НАКАЗ № 1-26 || 21.02.11 || Про організацію практики студентів у 2011 році

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 11_1-26.doc57 КБ

Практику студентів НТУУ “КПІ” у 2011 році провести у відповідності до навчальних планів спеціальностей, умов договорів з підприємствами та Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України у строки, передбачені робочими навчальними планами.

З метою підготовки і організованого проведення практики студентів НТУУ “КПІ”

НАКАЗУЮ :
1. Завідувачам кафедрами:
1.1 Призначити і ознайомити з обов’язками (додаток 1) керівників практики від кафедри. Розробити програми практик магістрів.
1.2 Узгодити і укласти договори з підприємствами, установами організаціями на проходження практики студентами у 2011році.
1.3 Розподіл студентів на місця практики проводити у відповідності до договорів з підприємствами і установами. Місця проходження практики за комплексними договорами узгодити з навчальним відділом (к.124-1). Забезпечити виконання підписаних договорів на проведення практики студентів.
1.4 Погодити з підприємствами робочі програми проведення практики за два місяці до її початку. Другі екземпляри робочих програм проведення практики надати в навчальний відділ (к.124-І).
1.5 Всі види практики (бакалаврів, спеціалістів, магістрів) обов’язково оформлювати наказами. Подати накази з практики з наданням списків розподілу студентів по місцям практики до студентського відділу кадрів та в навчальний відділ (к.124-1):
3 курс – до 20.06.2011 р.,
4 курс – до 04.04.2011 р.,
6 курс (спеціалісти) - до 20.07.2011 р.
Накази з практик запланованих в інші строки та накази з практики магістрів подавати за 7 днів до початку відповідно до навчальних планів. Зміни з поважних причин (місць практики студентів, керівників, строки практики, поновлення, тощо) оформляти додатковими наказами.
1.6 За 5 (п’ять) днів до початку практики надати підприємствам списки студентів–практикантів. Забезпечити вчасне прибуття студентів на місця практик разом із відповідальним за проведення практики від кафедри.
1.7 Списки на практику студентів-громадян України, які навчаються за контрактами за рахунок юридичних і фізичних осіб подавати окремо.
1.8 Накази на практику студентів-іноземців подавати до деканату міжнародного факультету.
1.9 Узгодити та укласти договори з підприємствами та установами на проведення практики 2011/2012 навчального року. До 30.05.2011 року подати навчальний відділ (кім.124-1) узгоджені з підприємствами заявки для укладання комплексних договорів на проведення практики у 2012 році.
2. Деканам факультетів, директорам інститутів.
2.1. Забезпечити контроль початку практик і їх проведення. Розробити графік перевірки всіх практик керівництвом факультетів, інститутів.
На 2-й день початку практики подати (навчальний відділ к.124-1) доповідну за підписом декана, директора про початок практики усіма студентами.
2.2. Забезпечити студентів необхідними бланками (щоденники, направлення, тощо. Електронна версія документів в к. 124-1).
2.3. Заслухати на засіданні Рад факультетів, інститутів результати проходження практик. За підсумками внести пропозиції щодо її вдосконалення і усунення недоліків.
2.4. Надати звіт про проведення практики студентів у 2011 році (переддипломна за 2010 р.) до 15 вересня 2011 року.
3. Навчальному відділу.
3.1. Узгодити та укласти комплексні договори на проведення практики у 2011/2012 навчальному році.
3.2. Провести вибіркову перевірку кафедр університету з питань організації та проведення практик студентів, виконання обов’язків керівників практики від кафедр.
3.3. Підготувати підсумковий звіт про проведення практик студентів.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника першого проректора, начальника навчально-організаційного управління Тимофєєва В.І.

Перший проректор Ю.І. Якименко

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.