НАКАЗ № 2-185 || 09.11.08 || Про результати проведення V-го конкурсу науково-дослідних робіт на одержання фінансової підтримки НТУУ «КПІ» на 2008/2009 навчальний рік

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 08_2-185.doc49.5 КБ

З метою підтримки молодих вчених університету, активізації наукової діяльності студентів і аспірантів, підготовки кадрів вищої кваліфікації та у зв’язку з успішним завершенням виконання науково-дослідних робіт переможцями фінансової підтримки у 2007/2008 навчальному році і урахуванням результатів проведення V-го конкурсу на одержання фінансової підтримки на 2008/2009 навчальний рік

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити результати експертних оцінок поданих на конкурс НДР та визнати переможцями V-го конкурсу на одержання фінансової підтримки НДР студентів і аспірантів НТУУ "КПІ" на 2008/2009 навчальний рік 15 НДР, перелік яких додається (додаток 1).
2. Встановити наступні терміни виконання НДР:
І етап – з 1 листопада по 31 грудня 2008 року,
ІІ етап – з 1 січня по 31 березня 2009 року,
ІІІ етап – з 1 квітня по 30 червня 2009 року
3. Встановити розмір фінансової підтримки на виконання кожного етапу НДР – 1200 грн. (з можливою індексацією вказаної суми в залежності від інфляції у 2009 році).
4. Керівникам НДР – переможцям конкурсу підготувати і подати до 05.11.08 в департамент науки та інноватики для затвердження проректором з наукової роботи наступні документи:
а) технічне завдання НДР з підписами керівника та авторів НДР, куратора НДР від кафедри, декана факультету;
б) кошторис виконання НДР на 2008/2009 навчальний рік;
в) індивідуальні договори підряду від виконавців НДР.
5. Керівникам НДР по закінченні кожного етапу надавати в департамент науки та інноватики анотовані звіти та акти виконання НДР за встановленими формами, а по завершенні терміну дії фінансової підтримки надати заключний звіт про виконання НДР.
6. Організаційному відділу НДЧ департаменту науки та інноватики оголосити результати конкурсу у газеті "Київський політехнік" та у електронних засобах інформації університету.
7. Головному бухгалтеру НТУУ "КПІ" Субботіній Л.Г. провести виплату фінансової підтримки за рахунок накладних витрат НДЧ.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи Ільченко М.Ю.

Ректор Згуровський М. З.

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.