НАКАЗ № 4-76 від 23.04.2009 Доповнення до наказу НТУУ «КПІ» № 4-143 від 15.12. 2008 року «Про створення навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти»

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 09_4-76.doc42 КБ
Microsoft Office document icon 09_4-76a.doc113 КБ
Microsoft Office document icon 09_4-76a1.doc30.5 КБ
Microsoft Office document icon 09_4-76a2.doc29 КБ

З метою подальшого удосконалення системи післядипломної освіти в університеті та доповнення наказу НТУУ «КПІ» № 4 – 143 від 15.12.2008 року «Про створення навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти» (далі - ІПО),

НАКАЗУЮ:

1. Включити з 01.07.09 р.:
до складу ІПО:
– Український інституту інформаційних технологій в освіті − УІІТО;
– Міжгалузевий інститут післядипломної освіти (нова назва − Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації − ІППК);
до складу ІППК ІПО:
– Галузевий факультет підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів Мінпаливенерго України (нова назва – Центр підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів Мінпаливенерго України);
2. Здійснити комплекс заходів щодо реорганізації підрозділів, зазначених у
п. 1:
2.1. Директору ІПО Малюковій І.Г.:
− подати на затвердження штатний розклад ІПО до 11.05.09 р.;
− організувати виготовлення єдиної печатки ІПО до 15.07.09 р.
2.2. Начальнику управління економіки та фінансів Субботіній Л.Г.:
− організувати роботу головних бухгалтерів (бухгалтерів) підрозділів, зазначених у п. 1, щодо підготовки і здавання ліквідаційних балансів;
− організувати діяльність єдиної бухгалтерії ІПО з 01.07.09 р.;
− внести відповідні зміни у штатний розклад НТУУ «КПІ».
2.3. Начальнику відділу кадрів та діловодства Андрєйчук Л.П.:
− забезпечити реорганізацію підрозділів згідно із чинним законодавством та внести необхідні зміни до відповідних документів;
− довести даний наказ до співробітників підрозділів, які реорганізуються.
3. Призначити головним бухгалтером ІПО Бендікову Людмилу Володимирівну з 01.07.09 р..
4. Директору Фізико-технічного інституту Новікову О.М., директору Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Праховнику А.В. і декану Факультету електроенерготехніки та автоматики Яндульському О.С. привести діяльність центрів:
– навчальний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців в галузі інформаційної безпеки (ФТІ);
– навчальний центр підготовки енергоменеджерів (ІЕЕ);
– науково-інженерний центр прикладних проблем автоматизації управління електричними об’єктами «Інформмережа» (у частині перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів) (ФЕА);
у відповідність до Положення про Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».
5. Деканам факультетів, директорам інститутів університету узгодити із ІПО діяльність своїх підрозділів щодо участі у організації і проведенні навчання слухачів за програмами післядипломної освіти.
6. Затвердити Положення про Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (додається).
7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора
Якименка Ю.І.

Ректор М.З. Згуровський

Положення про Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» НТУУ "КПІ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти»
(далі ІПО) є структурним підрозділом Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (далі - НТУУ «КПІ»), який створений згідно з рішенням Вченої ради НТУУ «КПІ» від 08.12.2008 року та за наказом НТУУ «КПІ» від 15 грудня 2008 року № 4-413.
1.2. До складу ІПО входять:
– Український інститут інформаційних технологій в освіті;
– Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації;
– підрозділи забезпечення діяльності ІПО.
1.2.1. Український інститут інформаційних технологій в освіті (далі-УІІТО), створений за Наказом Міністерства освіти і науки України від
24 листопада 2004 року № 880 та Наказом НТУУ «КПІ» від
14 грудня 2004 року № 1-164, здійснює свою діяльність за напрямами і завданнями, визначеними Положенням про Український інститут інформаційних технологій в освіті Національного технічного університету України «Київський політехнічний університет», яке було затверджено Міністерством освіти і науки України 24 листопада 2004 року.
Додатковим завданням УІІТО в рамках ІПО є наукове, методичне і технологічне забезпечення навчального процесу за програмами післядипломної освіти сучасними інформаційними ресурсами і широким доступом до них.
1.2.2. Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації (далі - ІППК), створений на базі Міжгалузевого інституту післядипломної освіти НТУУ «КПІ», забезпечує навчальний процес за всіма програмами післядипломної освіти (перепідготовки, підвищення кваліфікації, спеціалізації та стажування), застосовуючи нові педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології, а також координує навчальну діяльність підрозділів НТУУ «КПІ» в частині післядипломної освіти.
1.2.3. Підрозділи забезпечення діяльності ІПО здійснюють організаційне, інформаційно-технічне, матеріально-технічне, навчально-методичне, інформаційно-аналітичне, маркетингове забезпечення наукового, методичного та навчального процесу, а також участь ІПО у міжнародних проектах.
1.3. ІПО у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про вищу освіту», нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом Національного технічного університету України «Київський політехнічний університет», Положенням про Український інститут інформаційних технологій в освіті НТУУ «КПІ» та цим Положенням.
1.4. Адреса ІПО: НТУУ «КПІ», корпус 1, к .262, пр.-т Перемоги, 37, 03056,
м. Київ.

