кандидат наук), викладачів, асистентів, тимчасово зайнятих до проведення конкурсу по інститутах, факультетах, кафедрах:
Інститут телекомунікаційних систем
Кафедра засобів телекомунікацій
доцентів - 1
Видавничо-поліграфічний інститут
Кафедра графіки
ст. викладачів - 1
Кафедра видавничої справи та редагування
ст. викладачів - 1
Кафедра репрографії
ст. викладачів - 1
асистентів - 1
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра автоматики та управління в технічних системах
асистентів - 1
Хіміко-технологічний факультет
Кафедра технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології
доцентів - 1
Факультет лінгвістики
Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови
викладачів - 2
- 8 -

Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови
доцентів - 1
5. Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад доцента (доктор наук, кандидат наук, доцент), старших викладачів (кандидат наук) по інституту, факультетах, кафедрах:
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Кафедра електропостачання
доцентів - 1
Факультет електроенерготехніки та автоматики
Кафедра теоретичної електротехніки
ст. викладачів - 1
Фізико-математичний факультет
Кафедра математичної фізики
ст. викладачів - 1
6. Експертно-кваліфікаційним комісіям інститутів, факультетів провести засідання відповідних кафедр щодо рекомендацій на заміщення посад, вказаних в п. п. 3, 4 та п. 5 наказу.
7. Директорам інститутів, деканам факультетів провести засідання Вчених рад інститутів, факультетів по обранню доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів, керуючись «Положенням про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ».
8. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого проректора Якименка Ю.І.

Ректор М.З.Згуровський

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.