РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 5-142 || 29.12.10 || Про щорічні звіти науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ»

Відповідно до рішення розширеної Методичної ради НТУУ «КПІ» від 23.12.2010 р. та з метою упорядкування системи звітів та подання інформації науково-педагогічними працівниками університету

ПРОПОНУЮ:

1. Встановити такі види і строки обов`язкових звітів науково-педагогічних працівників та надання ними інформації:

- звіти кожного науково-педагогічного працівника за результати своєї діяльності за навчальний рік на кафедрі відповідно до індивідуального плану та затвердження індивідуального плану на наступний навчальний рік відбуваються не пізніше 25 червня поточного року;

- інформація для формування індивідуального рейтингу науково-педагогічним працівником надається щорічно не пізніше 30 червня.

2. Завідувачам кафедр:

- забезпечити формування індивідуальних планів науково-педагогічних працівників за усіма видами робіт з урахуванням завдань і планів кафедри на навчальний рік;

- взяти під особистий контроль планування і звітність науково-педагогічних працівників на кафедрах, повноту і достовірність наданої ними інформації, включаючи показники індивідуального рейтингу, відповідно до зазначених строків.

Перший проректор Ю.І.Якименко

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.