2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ІПО
ІПО здійснює свою діяльність за наступними напрямами:
2.1. Організаційно-координаційна діяльність спрямована на:
– організацію і координування роботи системи післядипломної освіти в НТУУ «КПІ»;
– організацію навчального процесу та інтегрування зусиль всіх підрозділів НТУУ «КПІ» у забезпеченні післядипломної освіти;
– створення єдиної бази даних (навчальних програм, викладачів, слухачів, виданих документів встановленого зразка) системи післядипломної освіти в НТУУ «КПІ»;
– забезпечення інформаційної, консультативної та організаційної підтримки підрозділам та науково-педагогічним працівникам НТУУ «КПІ», які бажають взяти участь у навчальному процесі за програмами післядипломної освіти.
2.2. Навчально-методична діяльність спрямована на формування змісту навчання, впровадження сучасних педагогічних та інформаційних технологій, розроблення методик викладання і програм за кожним напрямом (спеціальністю) післядипломної освіти, включаючи:
– короткострокові програми спеціалізації, стажування та підвищення кваліфікації у формі тренінгів та семінарів (менше 72 академічних годин);
– середньострокові програми у формі курсів підвищення кваліфікації (від 72 академічних годин);
– довгострокові програми перепідготовки (більше 1000 академічних годин).
2.3. Навчальна діяльність спрямована на забезпечення навчального процесу за всіма напрямами і програмами післядипломної освіти, а також контролю знань, умінь і навичок слухачів.
2.4. Науково-методична діяльність спрямована на:
– підготовку підручників, навчальних посібників, наукової та методичної літератури;
– створення і використання інформаційних ресурсів навчального призначення (дистанційних курсів, електронних підручників, тестових систем, віртуальних лабораторних робіт тощо).
2.5. Науково-виробнича діяльність спрямована на створення програмного забезпечення, призначеного для технологічної підтримки дистанційного навчання, застосування інформаційних ресурсів у навчальному процесі.
2.6. Міжнародна діяльність спрямована на взаємодію із іноземними університетами-партнерами, а також із міжнародними фондами, іншими організаціями, які заінтересовані у спільних діях щодо розвитку системи післядипломної освіти в НТУУ «КПІ»/інших університетах України.
2.7. Інноваційна діяльність спрямована на впровадження наукових, технологічних, методичних розробок і досягнень ІПО в практичну діяльність у сфері післядипломної освіти університетів/інститутів України та інших країн.
2.8. Співробітництво із установами, організаціями і підприємствами різних галузей, націлене на ефективну взаємодію із ними як корпоративними замовниками навчальних послуг у сфері післядипломної освіти.

