НАКАЗ № 1-9 || 18.01.11 || Про організацію та планування навчального процесу 2011 – 2012 навчального року

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 11_1-9.doc412.5 КБ

З метою якісної та своєчасної підготовки до нового 2011 – 2012 навчального року

НАКАЗУЮ:
1. Навчально-організаційному управлінню (Тимофєєв В. І.):
1.1 Забезпечити планування навчального процесу на 2011-2012 навчальний рік на факультетах (в інститутах) відповідно до Наказу МОН України від 09.11.2010р. № 1067 “Про введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВНЗ за ОКР спеціаліста і магістра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. № 787 ”, „Положення про організацію навчального процесу в НТУУ „КПІ”, „Положення про кредитно-модульну організацію навчального процесу в НТУУ „КПІ”, “Положення про магістратуру НТУУ”КПІ”, “Положення про організацію працевлаштування випускників НТУУ”КПІ”, наказів ректора № 1-122 від 17 червня 2010 року “Про закріплення спеціальностей і спеціалізацій за кафедрами НТУУ "КПІ" та № 2-127 від 02 червня 2010 року “ Про назви кваліфікацій”.
1.2 Організувати роботу інститутів, факультетів, випускових кафедр щодо приведення у відповідність навчальних планів підготовки за ОКР спеціаліст та магістр студентів набору 2011 року за денною та заочною формами навчання за новим Переліком спеціальностей 2010 року.
1.3 Організувати роботу інститутів, факультетів, випускових кафедр щодо розроблення навчальних планів підготовки за ОКР спеціаліст та магістр студентів набору 2012 року за заочною формою навчання, за кредитно-модульною організацією навчального процесу у 2011-2012 навчальному році.

1.4 Надати всім кафедрам необхідні дані щодо формування штатних розкладів кафедр.
1.5 Організувати контроль проведення навчального процесу на кафедрах, факультетах та в інститутах в 2011-2012 навчальному році.
1.6 Інформаційно обчислювальному центру (ІОЦ) забезпечення навчального процесу внести відповідні зміни до програми автоматизованої системи програмування навчального процесу (АСПНП) щодо інформаційної підтримки заповнення навчальних та робочих навчальних планів і формування приведеного контингенту згідно з педагогічним навантаженням.

2. Директорам інститутів, деканам факультетів:
2.1 Організувати розроблення документів щодо планування та організації навчального процесу у 2011-2012 навчальному році у терміни, що вказані в додатку № 1 до цього наказу.
2.2 На виконання Меморандуму про стратегічне співробітництво між Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні та Асоціацією ректорів вищих технічних навчальних закладів України внести зміни, які погоджені з підприємствами компаній Group DF та СПО роботодавців, до варіативних частин навчальних планів і програм підготовки фахівців за відповідними напрямами та спеціальностями.
2.3 Організувати роботу випускових кафедр щодо приведення у відповідність навчальних планів підготовки за ОКР спеціаліст та магістр студентів набору 2011 року за денною та заочною формами навчання за новим Переліком спеціальностей 2010 року.
2.4 Організувати роботу випускових кафедр щодо розроблення навчальних планів підготовки за ОКР спеціаліст та магістр студентів набору 2012 року за заочною формою навчання, за кредитно-модульною організацією навчального процесу.
2.5 Організувати роботу щодо працевлаштування випускників 2012 року у відповідності до Положення про організацію працевлаштування випускників НТУУ ”КПІ”. Забезпечити організацію та проведення круглих столів, ярмарків професій за галузями народного господарства з широким залученням до них студентів.
2.6 Забезпечити виконання доведених обсягів державного замовлення на підготовку та випуск фахівців з вищою освітою у 2011 році за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста та магістра.
2.7 До 18 серпня 2011 р. провести перевірку готовності кафедр до нового навчального року.
2.8 Призначити відповідальних за заповнення баз даних програм АСПНП та “Деканат”, забезпечити технічну підтримку методистів факультетів і кафедр для роботи з пакетами програм та оперативної узгодженої роботи з метою своєчасного заповнення баз даних НТУУ”КПІ”.

3. Завідувачам кафедр:
3.1 На випускових кафедрах :
- привести у відповідність навчальні плани підготовки за ОКР спеціаліст та магістр студентів набору 2011 року за денною та заочною формами навчання за новим переліком спеціальностей 2010 року - до 15 лютого 2011 року;
- розробити та затвердити навчальні плани підготовки студентів за ОКР спеціаліст, магістр набору 2012 року за заочною формою навчання з врахуванням кредитно-модульної системи організації навчального процесу відповідно до додатків № 2-4 - до15 лютого 2011 року.
- розробити та затвердити робочі навчальні плани підготовки студентів за ОКР бакалавр, магістр, спеціаліст на 2011/2012 навчальний рік з урахуванням додатків № 5-15 - до 01 березня 2011 року.
3.2. До 24 червня 2011 року розглянути та затвердити на засіданнях кафедр індивідуальні плани роботи викладачів на 2011/2012 навчальний рік.
3.3. До 30 червня 2011 року затвердити робочі навчальні програми.
3.4 До 16 серпня 2011 року завершити підготовку усієї навчально-методичної документації, розкладу консультацій викладачів та завершити підготовку навчальних аудиторій, лабораторій, комп’ютерних класів, іншого обладнання для проведення занять.
3.5 Відпрацювати та надати до навчального відділу у встановлені цим наказом терміни документи планування навчального процесу, за виконання яких відповідає завідувач кафедри (додаток 1).

4. Науково-технічній бібліотеці (Дригайло В.Г.) укомплектувати бібліотеку необхідною літературою і забезпечити організовану видачу навчальної літератури студентам на 2011–2012 навчальний рік.
5. Затвердити перелік документів, що подаються до навчального відділу університету (додаток № 1),та склад університетської комісії (додаток № 16 ) для перевірки готовності підрозділів до нового навчального року. Комісії 18,19,22 серпня 2011 року здійснити перевірку готовності підрозділів до нового навчального року.
6. Затвердити графік проведення заходів перед початком нового навчального року (додаток №17).
7. Начальнику відділу кадрів та діловодства Л.П.Андрійчук довести зміст цього наказу до директорів інститутів, деканів факультетів та завідувачів кафедр.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Якименка Ю.І.

Ректор НТУУ „КПІ” М.З.Згуровський

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.