НАКАЗ № 1-3 || 26.01.09 || Про організацію практики студентів у 2009 році

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 09_1-3.doc35 КБ

Виробничу практику студентів НТУУ “КПІ” у 2009 році провести у відповідності до навчальних планів спеціальностей, умов договорів з підприємствами та Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України у строки, передбачені робочими навчальними планами.

З метою підготовки і організованого проведення практики студентів НТУУ “КПІ”
НАКАЗУЮ
1. Завідувачам кафедрами:
1.1. Призначити і ознайомити з обов’язками (додаток 1) керівників практики від кафедри.
1.2 Узгодити і укласти договори з підприємствами,установами організаціями на проходження практики студентами у 2009 році.
1.3. Розподіл студентів на місця практики проводити у відповідності до договорів з підприємствами і установами. Місця проходження практики за комплексними договорами узгодити з навчальним відділом. Забезпечи-ти виконання підписаних договорів на проведення практики студентів.
1.4. Погодити з підприємствами робочі програми проведення практики за два місяці до її початку. Другі екземпляри робочих програм проведення практики надати в навчальний відділ (к.124-І).
1.5. За межами м. Києва проводити практику за договорами із зобов`язанням підприємств повної фінансової підтримки проведення практики, письмової заяви студента, залучення коштів спонсорів для проведення практики на сучасних виробництвах підприємств, розташованих за межами м. Києва.
1.6. Подати накази з практики з наданням списків розподілу студентів по місцям практики до студентського відділу кадрів та в сектор працевлаштування, практики і контрактних форм навчання: 3 курс – до 20.06.2009 р., 6 курс - до 20.07.2009 р. Для факультетів фізико-математичного, права, лінгвістики, соціології , міжуніверситетського медіко-інженерного, менеджменту та маркетингу, зварювального, видавничо-поліграфічного інституту за тиждень до початку практики. Зміни з поважних причин (місць практики студентів, керівників, строки практики, поновлення, тощо) оформляти додатковими наказами.
1.7. Забезпечити вчасне прибуття студентів на місця практик разом із відповідальним за проведення практики від кафедри.
1.8. Списки на практику студентів-громадян України, які навчаються за контрактами за рахунок юридичних і фізичних осіб подавати окремо.
1.9. Накази на практику студентів-іноземців подавати до деканату міжнародного факультету.
1.10.Узгодити та укласти договори з підприємствами та установами на проведення практики 2009/2010 навчального року. До 30.05.2009 року подати в сектор працевлаштування, практики і контрактних форм навчання (кім.124-1) узгоджені з підприємствами заявки для укладання комплексних договорів на проведення практики у 2010 році.
2. Деканам факультетів, директорам інститутів.
2.1.Забезпечити контроль початку практик і їх проведення на підприємствах і в установах.
2.2.Забезпечити оплату праці керівників практики від підприємств студентів, які навчаються за договорами з компенсацією вартості навчання.
2.3.Забезпечити студентів необхідними бланками (щоденники, направлення, тощо. Електронна версія документів в к. 124-1).
2.4.Заслухати на засіданні Рад факультетів, інститутів підсумки проведення практики.
2.5.Надати звіт про проведення практики студентів у 2009 році (переддип-ломна за 2008 р.) до 15 вересня 2009 року.
3. Навчальному відділу .
3.1.Надати допомогу в узгодженні та укладанні комплексних договорів на проведення практики у 2009/2010 навчальному році.
3.2. Провести вибіркову перевірку кафедр університету з питань організації та проведення практик студентів, виконання обов”язків керівників практики від кафедр.
3.3.Підготувати підсумковий звіт про проведення практик студентів.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника першого проректора, начальника навчально-організаційного управління Тимофєєва В.І.

Перший проректор Ю.І. Якименко

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.