НАКАЗ № 4-61 || 17.03.11 || Про виконання наказу МОН України від 25.12.2009 року № 1193 щодо навчання і перевірки знань керівних кадрів, спеціалістів та педагогічних працівників університету з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці в 2011

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 11_4-61.doc39.5 КБ

На виконання вимог ст.18 Закону України “Про охорону праці”, “Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці”, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 року та інших законодавчих актів про безпеку життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

НАКАЗУЮ:

1. В термін з 01.04. по 30.05.2011 року в університеті провести навчання та перевірку знань з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків та правил поведінки при виникненні аварійних ситуацій.
2. Відділу охорони праці організувати навчання і перевірку знань з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці, надання методичної допомоги, консультацій та здійснювати контроль за проходженням навчання в структурних підрозділах, які закріплені за спеціалістами відділу, згідно наказу від 30.06.2010 року № 1-129.
3. Навчання та перевірку знань проводити у відповідності з вимогами “Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці”, затвердженого наказом Державного Комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15.
4.Посадові особи НТУУ “КПІ”, перелічені у п.2 наказу МОН України від 25.12.2009 року № 1193, проходять навчання і перевірку знань з питань безпечної життєдіяльності 16.02.2011 року в університеті менеджменту освіти АПН України.
5. Постійно діючій комісії з перевірки знань з безпеки життєдіяльності та охорони праці, провести навчання згідно затвердженого графіку у наступні терміни:
5.1. До 07.04.2011 року заступників ректора, деканів факультетів, директорів інститутів.
5.2. До 14.04.2011 року всіх керівників структурних підрозділів університету.
5.3. До 14.04.2011 року спеціалістів відділу охорони праці .
5.4. До 28.04.2011 року відповідальних осіб з безпеки, життєдіяльності та охорони праці структурних підрозділів університету.
5.5. До 28.04.2011 року голів профспілкових комітетів структурних підрозділів університету.
5.6. До 28.04.2011 року керівникам навчальних, наукових та інших структурних підрозділів провести із співробітниками навчання та перевірку знань з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці.
6. Керівникам структурних підрозділів своїм розпорядженням створити комісії для перевірки знань усіх працівників. До складу комісії включати співробітників, які пройшли перевірку знань в комісії університету. Рекомендований склад комісії: голова-керівник структурного підрозділу, члени комісії-голова профспілкового комітету підрозділу, відповідальна особа з безпеки життєдіяльності та охорони праці, але не менше трьох осіб.
7. Комісіям в термін до 26.05.2011 року оформити протоколи перевірки знань за встановленою формою та надати їх відділу охорони праці (уч. корпус 18, каб.219, тел.454-95-82).
8.Відповідальність за організацію навчання і перевірку знань з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці покласти на деканів факультетів, директорів інститутів, керівників інших структурних підрозділів.
9. Перелік питань з перевірки знань складається з урахуванням специфіки роботи структурних підрозділів та погоджується з відділом охорони праці.
10.Матеріали для проведення навчання і перевірки знань з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці в електронному вигляді розміщені на внутрішньому сайті НТУУ “КПІ” document.kpi.ua.
11.В термін до 10.06.2011 року в.о. начальника відділу охорони праці Полторацькому М.М. інформацію про результати навчання і перевірки знань з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці співробітників університету направити до Міністерства освіти і науки України.
12. Відділу кадрів та діловодства довести наказ до деканів факультетів, директорів інститутів, керівників навчальних, наукових та інших структурних підрозділів університету.
13. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора НТУУ “КПІ” Якименка Ю.І.

Ректор М.З.Згуровський

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.