НАКАЗ № 2-163 || 01.10.08 || Про організацію приймання завершених держбюджетних науково-дослідних робіт

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 08_2-163.doc90 КБ

В IV кварталі 2008 р. підлягають завершенню і підсумковому звітуванню 83 науково-дослідних роботи, що фінансуються з коштів державного бюджету Міністерства освіти і науки України. В зв'язку з цим

НАКАЗУЮ :

1. Призначити комісії для приймання та оцінки держбюджетних робіт в складі провідних вчених університету згідно з додатком 1.

2. Організаційному відділу науково-дослідної частини Департаменту науки та інноватики (Савич О.В.) організувати проведення приймання закінчених у 2008 р. держбюджетних НДР у строк 8 – 22 грудня 2008 р.

3. Комісіям розглянути та провести обговорення звітів завершених робіт, оцінити їх з урахуванням таких критеріїв:

для фундаментальних досліджень

для прикладних розробок

•  актуальність, науково обґрунто­вана перспективність тематики проекту;

•  наукова новизна запропонованих рішень, методів та засобів дослі­джень;

•  перспективність подальшого ви­користання результатів дослі­джень;

•  захист за результатами дослі­джень кандидатських та докторсь­ких дисертацій;

•  наявність публікацій;

•  використання в навчальному процесі;

•  залучення студентів до наукової роботи.

•  актуальність та доцільність вико­нання прикладної розробки;

•  практичні результати проведеної прикладної розробки для створення конкурентоспроможних технологій речовин, приладів, пристроїв, інших суспільно-корисних результатів;

•  перспективність впровадження, вико­ристання, патентування та продажу ліцензій;

•  пропозиції тиражування за допомо­гою інноваційних структур універси­тету;

•  захист за результатами досліджень кандидатських та докторських ди­сертацій;

•  наявність публікацій;

•  використання в навчальному процесі ;

•  залучення студентів до наукової роботи.

4. Науковим керівникам робіт:

4.1. Підготувати звітні матеріали та документацію згідно з технічними завданнями та подати у науково-дослідну частину для розгляду комісіями наступні матеріали:

– акт приймання (2 прим.);

– облікову картку закінченої роботи (1 прим.);

– науковий звіт для передачі до науково-технічної бібліотеки університету (1 прим.);

– анотовані звіти за формами МОН України (2 прим.) та в электронному вигляді .

4.2. До 01.12.2008 р. подати до науково-дослідної частини (кімн. 138, корп. 1, Савич О.В., savitch @ uap . ntu - kpi . kiev . ua ) в електронному вигляді описи усіх завершених робіт (з усіх джерел їх фінансування як бюджетних так і позабюджетних) згідно з додатком 2.

5. Радам факультетів, науково-технічним радам НДІ провести обговорення звітів керівників завершених робіт та визначити одну кращу роботу.

6. Науково-організаційній комісії Вченої ради університету:

– визначити кращі держбюджетні наукові роботи і дати пропозиції по стимулюванню авторів;

– розглянути описи завершених робіт з метою визначення доцільності їх публікування.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Проректор М.Ю. ІЛЬЧЕНКО

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.