3. ПРАВА І ПОВНОВАЖЕННЯ ІПО

ІПО має такі права і повноваження у:
3.1. організаційно-координаційній діяльності:
− координувати діяльність всіх підрозділів ІПО та підрозділів НТУУ «КПІ» у частині організації післядипломної освіти;
– отримувати від підрозділів НТУУ «КПІ» дані щодо програм, викладацького складу, слухачів, виданих документів для формування і підтримки єдиної бази післядипломної освіти НТУУ «КПІ»;
– отримувати від підрозділів університету інформаційні ресурси, необхідні для навчального процесу за програмами післядипломної освіти;
– забезпечувати контроль за якістю навчання, кількістю слухачів в межах ліцензійного обсягу післядипломної освіти НТУУ «КПІ» та видачею слухачам документів встановленого зразка;
– надавати підтримку (інформаційну, консультативну, організаційну) підрозділам університету щодо їх участі в системі післядипломної освіти;
– виробити і підтримувати єдині для всіх підрозділів ІПО рекомендації щодо організації навчального процесу, ведення документації, обліку слухачів тощо;
– укладати договори із слухачами та корпоративними замовниками навчальних послуг, вести документацію, видавати слухачам документи встановленого зразка;
– створити, поповнювати та підтримувати базу даних післядипломної освіти в університеті;
3.2. навчально-методичній діяльності:
– розробляти за участі підрозділів ІПО та підрозділів університету зміст і педагогічні сценарії курсів, дисциплін, семінарів, тренінгів тощо;
– розробляти і впроваджувати методики навчання, які відповідають замовленню і особливостям цільових навчальних груп, узгоджувати такі методики із корпоративними замовниками;
– розробляти та узгоджувати програми післядипломної освіти, навчальні плани , програми навчальних дисциплін тощо;
– розробляти і впроваджувати нові методики дистанційного навчання, комп’ютерного/мережного тестування, використання різних інформаційних ресурсів для удосконалення навчального процесу;
3.3. навчальній діяльності:
– забезпечувати навчальний процес фаховим викладацьким складом, матеріально-технічною базою, інформаційними ресурсами, методичними матеріалами;
– формувати викладацький склад із досвідчених науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ» та інших вищих навчальних закладів, науковців, фахівців-практиків, експертів різних установ, організацій, підприємств;
3.4. науково-методичній та науково-виробничій діяльності:
– забезпечувати спільно із відповідними кафедрами підготовку підручників, навчальних посібників, наукової та методичної літератури із залученням до цієї роботи висококваліфікованих науково-педагогічних працівників та експертів відповідних напрямів;
– створювати і супроводжувати інформаційні ресурси навчального призначення – дистанційні курси, електронні підручники, тестові системи, віртуальні лабораторії, віртуальні практикуми тощо;
– створювати і супроводжувати електронні системи управління навчальним процесом;
– розробляти та/або адаптувати сучасні системи підтримки дистанційного навчання, комп’ютерного/мережного тестування;
– розробляти та допомагати підрозділам університету у створенні і використанні веб-сайтів та веб-порталів;
3.5. міжнародній діяльності:
– вивчати і впроваджувати позитивний досвід іноземних університетів/організацій щодо організації і забезпечення післядипломної освіти;
– здійснювати набір і навчання іноземних громадян та українців, які проживають за кордоном, у співпраці із департаментом міжнародного співробітництва НТУУ «КПІ»;
– організувати навчання іноземними мовами за програмами післядипломної освіти;
– розробляти і підтримувати інформаційні ресурси післядипломної освіти іноземною (-ними) мовою;
– брати участь у міжнародних проектах, спрямованих на реалізацію робіт/заходів за напрямами системи післядипломної освіти;
3.6. інноваційній діяльності:
– впроваджувати інноваційні технології і методики у організацію, зміст та навчально-методичне забезпечення навчального процесу за програмами ІПО;
– виводити на ринок навчальних послуг нові технологічні і методичні розробки, навчальні програми, змістовне наповнення, інформаційні ресурси, створені в ІПО, використовувати формат навчальної діяльності – «тренінг тренерів»;
3.7. співробітництві із установами, організаціями, підприємствами як корпоративними замовниками навчальних послуг:
– організовувати і проводити маркетингові дослідження ринку послуг у післядипломній освіті;
– організовувати інформаційно-рекламну діяльність щодо можливостей ІПО;
– готувати та узгоджувати договори між організаціями/підприємствами/установами та НТУУ «КПІ» щодо замовлення-здійснення навчання відповідних груп слухачів;
3.8. фінансово-господарській діяльності:
– оперативно управляти майном, яке включає закріплені за ІПО приміщення, обладнання та інше майно;
– формувати бюджет, готувати кошторис доходів та витрат, штатний розклад ІПО та всіх його підрозділів;
– здійснювати контроль за належним розпорядженням і використанням площ, закріплених за ІПО та майна, що знаходиться на його балансі;
– виконувати поточні ремонти обладнання та іншого майна, яке знаходиться на балансі ІПО;
– вести бухгалтерський облік діяльності ІПО.

4. СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ІПО

4.1. До складу навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти» входять:
− Український інститут інформаційних технологій в освіті;
− Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації;
− підрозділи забезпечення ІПО.
Структура ІПО представлена у Додатку 1.
4.1.1. Український інститут інформаційних технологій в освіті:
− відділ інформаційних ресурсів освітнього призначення;
− центр дистанційного навчання;
− центр тестових технологій;
− відділ проектів та експертизи.
4.1.2. Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації:
− відділення перепідготовки;
− відділення підвищення кваліфікації:
· центри підвищення кваліфікації;
· центр короткострокового навчання;
− навчально-організаційний відділ.
4.1.3. Підрозділи забезпечення ІПО:
− відділ інформаційно-технічного забезпечення навчального процесу;
− відділ навчально-методичного забезпечення;
− відділ інформаційно-аналітичного забезпечення;
− відділ міжнародних програм, маркетингу та освітніх послуг;
− відділення фінансово-кадрового забезпечення:
· бухгалтерія;
· кадрове забезпечення;
· сектор господарсько-організаційного забезпечення.
4.2. Управління діяльністю ІПО.
4.2.1. Для здійснення управлінських функцій в ІПО формується адміністрація, до складу якої входять: директор ІПО, директор УІІТО, директор ІППК, заступники директора ІПО, директора УІІТО, директора ІППК, керівники підрозділів, головний бухгалтер (структура управління ІПО представлена у Додатку 2).
4.2.2. Колегіальним дорадчим органом управління ІПО є вчена рада ІПО, яку очолює директор ІПО. До складу вченої ради ІПО, крім представників адміністрації, входять вчений секретар, а також 50% виборних представників, які представляють науково-педагогічних працівників, науковців, висококваліфікованих фахівців.
Виборні представники, які представляють інших працівників ІПО, обираються відповідно до таких квот: не менше 75% загальної чисельності складу вченої ради ІПО мають становити науково-педагогічні працівники, наукові співробітники та висококваліфіковані фахівці, 25% - інші виборні представники.
Виборних представників до складу вченої ради обирають загальні збори ІПО.
Склад вченої ради ІПО затверджується наказом директора ІПО.
4.2.3. До компетенції вченої ради ІПО належать:
– визначення загальних напрямів навчально-методичної, наукової, господарської та економічної діяльності ІПО;
– визначення стандартів якості післядипломної освіти і виконання наукових досліджень, узгодження цих стандартів із загально-університетськими та контроль їх дотримання;
– ухвалення навчальних програм і навчальних планів;
– вирішення питань організації навчального процесу ІПО;
– ухвалення фінансового плану та звіту ІПО.
4.2.4. Засідання вченої ради ІПО відбувається щомісячно. Рішення вченої ради ІПО вважається правомірним, якщо на її засіданні присутні не менше 2/3 складу, рішення приймається більшістю голосів.
Рішення вченої ради ІПО вводять в дію наказами директора ІПО. Рішення вченої ради ІПО може бути скасовано Вченою радою університету.
4.2.5. ІПО очолює директор, який призначається на цю посаду наказом ректора НТУУ «КПІ» і діє на підставі доручення ректора НТУУ «КПІ».
4.2.6. Заступники директора призначаються на посади наказом ректора НТУУ «КПІ» за поданням директора ІПО.
4.2.7. Директор ІПО підписує накази та документи, які стосуються діяльності ІПО за всіма напрямами, відповідно до доручення ректора НТУУ «КПІ» та посадової інструкції.
4.2.8. Директор УІІТО та директор ІППК підписують розпорядження і документи, які стосуються організації діяльності керованих ними інститутів, відповідно до посадових інструкцій .
4.2.9. Директор ІПО видає накази або розпорядження, що стосуються діяльності навчально-методичного комплексу, які є обов’язковими для виконання всіма працівниками ІПО.
В окремих випадках ці накази можуть бути скасовані ректором університету, якщо вони суперечать чинному законодавству, Статуту НТУУ «КПІ» чи завдають шкоди інтересам університету.

