НАКАЗ № 1-14 від 13.02.2009 Про впровадження «Тимчасового положення щодо визначення рейтингу науково-педагогічних працівників»

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 09_1-14.doc40 КБ
Microsoft Office document icon 09_1-14a.doc335 КБ

З метою підвищення ефективності праці науково-педагогічних працівників університету, на виконання рішення Вченої ради від 19.01.2009 р.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити «Тимчасове положення щодо визначення рейтингу науково-педагогічних працівників».
2. Директору КБ ІС Савицькому А.Й. ввести в дію автоматизовану систему «Рейтинг науково-педагогічних працівників» (травень 2009 року).
3. Директору КБ ІС Савицькому А.Й. і директору ІМЯО Ясинському В.В. організувати проведення розрахунку рейтингу науково-педагогічних працівників кафедр за підсумками 2008/09 навчального року (липень 2009 року).
4. Директорам інститутів, деканам факультетів і завідувачам кафедр провести аналіз рейтингу науково-педагогічних працівників кафедр та подати пропозиції щодо удосконалення Тимчасового положення.
5. Директору ІМЯО Ясинському В.В. при проведенні комплексного моніторингу якості підготовки фахівців в НТУУ «КПІ» враховувати додатковий індекс – значення середньокафедрального рейтингу науково-педагогічних працівників.
6. Бюджетній комісії університету при встановленні надбавок науково-педагогічним працівникам враховувати їх індивідуальний рейтинг.
7. Результати рейтингування науково-педагогічних працівників за підсумками 2008/09 навчального року обговорити Вченою радою в жовтні 2009 р.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Якименка Ю.І.

Ректор М.З. Згуровський

Тимчасове положення про порядок визначення рейтингу науково-педагогічних працівників

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
У процедурі акредитації напрямів, спеціальностей і ВНЗ у цілому велике значення серед інших показників надається критеріям якості професорсько-викладацького складу університету. У закордонних системах акредитації, зокрема, ABET – Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc. (Акредитаційна комісія з техніки й технології) найважливішим показником у переліку, так званих, інженерних критеріїв-2000 є вимоги до викладачів, які ведуть заняття за акредитованими програмами. У документах ABET неодноразово підкреслювалося, що важливим є те, щоб система оцінки діяльності викладачів університету існувала й реально забезпечувала б можливість об'єктивного аналізу якості професорсько-викладацького складу. Це означає, що необхідно не тільки оцінювати роботу кожного науково-педагогічного працівника (НПП), але й показувати, яким чином оцінка його діяльності сьогодні вплине на усунення недоліків і поліпшення результатів його роботи у майбутньому. Без розробки й впровадження подібної системи процес «підключення» університету до міжнародного освітнього простору неможливий. Цей висновок неодноразово звучав і в рішеннях Європейського співтовариства інженерної освіти (European Society for Engineering Education-SEFI).
Метою запровадження системи визначення рейтингу науково-педагогічних працівників є:
– підвищення ефективності та результативності професійної діяльності науково-педагогічних працівників;
– забезпечення прозорості та об’єктивності оцінювання діяльності кожного науково-педагогічного працівника та структурних підрозділів університету;
– забезпечення змагальності та здорової конкуренції, підвищення мотивації ефективності праці;
– забезпечення ефективної трансформації університету до дослідницького університету світового рівня.
Аналізуючи наявний досвід інших ВНЗ, можна сформулювати такі основні вимоги до системи визначення рейтингу НПП:
– формалізованість методики, що дозволяє кількісно оцінювати роботу НПП за всіма напрямами діяльності та створювати комп'ютерну базу даних й використовувати локальну мережу університету для збирання й оброблення вихідних даних рейтингу;
– оптимізація кількості показників, що об'єктивно характеризують діяльність кожного учасника рейтингу;
– можливість доповнення і зміни системи показників рейтингу й вагових коефіцієнтів значущості певних видів діяльності та їх результативності;
– наявність системи стимулювання відповідно до значення індивідуального рейтингу НПП (премії, надбавки, присвоєння почесних звань – «Викладач-дослідник», «Молодий викладач-дослідник», «Викладач року», «Краща кафедра» та ін., прийняття рішення щодо продовження контракту з НПП та визначення його терміну тощо);
– створення автоматизованої системи (АІС) «Рейтинг науково-педагогічних працівників», що дозволяє в діалоговому режимі вводити персональні дані щодо результатів своєї діяльності за навчальний рік та отримати рейтинг-листи і статистичні дані рейтингів кафедр, факультетів (інститутів);
– призначення відповідальних осіб на кафедрах для супроводження процедури визначення рейтингу НПП;
– створення спеціальної групи – експертної комісії з визначення рейтингу НПП і контролю вихідних відомостей;
– щорічний розгляд на Вченій раді університету результатів функціонування системи визначення рейтингу НПП із наказом ректора щодо переліку показників рейтингу та їх вагомості, оприлюднення цих матеріалів;
– врахування значення середнього рейтингу НПП при визначенні рейтингу кафедр.

П'ятниця, Лютий 13, 2009 - 17:30

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.