НАКА3 № 4-45 || 17.03.08 || Про навчання і перевірку знань працівників Університету з питань безпеки життєдіяльності...

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 08_4-45.doc39 КБ

Про навчання і перевірку знань працівників Університету з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці і надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків та правил поведінки при виникненні аварійних ситуацій
Відповідно до вимог ст.18 Закону України „Про охорону праці”, Указу Президента України „Питання Державного комітету України з нагляду за охороною праці” від 16.01.2003 р. № 29, ”Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 №15 для неперервного навчання працівників, посадових особ, фахівців як складової частини системи управління охорони праці в Університеті.
НАКАЗУЮ:
1. В термін з 07.04. по 30.05.2008 року в університеті провести навчання та перевірку знань з питань безпеки життедіяльності, охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків та правил поведінки при виникненні аварійних ситуацій.
2. Відділу охорони праці організувати навчання і перевірку знань з питань безпеки життедіяльності, охорони праці, надання оперативно-методичної допомоги, а також лекції, семінари, консультації та контроль за проходженням навчання в структурних підрозділах, які закріплені за спеціалістами відділу, згідно наказу від 24.05.2007 р. № 4-151.

3. Постійнодіючій комісії з перевірки знань з безпеки життедіяльності та охорони праці, призначеної наказом від 22 березня 2006 р. № 4-34, провести навчання у терміни, згідно затверженого графіку.

4. Комісії провести перевірку знань у слідуючі терміни:
4.1. В термін до 7.04.2008 року провести перевірку знань у начальників департаментів, заступників ректора та керуючого справами.
4.2. В термін до 14.04.2008 року провести перевірку знань у деканів факультетів, директорів інститутів.
4.3. В термін до 14.04.2008 року провести перевірку знань у спеціалістів відділу охорони праці.
4.4. В термін до 21.04.2008 року провести перевірку знань у головного інженера, головного механіка, головного енергетика, начальника РБУ, директора АТП, директора студмістечка.
4.5. В термін до 28.04.2008 року провести перевірку знань у відповідальних осіб з безпеки життєдіяльності та охорони праці в структурних підрозділах університету.
4.6. В термін до 28.04.2008 року провести перевірку знань у голів профспілкових комітетів структурних підрозділів Університету.
4.7. В термін до 28.04.2008 року провести перевірку знань у керівників науково-дослідної частини.

5. Відповідальність за організацію навчання і перевірку знань з питань безпеки життедіяльності та охорони праці, надання першої медичної допомоги в підрозділах покласти на деканів факультетів, директорів інститутів, керівників навчальних, наукових та інших структурних підрозділів:

5.1.Керівникам структурних підрозділів своїм розпорядженням створити комісії для перевірки знань усіх працівників. До складу комісії включати співробітників, які пройшли перевірку знань в комісії університету. Рекомендований склад комісії: голова- керівник структурного підрозділу, члени комісії – голова профспілкового комітету підрозділу, відповідальна особа з безпеки житттєдіяльності та охорони праці, але не менше трьох осіб.

5.2.Перелік питань з перевірки знань складається з урахуванням специфіки роботи структурних
підрозділів та погоджується з відділом охорони праці.

5.3. Навчання та перевірку знань проводити у відповідності з вимогами „Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці”, затвердженого наказом Державного Комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15, зареєстрованого в Мін’юсті України від 15.02. 2005 р. № 231/10511.

6. Матеріали для проведення навчання і перевірки знань з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці (додаток №1), білети (додаток №2), форма протоколу (додаток №3) в електронному вигляді розміщені на внутрішньому сайті НТУУ „КПІ”: ( вибрати: „матеріали”, потім „охорона праці”)
Матеріали, перелічені вище, в текстовому та електронному вигляді можна отримати у відділі охорони праці ( корпус № 6, каб. 308, тел. 454-95-82)

7. Комісіям в термін до 26.05.2008 року оформити протоколи перевірки знань за встановленою формою та передати їх до відділу охорони праці (корпус № 6, каб. 307, тел.454-95-82).

8. Начальнику відділу охорони праці Гожану І.В. інформацію про результати навчання і перевірки знань з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці співробітників університету направити до Міністерства освіти і науки України в термін до 31.07 2008 року.

9. Відділу кадрів та діловодства довести наказ до деканів факультетів, директорів інститутів, керівників навчальних, наукових та структурних підрозділів університету.

10. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора НТУУ „КПІ” Якименка Ю.І.

Ректор М.З.Згуровський

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.