5. СЛУХАЧІ ІПО

5.1. Слухачами ІПО є особи, які здобули освітньо-кваліфікаційні рівні «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» та мають відповідні дипломи про вищу освіту.
5.2. Зарахування слухачів на навчання за програмами перепідготовки, підвищення кваліфікації (розширення профілю), спеціалізації та стажування здійснюється на договірних засадах, крім того, у разі перепідготовки – за результатами співбесіди.
Договори укладаються з юридичними та фізичними особами.
5.3. Слухачі зараховуються на навчання і відраховуються за наказом ректора НТУУ «КПІ».
5.4. Слухачі, які успішно закінчили навчання, отримують наступні документи:
− при стажуванні, спеціалізації або підвищенні кваліфікації у обсязі, менше 72 академічних годин – сертифікат, посвідчення, довідка тощо, виготовлених за формами, які затверджені ректором НТУУ «КПІ»;
− при підвищенні кваліфікації у обсязі, більше 72 академічних годин – свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразку;
− при перепідготовці у обсязі, більше 1000 академічних годин – диплом про перепідготовку державного зразку.
5.5. Права та обов’язки слухачів.
5.5.1. Слухачі ІПО мають право доступу до інформаційних ресурсів (дистанційних курсів, тестів, завдань, електронних підручників, лабораторних робіт тощо) та методичних матеріалів відповідних дисциплін.
5.5.2. Слухачі ІПО мають право використовувати матеріальну базу (приміщення, комп’ютерну та оргтехніку, інтернет) відповідно до затвердженого графіку навчання.
5.5.3. Слухачі ІПО зобов’язані виконувати відповідну навчальну програму у повному обсязі.
У разі невиконання навчальної програми слухач відраховується наказом ректора НТУУ «КПІ» і не отримує документ.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

6.1. Форми навчання в ІПО.
Навчання слухачів за програмами післядипломної освіти здійснюється за такими формами:
− денна;
− вечірня;
− заочна;
− дистанційна,
а також поєднані форми, зокрема, денно-дистанційна, вечірньо-дистанційна.
6.2. Організація навчального процесу за програмами перепідготовки.
6.2.1. Організація навчання слухачів здійснюється відділенням перепідготовки Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації за безпосередньої участі відповідних (закріплених) кафедр НТУУ «КПІ» та їх науково-педагогічних працівників.
6.2.2. Навчання слухачів здійснюється у групах, які формуються за напрямами (спеціальностями) і закріплюються за відповідними кафедрами.
6.2.3. Терміни і зміст навчання слухачів за кожним напрямом (спеціальністю), обсяг, послідовність і організаційно-методичні форми вивчення навчальних дисциплін, засоби та форми контролю тощо визначаються навчальними планами, робочими навчальними планами, навчальними програмами та робочими навчальними програмами дисциплін, які формуються відповідними кафедрами НТУУ «КПІ» та відділенням перепідготовки ІППК і затверджуються у сталому порядку.
6.2.4. Державна атестація слухачів, що завершили навчання за програмою перепідготовки певного освітньо-кваліфікаційного рівня, здійснюється відповідною державною екзаменаційною комісією, голова і склад якої затверджується у сталому порядку.
6.3. Організація навчального процесу за програмами підвищення кваліфікації, спеціалізації та стажування.
6.3.1. Організацію навчального процесу за програмами підвищення кваліфікації, спеціалізації та стажування можуть забезпечувати відділення підвищення кваліфікації із навчально-організаційним відділом ІППК спільно із відповідними кафедрами НТУУ «КПІ».
6.3.2. Підвищення кваліфікації слухачів ІПО здійснюється за напрямами (спеціальностями), акредитованими в НТУУ «КПІ», відповідно до навчальних програм, що узгоджені із відділенням підвищення кваліфікації ІППК та затверджені ректором університету.
6.3.3. Навчання за програмою підвищення кваліфікації обсягом не менше 72 академічних годин завершується підсумковою атестацією – виконанням випускної роботи та/або тестуванням.
6.3.4. Науково-методичне керівництво навчальним процесом за будь-якою програмою підвищення кваліфікації здійснюється керівником програми, який призначається директором ІПО зі складу науково-педагогічних/наукових працівників НТУУ «КПІ» або інших вищих навчальних закладів, установ, організацій.
6.3.5. Організацію навчального процесу за програмами спеціалізації та іншими короткостроковими програмами (семінарів, тренінгів) можуть забезпечувати центр короткострокового навчання із навчально-організаційним відділом ІППК спільно із відповідними кафедрами НТУУ «КПІ».
6.3.6. Спеціалізація і інші види короткострокового навчання здійснюються за навчальними програмами, затвердженими директором ІПО.
6.3.7. Стажування фахівців, наукових та науково-педагогічних працівників в ІПО відбувається за індивідуальними планами стажування, затвердженими директором ІПО.
6.3.8. Зарахування осіб, які проходять стажування в ІПО, та призначення їх консультантів затверджується наказом директора ІПО.

