НАКАЗ № 1-91 || 27.05.09 || Про підсумки конкурсу на кращий дипломний проект та роботу в 2009 році

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 09_1-91.doc44 КБ

Згідно з наказом НТУУ «КПІ» від 10.03.1993 р. № 1-43 у березні-травні 2009 р. було проведено університетський конкурс на кращий дипломний проект та роботу освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». На конкурс було подано 96 дипломних проектів та робіт від 15 факультетів та 6 інститутів. Експертизу здійснювали 94 висококваліфікованих викладача. Висновки експертизи Методична рада університету ухвалила 21 травня 2009 року, протокол № 9.
Відповідно до рішення Методичної ради
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити лауреатів конкурсу на кращий дипломний проект та роботу:
1.1. ДИПЛОМОМ ПЕРШОГО СТУПЕНЯ:
– Лозу Олега Андрійовича – випускника ММІ за дипломний проект зі спеціальності 7.090204 «Інструментальне виробництво».
1.2. ДИПЛОМОМ ДРУГОГО СТУПЕНЯ:
– Гатілова Костянтина Олександровича – випускника ІХФ за дипломний проект зі спеціальності 7.090220 «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів».
– Поляковську Ольгу Володимирівну – випускницю ФМФ за дипломну роботу зі спеціальності 7.080101 «Математика»;
1.3. ДИПЛОМОМ ТРЕТЬОГО СТУПЕНЯ:
– Рябеку Ірину Олегівну – випускницю ММІ за дипломну роботу зі спеціальності 7.000002 «Інтелектуальна власність»;
– Богдан Ольгу Вікторівну – випускницю ХТФ за дипломну роботу зі спеціальності 7.091602 «Хімічна технологія неорганічних речовин»;
– Шишкіна Віктора Артуровича – випускника ПБФ за дипломний проект зі спеціальності 7.091101 «Лазерна та оптоелектронна техніка».

2. Нагородити керівників дипломних проектів та робіт – лауреатів конкурсу на кращий дипломний проект та роботу:
2.1. ДИПЛОМОМ ПЕРШОГО СТУПЕНЯ та ПРЕМІЄЮ у розмірі 750 грн.:
– Охріменка Олександра Анатолійовича – доцента кафедри інструментального виробництва механіко-машинобудівного інституту.
2.2. ДИПЛОМОМ ДРУГОГО СТУПЕНЯ та ПРЕМІЄЮ у розмірі 650 грн.:
– Корнієнка Ярослава Микитовича – завідувача кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв інженерно-хімічного факультету.
– Клесова Олега Івановича – професора кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей фізико-математичного факультету;
2.3. ДИПЛОМОМ ТРЕТЬОГО СТУПЕНЯ та ПРЕМІЄЮ у розмірі 550 грн.:
– Гейчука Володимира Миколайовича – доцента кафедри конструювання верстатів і машин механіко-машинобудівного інституту;
– Прокоф’єву Галину Миколаївну – доцента кафедри технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології хіміко-технологічного факультету;
– Міхеєнка Леоніда Андрійовича – доцента кафедри оптичних та оптикоелектронних приладів приладобудівного факультету.
3. Оголосити подяку за високий рівень керівництва дипломним проектуванням:
Бардику Євгену Івановичу – завідувачу кафедри електричних станцій ФЕА;
Бусловій Наїні Володимирівні – доценту кафедри електричних мереж та систем ФЕА;
Васильєву Анатолію Федоровичу – доценту кафедри атомних електростанцій і інженерної теплофізики ТЕФ;
Віхорєву Юрію Олександровичу – доценту кафедри нетрадиційних джерел енергії ФЕА;
Грайворонському Миколі Владленовичу – доценту кафедри інформаційної безпеки ФТІ;
Дичко Аліні Олегівні – доценту кафедри інженерної екології ІЕЕ;
Ждановій Олені Григорівні – доценту кафедри автоматизованих систем обробки інформації і управління ФІОТ;
Прохорчуку Олександру Віталійовичу – доценту кафедри приладів та систем керування літальними апаратами ФАКС;
Радченку Станіславу Григоровичу – доценту кафедри технології машинобудування ММІ;
Сухову Віталію Вікторовичу – професору кафедри приладів та систем керування літальними апаратами ФАКС;
Шмирєвій Олександрі Миколаївні – професору кафедри мікроелектроніки ФЕЛ;
Шульженку Олегу Федоровичу – старшому викладачу кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем ТЕФ.

4. Деканам факультетів, директорам інститутів у 2009/2010 навчальному році організувати участь в університетському конкурсі дипломних проектів та робіт за спеціальностями факультетів та інститутів.
5. Завідувачам випускових кафедр вжити заходів щодо збільшення кількості проектів та робіт, які виконуються за замовленими темами, за погодженим із замовниками технічним завданням, з практичною реалізацією результатів.
6. Завідувачам випускових кафедр і керівникам дипломних проектів (робіт) дотримуватися вимог «Положення про організацію дипломного проектування та державної атестації студентів НТУУ «КПІ» (2006 р.)
7. Бухгалтерії університету провести нарахування премій працівникам з числа професорсько-викладацького складу за рахунок загального фонду.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника навчально-методичного управління Мікульонка І.О.

Ректор М.З. Згуровський

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.