РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 5-49 || 22.04.08 || На виконання Наказу НТУУ "КПІ" від 18 березня 2008 р. № 1-29

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 08_5-43.doc142 КБ

На виконання Наказу НТУУ "КПІ" від 18 березня 2008 р. № 1-29 про організацію підвищення кваліфікації керівного складу та науково-педагогічних працівників університету
ПРОПОНУЮ:
1. Директорові Українського інституту інформаційних технологій в освіті (УІІТО) Малюковій І.Г.:
- разом із начальником навчально-методичного відділу Головенкіним В.П. та
завідувачем кафедри психології та педагогіки Винославською О.В. розробити і
подати на затвердження до 20 травня 2008 р. програму підвищення кваліфікації
керівного складу університету за спеціальністю "Управління навчальним
закладом"; програма має складатись із двох частин: "Управління підрозділом
університету" та "Комп'ютерна компетентність (грамотність) керівника";
- разом із завідувачем кафедри англійської мови технічного спрямування № 2
Павловою Т.П. розробити та подати на затвердження до 20 травня 2008 року
програму підвищення кваліфікації керівного складу та науково-педагогічних
працівників університету за напрямом "Ділова англійська мова";
- розробити до ЗО травня 2008 року розклад занять на 2008/2009 н.р. для таких груп
слухачів:
• керівники підрозділів, які навчатимуться за програмою "Управління
підрозділом університету" + "Комп'ютерна компетентність (грамотність)
керівника" - 4 групи на рік (до 18 осіб у кожній групі);
• керівники підрозділів та науково-педагогічні працівники, які
навчатимуться за програмою "Ділова англійська мова" - 4 групи на рік (по 10
осіб у кожній групі);
• науково-педагогічні працівники, які навчатимуться за однією обраною із
шести програм (програми у Додатку 1) - 3 групи на місяць (по 18 осіб у
кожній);
• забезпечити навчальний процес для груп керівного складу та науково-
педагогічних працівників за затвердженими програмами і розкладом занять,
залучаючи для викладання окремих тем керівників найвищого рівня та
висококваліфікованих фахівців університету;
• узгодити з директором Конструкторського бюро інформаційних систем
Савицьким А.Й. та деканом факультету лінгвістики Саєнко Н.С. питання
виділення додаткових приміщень для проведення занять за затвердженим
розкладом;

• забезпечити видавання свідоцтв про підвищення кваліфікації державного зразка кожному слухачеві, який успішно виконав програму за тематикою спеціальності "Педагогіка вищої школи" або "Управління навчальним закладом", а також сертифікатів УІІТО — факультету лінгвістики слухачам, які успішно пройшли навчання за програмою "Ділова англійська мова".
2. Керівникам департаментів, начальникам управлінь, деканам факультетів і
директорам інститутів:
- скласти і затвердити графіки підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників (якщо вони є у підрозділі) та керівного складу на 2008/2009 н.р.
(форми графіків у Додатках 2 і 3);
- подати до УІІТО до 20 травня 2008 року:
• затверджені графіки та заявки науково-педагогічних працівників (форма
заявки у Додатку 4);
• затверджені графіки та заявки керівників підрозділів всіх рівнів (форма
заявки у Додатку 5);
• заявки на навчання керівників і науково-педагогічних працівників
підрозділу за програмою "Ділова англійська мова" (форма заявки у Додатку 6);
- забезпечити сприятливі умови керівникам і науково-педагогічним працівникам для
проходження ними підвищення кваліфікації;
- здійснювати контроль за проходженням ними навчання відповідно до
затвердженого графіка, а також за успішним завершенням навчальної програми із
отриманням відповідних документів;
- враховувати результати проходження підвищення кваліфікації керівниками та
науково-педагогічними працівниками при їх конкурсному обранні, підписанні
контрактів та щорічних звітах;
3. Заступникові першого проректора Мікульонку І.О.:
- довести розпорядження до відома керівників підрозділів;
- сприяти своєчасному (до 20 травня 2008 р.) наданню підрозділами графіків і
заявок до УІІТО;
- здійснювати загальний контроль за виконанням графіків навчання і успішним
завершенням програм з отриманням свідоцтв/сертифікатів керівників і науково-
педагогічних працівників університету.

4. Начальникові департаменту економіки і фінансів Субботіній Л.Г. забезпечити
фінансування навчання керівного складу та науково-педагогічних працівників
університету за програмами підвищення кваліфікації УІІТО відповідно до Угоди про
надання навчальних послуг № 2, укладеної між НТУУ "КПІ" та УІІТО, від 21 квітня
2008 року (Угода у Додатку 7).
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого проректора
Якименка Ю.І.

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.