7. ВЗАЄМОДІЯ ІПО ІЗ ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ НТУУ «КПІ»

7.1. Взаємодія ІПО із іншими підрозділами НТУУ «КПІ» здійснюється при виконанні таких завдань:
7.1.1. Створення і використання інформаційних ресурсів навчального призначення:
− спільне розроблення і розміщення на сайті УІІТО інформаційних ресурсів навчального призначення (дистанційних курсів, електронних підручників, тестів, віртуальних лабораторних робіт, віртуальних практикумів тощо);
− проведення наукових і науково-практичних відеоконференцій;
− здійснення експертизи інформаційних ресурсів навчального призначення, створених науково-педагогічними працівниками НТУУ «КПІ»;
− консультування та спільне розроблення веб-сайтів/веб-сторінок підрозділів та науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ».
7.1.2. Забезпечення навчання слухачів за програмами післядипломної освіти:
− взаємодія з інститутами/факультетами/кафедрами, які забезпечують навчальний процес за програмами перепідготовки слухачів за відповідними напрямами (спеціальностями);
− взаємодія з інститутами/факультетами/кафедрами щодо реалізації навчання слухачів (представників сторонніх установ, організацій, підприємств) за програмами підвищення кваліфікації/спеціалізації щодо
розроблення навчальних програм, участь науково-педагогічних працівників у навчальному процесі, який відбувається в ІППК;
− взаємодія з інститутами, факультетами і кафедрами щодо організації виконання програм стажування представників сторонніх установ, організацій, підприємств.
7.1.3. Взаємодія з усіма підрозділами НТУУ «КПІ» щодо забезпечення підвищення кваліфікації їх співробітників (науково-педагогічних, наукових працівників, фахівців і керівників підрозділів);
7.1.4. Взаємодія із департаментом міжнародного співробітництва та іншими підрозділами НТУУ «КПІ» щодо організації та реалізації міжнародних проектів у сфері інформаційних технологій для освіти та післядипломної освіти.

8. МАЙНО і КОШТИ

8.1. З метою забезпечення діяльності таких структурних підрозділів ІПО, як Український інститут інформаційних технологій в освіті, Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації та підрозділи забезпечення діяльності ІПО, за ІПО закріплюється на правах оперативного управління майновий комплекс, який включає навчальні і робочі приміщення, обладнання та інше необхідне майно.
8.2. Фінансування ІПО здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету як частини бюджету НТУУ «КПІ».
Джерелами фінансування ІПО є:
– загальний фонд на проведення науково-дослідних робіт;
– спеціальний фонд, який формується за рахунок:
• коштів, отриманих за підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців у НТУУ «КПІ», надання додаткових освітніх послуг відповідно до укладених договорів з юридичними та фізичними особами;
• коштів, отриманих від виконання науково-дослідних робіт відповідно до договорів, укладених із установами, організаціями, підприємствами та фізичними особами;
• коштів від господарської та виробничої діяльності;
• безоплатних та благодійних внесків юридичних і фізичних осіб, у тому числі інших держав.
8.3. ІПО самостійно розпоряджається одержаними за всіма видами діяльності надходженнями згідно із затвердженим кошторисом видатків спеціального фонду та відповідно до чинного законодавства.
8.5. Облік надходження і використання коштів ІПО здійснюється бухгалтерією ІПО та Департаментом економіки і фінансів НТУУ «КПІ».

9. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ

9.1. Припинення діяльності ІПО може здійснюватись у разі його ліквідації або реорганізації як структурного підрозділу НТУУ «КПІ» у відповідності до положень Статуту НТУУ «КПІ».

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.